Preskočit na obsah

Devínska Kobyla bude súčasťou zoznamu prírodných rezervácií

18.09 2023, Enviroportal

Devínska Kobyla, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a európskej sústavy chránených území Natura 2000, bude od 1. januára 2024 oficiálne na zozname prírodných rezervácií. Ministerstvo životného prostredia docielilo konsenzus medzi ochranármi a verejnosťou, vďaka ktorému sa zväčší územie chránenej oblasti, no zároveň sa neobmedzí voľný pohyb ľudí.

Rekonštrukcia na Senianskych rybníkoch má zlepšiť vodný režim v rezervácii

18.09 2023, TASR

Senné 16. septembra – V Národnej prírodnej rezervácii (NPR) Senianske rybníky pri Iňačovciach v okrese Michalovce opravili hrádze a zrekonštruovali prívodný kanál, ktorý zásobuje vodou celú rybničnú sústavu. Ochranári aj rybnikári tak NPR aj hospodárske rybníky dokážu spoľahlivejšie zásobovať vodou, ochrániť pred suchom a zlepšiť tak podmienky pre vzácne druhy vodných vtákov, ktoré nehniezdia nikde inde na Slovensku. Informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko. 

SVP bude zodpovedný za revitalizáciu Moravy financovanú z plánu obnovy

14.09 2023, TASR

Bratislava, 13. septembra – Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) bude zodpovedný za revitalizáciu vodného toku Morava financovanú z plánu obnovy. Bude tiež riešiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v dotknutom území. 

Na Slovensku od budúceho roka vznikne chránený areál Stolica

14.09 2023, TASR

Bratislava, 13. septembra – Na Slovensku od budúceho roka vznikne chránený areál Stolica. Jeho vyhlásenie prispeje k zlepšeniu ochrany hlucháňa hôrneho v tejto lokalite. 

Vláda schválila zonáciu Slovenského krasu

14.09 2023, TASR

Bratislava, 13. septembra – Vláda v stredu schválila zonáciu Národného parku Slovenský kras. Jeho výmera sa zvýši na 35.522 hektárov. 

V TANAP-e narátali takmer dve stovky jedincov vzácneho hlucháňa hôrneho

13.09 2023, TASR

Vysoké Tatry, 12. septembra – Na 70 lokalitách a tokaniskách narátali pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) počas komplexného sčítania hlucháňa hôrneho takmer dve stovky jedincov. Zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová konkretizovala, že šlo o 88 kohútov a 107 sliepok.

ŠOP: Zásahový tím odstránil problémových medveďov v Turci i pod Poľanou

13.09 2023, TASR

Banská Bystrica, 12. septembra – Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR odstránil v uplynulých dňoch problémových jedincov v Turci i pod Poľanou. Informovala o tom hovorkyňa ochranárov Kristína Bocková. 

Správa NP Slovenský kras predstavila návrh zonácie, starostovia sú proti Zádiel

13.09 2023, TASR

11. septembra (TASR) - Správa národného parku (NP) Slovenský kras v pondelok v Zádieli predstavila verejnosti návrh jeho zonácie. V najprísnejšie chránenom režime má byť 8500 hektárov (ha).

Národný park Slovenský kras predstavil návrh zonácie. Unikátne územie môže byť pilierom rozvoja celého regiónu

12.09 2023, Enviroportal

Správa národného parku predstavila verejnosti návrh zonácie Slovenského krasu, ktorého jedinečné jaskyne sú na zozname UNESCO. V najprísnejšie chránenom režime bude 8 500 hektárov. Vďaka tomu sa zaistí adekvátna ochrana tých najvzácnejších lokalít, ktoré národný park chráni. Zvyšok územia zaradí zonácia dominantne do tretieho stupňa ochrany. K navýšeniu najprísnejšej ochrany dôjde na štátnych pozemkoch. Celková rozloha národného parku bude po zonácii predstavovať viac ako 35-tisíc hektárov.

Štátna ochrana prírody SR predstavuje miniseriál o záchranných zariadeniach

12.09 2023, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) pripravila mini videoseriál o záchranných zariadeniach pre zranené chránené živočíchy, vďaka ktorým majú tieto živočíchy šancu na návrat domov, do voľnej prírody. Cieľom seriálu je priblížiť verejnosti náročnú, no krásnu prácu pracovníkov v týchto staniciach, ktorú by bez veľkého srdca a lásky nebolo možné vykonávať.