Preskočit na obsah

V TANAPe pília suché stromy pri tatranských chodníkoch

23.05 2012, MŽP SR

So spiľovaním suchých stromov začali v týchto dňoch na území Tatranského národného parku (TANAP). Na vybraných turistických chodníkoch pracujú vyškolení drevorubači pod odborným dohľadom rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátnej ochrany prírody - Správy TANAPu. Ide o chodníky v Tatranskej Lomnici, Tatranskej Polianke, Malej Svišťovke a Hrebienku. Pohyb na týchto chodníkoch je pre turistov v čase spiľovania čiastočne obmedzený. Pílenie suchých porastov potrvá do začiatku letnej turistickej sezóny, 15. 6. 2012. Po tomto termíne budú všetky turistické chodníky sprístupnené bez obmedzenia.

Svište v Tatrách monitorujú aj fotopascami

18.05 2012, MŽP SR

Aj svište sa už prebrali zo zimného spánku. Strážcovia rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR -  Správy Tatranského národného parku (TANAPu) ich monitorujú a zameriavajú pomocou systému GPS. V Tatrách je v súčasnosti viac ako 220 kolónií svišťov. Vo vybraných kolóniách zisťujú ochranári ich početnosť aj v tomto roku. Výsledky spočítavania poslúžia k plánovaniu potrebných opatrení. Predbežné výsledky monitoringu budú k dispozícii už koncom júna 2012.

Medvedia ruja už začala

18.05 2012, MŽP SR

Počas troch rokov sa pohyboval na území s rozlohou 40-tisíc hektárov, vyskytol sa v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín a Tvrdošín, navštívil 50 krmovísk pôvodne určených na prikrmovanie jelenej a diviačej zveri. Koncom leta a začiatkom jesene chodil za potravou aj na polia, kde sa pestuje kukurica a obilniny. V zime spával v dvoch brlohoch vzdialených od seba vzdušnou čiarou viac ako 2 km.  Reč je o najväčšej šelme žijúcej na Slovensku - medveďovi hnedom. Všetky tieto informácie zistili pracovníci rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia - Štátnej ochrany prírody SR, Správy Tatranského národného parku (TANAPu) z GPS/GSM obojku, ktorý mu nasadili.

Ochrana sťahovavých dravých vtákov bude dôslednejšia

17.05 2012, Enviroportal

Slovensko je 13-tym štátom Európskej Únie, ktoré podporilo ochranu dravých sťahovavých vtákov. Predstavitelia Slovenskej republiky dnes podpísali vo francúzskom La Rochelle Memorandum o porozumení pri ochrane sťahovavých dravých vtákov v Afrike a Eurázii. Stalo sa tak na Konferencii zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. Slovenskú delegáciu viedli odborníci z Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR.

EP: Spoločná poľnohospodárska politika sa musí snažiť o udržanie biodiverzity

20.04 2012, Enviroportal

Ochrana a obnova poškodených ekosystémov si vyžaduje vyššiu politickú prioritu, uvádza sa v uznesení, ktoré v piatok (20. 4.) schválil Európsky parlament. Keďže sa Únii nepodarilo dosiahnuť svoje ciele pre rok 2010 v oblasti biodiverzity, poslanci vyzvali na jej začlenenie do všetkých kľúčových politík EÚ. Existujúce dotácie, ktoré škodia životnému prostrediu, by mali byť pomenované a do roku 2020 postupne vyradené.

Symbol šťastia bude hlavným aktérom projektu operence pred kamerou

02.04 2012, MŽP SR

Pokračovanie online prenosov živočíchov je už na spadnutie. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Štátna ochrana prírody SR - Správa Tatranského Národného parku (TANAPu) bude už čoskoro pokračovať s novým hlavným hrdinom - bocianom bielym. Ten vystrieda online prenosy zo zimného kŕmenia operencov v TANAPe, ktoé si na stránke Správy TANAPu, www.správatanap.sk, mesačne pozrelo zhruba 44-tisíc návštevníkov.

MŽP SR zaradilo do NATURY 2000 ďalších 15 území

28.03 2012, MŽP SR

Ochrániť najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy rastlín, živočíchov a prírodných biotopov a tak zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti na Slovensku a v Európskej únii. Slovensko je opäť bližšie k naplneniu tohto cieľa! Envirorezort totiž v uplynulých dňoch uvoľnil ďalších 15 chránených území tak, aby sa mohli zaradiť do sústavy NATURA 2000. 

Muránska planina je prvé územie zeleného turizmu v strednej a východnej Európe

19.03 2012, MŽP SR

Dva roky napĺňania požiadaviek Európskej charty pre trvaloudržateľný turizmus v chránených územiach prináša ochranárom z Národného parku Muránska planina svoje ovocie. Po úspešnom verifikovaní získa Národný park Muránska planina titul územia s trvaloudržateľným turizmom. Bude tak prvým oceneným územím v Karpatoch a inšpiratívnym príkladom pre celú oblasť strednej a východnej Európy. Verifikačný proces zameraný na zelený turizmus na území národného parku zrealizuje organizácia, ktorá zastrešuje chránené územia v Európe - EUROPARC Federation.

MŽP SR: Pomáhame bocianom k bezpečnému zahniezdeniu

16.03 2012, MŽP SR

Dnes sa začala prekládka bocianieho hniezda z komína rodinného domu v Poprade a začiatkom budúceho týždňa ochranári bezpečne preložia bocianí príbytok v Liptovskom Mikuláši. Na Slovensku máme zhruba 1300 obsadených hniezd bocianmi, nie všetky sú však bezpečné a stabilné. Práve na začiatku marca k nám bociany postupne prilietajú. Ich početnejší prílet sa očakáva koncom tohto mesiaca.

Ministerstvo ŽP varuje pred vypaľovaním trávy

14.03 2012, MŽP SR

Jarné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je však nezákonné.