Preskočit na obsah

MŽP SR pracuje na zastavení šírenia inváznych druhov rastlín

07.02 2012, MŽP SR

Produkuje najagresívnejšie inhalačné alergény zo všetkých známych peľov, ročne aj desiatky miliónov! V niektorých častiach susedného Maďarska je na jej peľ alergických viac ako 80% populácie. U nás je rozšírená najmä v teplejších južných častiach Slovenska. Reč je o ambrózii palinolistej, ktorej vyhovuje suché a veterné počasie. Ambrózia nielen negatívne ovplyvňuje kvalitu života ľudí, ale aj úrodnosť pôdy. Ročne dokáže vytvoriť až 3-tisíc semien, ktorými sa rozmnožuje. Pripravovaný nový zákon o ochrane prírody a krajiny vytvorí podmienky pre systematické obmedzovanie šírenia tejto, ale aj ďalších inváznych druhov rastlín na území celej krajiny. Súčasťou tohto zákona je aj návrh opatrení, ktoré predstavujú viacstupňové riešenie problému. Tie vytvoria priestor na výchovu verejnosti a predovšetkým majiteľov správcov a nájomcov pozemkov.

Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

31.01 2012, MŽP SR

Vybudovanie objektov pod čerpacou stanicou Dedinský ostrov pre zabezpečenie prepravy vody pôvodnými Dunajskými ramenami do oblasti jedného z najrozsiahlejších močiarov na slovenskej strane Dunaja - Istragov. S týmito revitalizačnými prácami začala dnes rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Vodohospodárska výstavba, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ. Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska.

J. Nagy: Ochranárske hľadisko bude prioritné, nie však jediné pri zonácii TANAPu

26.01 2012, MŽP SR

,,Niekoľkokrát som sedel spolu s vedátormi a verím, že máme kvalitný podklad pre rozhodovanie o zonácii v rámci Zelenej tripartity," povedal minister József Nagy. Posledné rokovanie členov odbornej komisie pre zonáciu Tatranského národného parku malo za cieľ uzavrieť diskusiu o odbornom návrhu pripravenom na základe vedeckých kritérií. Návrh následne prerokujú zástupcovia Zelenej tripartity v polovici februára 2012. Zverejnený bude aj na stránke ministerstva životného prostredia.

23 rokov CHKO Strážovské vrchy

26.01 2012, Enviroportal

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 14/1989 Zb. zo dňa 27. januára 1989 (s účinnosťou od 1. mája 1989) v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.  CHKO Strážovské vrchy sa nachádza na strednom Slovensku a viaže sa na dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy.

Environrezort na ITF Slovakiatour

19.01 2012, MŽP SR

Environrezort sa na tohtoročnom veľtrhu ITF Slovakiatour prezentuje skutočne autenticky. Národný park Muránska planina preniesol do Incheby v Bratislave zbojnícky salaš a časť prírody i atmosféry priamo z horského sedla Zbojská. Výstavný priestor oživili aj exponáty z fondu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši: orol skalný, orol krikľavý, vydra riečna, výr skalný, sova lesná, mačka divá, myšiak lesný, líška hrdzavá, bocian čierny, jastrab krahulec a rys ostrovid. Stánok na veľtrhu Slovakiatour otvoril minister životného prostredia, József Nagy.

Začalo sa zimné sčítavanie kormoránov

16.01 2012, MŽP SR

Prispieť k lepšiemu poznaniu zimnej početnosti kormorána veľkého na Slovensku a napríklad aj stanoviť predpoklady vzniku škôd - to je cieľom zimného sčítania kormoránov. Kormorány, ktoré sú chráneným druhom totiž v rybných revíroch často spôsobujú aj škody na rybách.

Spevavce z Liptovskej kotliny naživo pred web kamerou

09.01 2012, MŽP SR

Najprv to boli vzácne živočíchy z tatranskej prírody, teraz sú to spevavé vtáky. Repertoár online prenosov z územia Tatranského národného parku rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Štátna ochrany prírody SR - Správa Tatranského národného parku (Správa TANAPu) teraz  rozšírila aj o spevavce. Nepôjde však o prenos z tatranských svahov, ale z areálu záhrady, kde sídli Správa TANAPu. Tento ojedinelý výchovno-vzdelávací projekt má verejnosť možnosť sledovať na stránke www.spravatanap.sk (živá kamera) a na stránke MŽP SR.