MŽP SR: Pomáhame bocianom k bezpečnému zahniezdeniu

16.03 2012, MŽP SR

Dnes sa začala prekládka bocianieho hniezda z komína rodinného domu v Poprade a začiatkom budúceho týždňa ochranári bezpečne preložia bocianí príbytok v Liptovskom Mikuláši. Na Slovensku máme zhruba 1300 obsadených hniezd bocianmi, nie všetky sú však bezpečné a stabilné. Práve na začiatku marca k nám bociany postupne prilietajú. Ich početnejší prílet sa očakáva koncom tohto mesiaca.

Ministerstvo ŽP varuje pred vypaľovaním trávy

14.03 2012, MŽP SR

Jarné obdobie je pravidelne spájané so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. Vypaľovanie trávnatých porastov a takáto likvidácia odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je však nezákonné.

Informačný leták pre dovolenkárov

12.03 2012, MŽP SR

Ktoré suveníry z rastlín alebo živočíchov je povolené doniesť si z dovolenky bez toho, aby ste sa ocitli mimo zákona, čo všetko je dobré vedieť pri kúpe exotických živočíchov? Tieto a veľa ďalších užitočných informácií je možné nájsť v informačnom letáku, ktorý pripravilo ministerstvo životného prostredia.

Fotopasce monitorujú prírodu aj pytliakov v Tatrách

10.02 2012, Enviroportal

Fotopasce pomáhajú pri mapovaní vzácnych druhov živočíchov a pri odhaľovaní nelegálnej činnosti. Správa TANAP-u má k dispozícií 10 kusov. Strážcovia prírody fotopasce inštalujú na prirodzené priechody živočíchov a ku koristi predátorov, a tak najmä v zimnom období monitorujú správanie sa a početnosť veľkých šeliem. Výstupom zimného monitoringu bude prehľadná mapa o ich výskyte.

MŽP SR pracuje na zastavení šírenia inváznych druhov rastlín

07.02 2012, MŽP SR

Produkuje najagresívnejšie inhalačné alergény zo všetkých známych peľov, ročne aj desiatky miliónov! V niektorých častiach susedného Maďarska je na jej peľ alergických viac ako 80% populácie. U nás je rozšírená najmä v teplejších južných častiach Slovenska. Reč je o ambrózii palinolistej, ktorej vyhovuje suché a veterné počasie. Ambrózia nielen negatívne ovplyvňuje kvalitu života ľudí, ale aj úrodnosť pôdy. Ročne dokáže vytvoriť až 3-tisíc semien, ktorými sa rozmnožuje. Pripravovaný nový zákon o ochrane prírody a krajiny vytvorí podmienky pre systematické obmedzovanie šírenia tejto, ale aj ďalších inváznych druhov rastlín na území celej krajiny. Súčasťou tohto zákona je aj návrh opatrení, ktoré predstavujú viacstupňové riešenie problému. Tie vytvoria priestor na výchovu verejnosti a predovšetkým majiteľov správcov a nájomcov pozemkov.

Začala sa obnova rozsiahleho močiara na Dunaji

31.01 2012, MŽP SR

Vybudovanie objektov pod čerpacou stanicou Dedinský ostrov pre zabezpečenie prepravy vody pôvodnými Dunajskými ramenami do oblasti jedného z najrozsiahlejších močiarov na slovenskej strane Dunaja - Istragov. S týmito revitalizačnými prácami začala dnes rezortná organizácia ministerstva životného prostredia Vodohospodárska výstavba, v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením BROZ. Financujú sa z medzinárodného projektu LIFE Ochrana vtáctva Podunajska.

J. Nagy: Ochranárske hľadisko bude prioritné, nie však jediné pri zonácii TANAPu

26.01 2012, MŽP SR

,,Niekoľkokrát som sedel spolu s vedátormi a verím, že máme kvalitný podklad pre rozhodovanie o zonácii v rámci Zelenej tripartity," povedal minister József Nagy. Posledné rokovanie členov odbornej komisie pre zonáciu Tatranského národného parku malo za cieľ uzavrieť diskusiu o odbornom návrhu pripravenom na základe vedeckých kritérií. Návrh následne prerokujú zástupcovia Zelenej tripartity v polovici februára 2012. Zverejnený bude aj na stránke ministerstva životného prostredia.

23 rokov CHKO Strážovské vrchy

26.01 2012, Enviroportal

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy bola zriadená vyhláškou MK SSR č. 14/1989 Zb. zo dňa 27. januára 1989 (s účinnosťou od 1. mája 1989) v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.  CHKO Strážovské vrchy sa nachádza na strednom Slovensku a viaže sa na dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy.

Environrezort na ITF Slovakiatour

19.01 2012, MŽP SR

Environrezort sa na tohtoročnom veľtrhu ITF Slovakiatour prezentuje skutočne autenticky. Národný park Muránska planina preniesol do Incheby v Bratislave zbojnícky salaš a časť prírody i atmosféry priamo z horského sedla Zbojská. Výstavný priestor oživili aj exponáty z fondu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši: orol skalný, orol krikľavý, vydra riečna, výr skalný, sova lesná, mačka divá, myšiak lesný, líška hrdzavá, bocian čierny, jastrab krahulec a rys ostrovid. Stánok na veľtrhu Slovakiatour otvoril minister životného prostredia, József Nagy.

Začalo sa zimné sčítavanie kormoránov

16.01 2012, MŽP SR

Prispieť k lepšiemu poznaniu zimnej početnosti kormorána veľkého na Slovensku a napríklad aj stanoviť predpoklady vzniku škôd - to je cieľom zimného sčítania kormoránov. Kormorány, ktoré sú chráneným druhom totiž v rybných revíroch často spôsobujú aj škody na rybách.