Preskočit na obsah

Trenčania si môžu verejnú zeleň adoptovať, prípadne na ňu prispieť finančne

22.09 2022, TASR

Trenčín 21. septembra – Na skrášlení verejnej zelene v Trenčíne sa môže podieľať verejnosť. Môžu si verejnú zeleň adoptovať, prípadne sa zapojiť do programu Garant verejnej zelene. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

Na tasmánske pobrežie vyplavilo 14 vorvaňov, ich úmrtie vyšetrujú

21.09 2022, TASR

Canberra 20. septembra – Austrálske úrady pre životné prostredie v utorok oznámili, že vyšetrujú úmrtie 14 vorvaňov tuponosých. Informuje na základe správy agentúry AP.

Program starostlivosti o Volovské vrchy má zlepšiť stav 4 druhov vtákov

20.09 2022, TASR

Bratislava 19. septembra – Hlavným cieľom programu starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je zlepšiť stav štyroch druhov vtákov, hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého a pôtika kapcavého. Má sa zachovať aj priaznivý stav ďalších 21 druhov vtákov.

Populácia hlucháňa hôrneho poklesla na Slovensku o viac než 70 percent

19.09 2022, TASR

Bratislava 18. septembra – Populácia hlucháňa hôrneho na Slovensku poklesla za posledné štyri desaťročia o viac než 70 percent. Štátni ochranári zbierajú trus hlucháňa, aby zistili jeho aktuálnu početnosť. Uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

V súvislosti so zmenou klímy má CHKO Poľana monitorovaciu funkciu

19.09 2022, TASR

Zvolen 18. septembra – Dosah klimatických zmien je viditeľný všade okolo nás, Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana má v tomto smere najmä monitorovaciu funkciu.

Plameniak ružový bude zaradený do fauny Slovenska ako nový vtáčí druh

16.09 2022, Enviroportal

Bratislava – V posledných dňoch bol na západnom Slovensku pozorovaný mladý jedinec plameniaka ružového (Phoenicopterus roseus) a tento výskyt bude znamenať rozšírenie zoznamu vtáčích druhov, ktoré sa u nás vyskytli.

 

Orlica Anička stále žije, počas tejto hniezdnej sezóny vychovala mláďa

14.09 2022, TASR

Liptovský Mikuláš 13. septembra – Známa slovenská orlica Anička stále žije a počas tejto hniezdnej sezóny spoločne s partnerom vychovala zdravé mláďa. Potvrdil to strážca Správy Tatranského národného parku (TANAP) Peter Vrlík, ktorý orlicu spolu s kolegami sledoval pomocou špeciálnej solárnej minivysielačky od leta 2013.

Život v rieke Hron potrebuje pomoc aj rok po havárii

14.09 2022, Enviroportal

Výsledky odborného prieskumu poukazujú na významný pokles druhovej pestrosti vodných živočíchov.

Namiesto priehrady vzniká v údolí Slatiny pri Zvolene chránené územie

13.09 2022, TASR

Zvolen 12. septembra – Zásadné zmeny pre využitie údolia rieky Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou priniesli dve nedávno prijaté uznesenia vlády SR. Jedna z nich, schválená Koncepcia vodnej politiky SR, dokonca dáva stopku vodnému dielu (VD) Slatinka, ktoré štát plánoval od roku 1954.

Chráneným zraniteľným druhom v areáli Jasenina je rosička okrúhlolistá

12.09 2022, TASR

Poltár 11. septembra – Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným zraniteľným druhom v chránenom areáli Jasenina v katastri obce Ďubákovo v Poltárskom okrese je mäsožravá rosička okrúhlolistá. Uviedla botanička a koordinátorka pre ochranu nelesných biotopov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Martina Miháliková Gubková.