Odkloňovacie prvky elektrických vedení ochránia vtáky pred nárazmi

08.01 2015, TASR

Na Žitnom ostrove sa v rámci projektu LIFE Energia v krajine realizuje v týchto dňoch prieskum elektrických vedení. V rámci monitoringu mapovatelia zisťujú, ktoré úseky vedení sú rizikové pre vtáctvo z hľadiska nárazov.

Japonsko tento rok zrušilo komerčný lovi veľrýb

08.01 2015, TASR

Vzhľadom na medzinárodný tlak Japonsko tento rok prvýkrát neuskutoční komerčný lov veľrýb, ale bude ich pozorovať na čisto vedecké účely. Oznámila to v utorok japonská vláda. Flotila dvoch lodí vyrazí na more vo štvrtok, no posádky nebudú vybavené harpúnami.

Program Čisté ovzdušie pre Európu má zachrániť 58 000 ľudí

04.02 2014, TASR

Zabrániť 58 000 predčasných úmrtí - taký dopad by mal mať do roku 2030 podľa odhadov Európskej komisie (EK) nový balík politických opatrení v oblasti čistoty ovzdušia. Ešte výraznejšie eliminovať nepriaznivé zdravotné vplyvy sa rozhodla aj napriek tomu, že časti krajín, medzi nimi i Slovensku, sa už teraz nedarí plniť všetky prísne limity.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

Svište z Tatier na potulkách v Slovenskom národnom múzeu

02.10 2012, MŽP SR

Digitálne mapy a na nich vyše 22-tisíc svištích nôr v celých Západných Tatrách, z toho 144 materských, v ktorých svište odchovávajú svoje potomstvo. To je výsledkom podrobného zoologického prieskumu. O tomto výnimočnom objave hovoril v uplynulých dňoch na prednáškach v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave Pavel Ballo zo Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku.

Všetky druhy prirodzene sa vyskytujúcich vtákov na našom území sú chránené

11.09 2012, www.eea.europa.eu

Životné prostredie Slovenska je pod neustálym tlakom spojeným s rozvojom poľnohospodárstva, lesníctva, dopravy, energetiky, priemyslu v spojitosti s možnosťou získania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Tento tlak rozvoja vážne ohrozuje najvýznamnejšie územia pre vtáctvo na Slovensku. Pre zodpovedajúcu ochranu vtáctva je predovšetkým nutné zabezpečiť správny manažment prostredníctvom programov starostlivosti pre jednotlivé územia a spolupracovať s vlastníkmi a užívateľmi pri ich  uplatňovaní.

Ochrancovia prírody z Malej Fatry opäť v akcii

04.09 2012, MŽP SR

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy NP Malá Fatra vykosili v uplynulých dňoch rašelinisko na území Rajeckých Teplíc. Lokalita na úpätí Lúčanskej Fatry skrýva významné druhy rašelinníkov ako aj vzácnu mäsožravú rastlinu - rosičku okruhlolistú. Táto prastará liečivá rastlina je prísne chránená a za jej odtrhnutie alebo poškodenie hrozí pokuta až do výšky takmer 10-tisíc eur.

Priamy prenos tatranskej prírody pokračuje

17.08 2012, MŽP SR

Špeciálne kamerové prenosy z prírody pokračujú. Ich cieľom je skúmať správanie vzácnych živočíchov tatranskej prírody a súčasne ich ochrana pred pytliactvom a vyrušovaním počas krátkeho tatranského leta. Špeciálnu kameru premiestnili v uplynulých dňoch odborní pracovníci Štátnej ochrany prírody SR - Správy Tatranského národného parku (TANAPu), pod Lomnický štít a jej objektív zamerali na svištiu kolóniu a kamzíky. Široká verejnosť má tak opäť možnosť vidieť tieto unikátne živočíchy naživo. Prenosy je možné sledovať prostredníctvom  internetovej stránky Správy TANAPu www.spravatanap.sk.

SIŽP: Vyše dve pätiny kontrol inšpektorov ochrany prírody sa skončili porušením zákona

17.08 2012, Enviroportal

Inšpektori ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v prvom polroku tohto roka 256 kontrol. Zamerali sa najmä na dodržiavane zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, tzv. zákon CITES a s ním súvisiacich nariadení EÚ. Porušenie  týchto zákonov zistili v 105 prípadoch, za ktoré uložili 29 opatrení na nápravu a 55 pokút v hodnote vyše 27-tisíc eur.

Za nezákonný zber lesných plodov hrozia pokuty

06.08 2012, MŽP SR

Nastal čas, keď dozrievajú čučoriedky, lesné jahody, maliny a huby.  Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že na väčšine územia národných parkov Slovenska je zber týchto lesných plodov zakázaný a v rozpore s ochranou prírody. Ten je v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaný v treťom až piatom stupni ochrany - teda aj na území národných parkov. Výnimkou sú len národné parky Slovenský raj, Slovenský kras a Veľká Fatra. Aj tu je však zber povolený len pre vlastnú spotrebu. Za porušenie tohto zákazu hrozí previnilcovi pokuta, v blokovom konaní až do výšky zhruba 66 eur. Jej súčasťou môže byť aj odobratie nazbieraných lesných plodov. Za porušenie tohto zákazu vo väčšom rozsahu však hrozí pokuta až takmer 3 320 eur.