Preskočit na obsah

ŠOP SR rieši problematiku synatropných medveďov

06.04 2022, Enviroportal

Obvinenie voči neoprávnenému konaniu Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v prípade usmrtenia 2 jedincov medveďa hnedého vo Vysokých Tatrách bolo Prezídiom policajného zboru so sídlom v Prešove zamietnuté. Na základe prešetrenia prípadu nebol dôvod na začatie trestného stíhania.

Veterné elektrárne nemusia byť pre vtáky hrozbou

06.04 2022, TASR

Bratislava 1. apríla – Veterné elektrárne nemusia byť hrozbou pre vtáky. Riziko kolízií sa za posledné roky znížilo z 20 percent na tri až päť percent. Uviedla to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI).

MŽP: Miera konfliktov medzi ochranármi a lesníkmi zlúčením organizácií klesne

06.04 2022, TASR

Vysoké Tatry 1. apríla – Novelou zákona o ochrane prírody oficiálne vzniklo v piatok deväť správ národných parkov s vlastnou právnou subjektivitou. Tie po novom začínajú spravovať všetky štátne pozemky v národných parkoch. Envirorezort očakáva, že sa touto zmenou a zlúčením jednotlivých organizácií zníži miera konfliktov medzi ochranármi a lesníkmi.

Vtákom roka 2022 je dudok chochlatý

31.03 2022, Enviroportal

Kampaňou Vták roka predstavujú ornitológovia každoročne vybraný vtáčí druh, ktorého prežitie vyžaduje pozornosť širokej verejnosti.  Pre rok 2022 bol zvolený dudok chochlatý (Upupa epops).

Z endemických lomikameňov je časť zákonom chránená

31.03 2022, TASR

Banská Bystrica 30. marca – Z endemických lomikameňov sú niektoré zákonom chránené a ich spoločenská hodnota je 200 a viac eur. Pre TASR to uviedla botanička Martina Gubková Mihaliková zo Štátnej ochrany prírody SR. 

Ornitológovia našli tri mŕtve haje, boli pravdepodobne otrávené

30.03 2022, TASR

Bratislava 29. marca – Ornitológovia našli tri mŕtve haje červené. Vzácne dravce sa pravdepodobne otrávili nastraženou návnadou v oblasti Záhoria. Prípad rieši polícia.

Dobrovoľníci zachraňujú žaby pred smrťou pod kolesami automobilov

29.03 2022, TASR

Skalka nad Váhom 29. marca – Takmer 2000 žiab zachránia dobrovoľníci pred smrťou pod kolesami automobilov na ceste pri Skalke nad Váhom v Trenčianskom okrese. Žaby migrujú z lesného komplexu medzi Skalkou a Zamarovcami k Váhu, kde sa rozmnožujú.

Chrobák behúnik podzemný je chránený

29.03 2022, TASR

Banská Bystrica 26. marca – Chrobák behúnik podzemný (Duvalius microphthalmus – čeľaď bystruškovité) je na Slovensku chránený ako druh národného významu. Je endemitom Západných Karpát, žije v nadmorskej výške 900 až 1800 a aj vyššie. 

Zásahový tím pre medveďa hnedého monitoruje priestor vo vojenskom areáli Mokraď

25.03 2022, Enviroportal

Začiatkom marca tohto roku bol Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) informovaný o potenciálnom výskyte jedinca medveďa vo vojenskom objekte Mokraď, ktorý sa nachádza v blízkosti mesta Liptovský Hrádok.

Slovensko-maďarský projekt chráni dva vtáčie druhy

24.03 2022, Enviroportal

Sokol kobcovitý (červenonohý) a drop veľký (fúzatý) patria medzi vtáčie druhy, ktorým odborníci venujú vysokú pozornosť. Dôvodom je aj výrazný pokles početnosti. Ornitológovia z Maďarska a Slovenska dlhodobo spolupracujú na aktivitách, ktorých cieľom je zabrániť vyhynutiu uvedených druhov a vytvoriť podmienky pre rast ich populácií.