Preskočit na obsah

Eurokomisia predstavila nové pravidlá týkajúce sa obalov a obalového odpadu v EÚ

02.12 2022, TASR

Brusel 1. decembra – Európska komisia (EK) v stredu poobede navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov s cieľom riešiť sústavne rastúci zdroj odpadu v Európe.

Decembrová výzva SAŽP sa zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov

02.12 2022, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa v rámci decembrovej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov.

Európska zelená dohoda: skoncovať s nehospodárnymi obalmi, podporovať opätovné použitie a recykláciu

01.12 2022, Enviroportal

Komisia dnes navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov s cieľom riešiť tento sústavne rastúci zdroj odpadu a frustrácie spotrebiteľov.

Kolekcia ponožiek Pozrieš – triediš! učí triediť odpady

01.12 2022, Enviroportal

Recyklohry, vzdelávací environmentálny program spoločnosti ASEKOL SK, v spolupráci so slovenskou značkou Fusakle vytvorili jedinečnú kolekciu ponožiek Pozrieš – triediš!.Ponožky v dizajne s motívom plast, papier, sklo, bioodpad a elektroodpad vám každý deň pripomenú správnosť triedenia odpadu.

Ministerstvo životného prostredia aktuálne neplánuje prehodnotiť dátum zavedenia úpravy odpadu

30.11 2022, TASR

Bratislava 29. novembra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR aktuálne neplánuje prehodnotiť dátum zavedenia úpravy odpadu pred jeho uložením na skládku. Uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu v reakcii na Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktoré požaduje posunutie účinnosti na rok 2025.

Združenie miest a obcí Slovenska požaduje posunúť zavedenie úpravy odpadu na rok 2025

29.11 2022, TASR

Bratislava 28. novembra – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje posunúť zavedenie úpravy odpadu na 1. január 2025. Vytvorí sa tak prostredie na bezproblémové splnenie povinnosti a zvládanie úloh v oblasti odpadového hospodárstva. Zamedzí sa aj prípadným prieťahom v konaniach.

Elektronizácia odpadu zefektívni výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi

28.11 2022, TASR

Bratislava 24. novembra – Elektronizácia odpadového hospodárstva má zefektívniť výmenu informácií medzi štátnymi orgánmi. Ide napríklad o žiadosti polície pre ministerstvo vo veci nelegálneho nakladania s odpadmi. Vyplýva to z vyhlášky Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Európski experti hodnotili v Bruseli zber bioodpadu: na Slovensku sú samosprávy, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky

28.11 2022, Enviroportal

Slovenskí odborníci z oblasti nakladania s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom patria medzi európsku špičku. Presvedčili sa o tom na nedávnom stretnutí v sídle Európskej komisie zodpovednej za oblasť životného prostredia.

Vo voľne pohodenom odpade dominovali cigaretové ohorky

24.11 2022, Enviroportal

Jesenná analýza litteringu (voľne pohodeného odpadu) OZV ENVI – PAK ukázala, že najviac odpadu v prírode tvoria cigaretové ohorky a rôzne druhy plastov, ako napríklad tégliky od jogurtov, tvarohu, fľaše od kozmetických produktov, oleja, mlieka či hračky. 

Slovenská republika chce obmedziť emisie metánu, stala sa signatárom svetového záväzku

23.11 2022, TASR

Bratislava 22. novembra – Slovensko sa stalo signatárom svetového záväzku obmedziť emisie metánu, ktorý je najagresívnejší a najnebezpečnejší skleníkový plyn. Urobilo tak v rámci Klimatického samitu OSN (COP27) a pridalo sa tým k ďalším 130 štátom. Na tlačovej konferencii o tom informoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Michal Kiča.