Aktivisti upozorňujú, že stále nie je známa trasa BSP cez Bratislavu

08.07 2015, TASR

Hoci je už niekoľko rokov známe, že má cez Bratislavu prechádzať ropovod, ešte stále nie je známe jeho presné trasovanie. V súvislosti s projektom ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP) na to opätovne upozornili aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Nie ropovodu.

Zapojte sa do súťaže o najlepší kompost a staňte sa Miss Kompost 2015

07.07 2015, Enviroportal

Priatelia Zeme – SPZ, Centrum environmentálnych aktivít a internetový obchod Komposter.sk vyhlasujú už piaty ročník úspešnej celoslovenskej súťaže MISS KOMPOST, ktorej zmyslom je podporiť vnímanie kompostovania ako praktickej možnosti predchádzania vzniku odpadov a súčasti moderného životného štýlu.

Mimovládky pre návrh vodohospodárskej politiky žalujú envirorezort

18.06 2015, TASR

Mimovládne organizácie žalujú pre novú vodohospodársku politiku Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Tvrdia, že envirorezort postupoval pri príprave dokumentu, ktorý v januári schválila vláda a určuje priority pri využívaní vôd do roku 2027, nezákonne.

Sťahovanie vtáctva možno sledovať na internete

08.06 2015, TASR

Vďaka novým technológiám možno sťahovanie vtáctva sledovať už aj cez internet. Nová webová stránka EuroBirdPortal poskytne podrobné údaje o priebehu migrácie a aktuálnom rozšírení vtáctva na základe množstva údajov, ktoré sú podľa ornitológov doteraz v celej Európe nevídané.

Vznikla Devínska ochranárska iniciatíva

08.06 2015, TASR

V predvečer 25. výročia prvých slobodných parlamentných volieb sa v Devíne stretli ochranári z rôznych častí Slovenska. Konštatovali, že za štvrťstoročie sa uskutočnilo v oblasti životného prostredia veľa pozitívnych zmien, v mnohom však došlo i k zhoršeniu oproti roku 1990.

CEPTA: Znečistenie ovzdušia v SR je vysoké, najhoršie je to v podzemných garážach

04.06 2015, TASR

Znečistenie ovzdušia na Slovensku je stále veľmi vysoké a nadlimitné. Každoročne spôsobuje vážne zdravotné problémy, či miliardové škody na zdraví, majetku, lesoch a úrode. Konštatovali to zástupcovia Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) na dnešnej prezentácii výsledkov merania znečistenia ovzdušia.

Európske enviro organizácie spájajú sily pre zachovanie legislatívy na ochranu prírody

12.05 2015, Enviroportal

Viac ako 100 environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci celej Európskej únie dnes spustila spoločnú internetovú petíciu s cieľom ochrániť prírodu Európy pred snahami Európskej komisie o oslabenie  environmentálnej legislatívy v oblasti ochrany prírody.

N. Zámky: Na Zúgove pokračovali protesty aktivistov proti výstavbe elektrárne

19.04 2015, TASR

V novozámockej prímestskej časti Zúgov dnes pokračovali ďalšie protesty aktivistov proti výstavbe malej vodnej elektrárne. Aktivisti obviňujú investora AMV INVEST, s. r. o., z kalamitných situácií, ktoré na Zúgove zaznamenali.

Odborníci hľadali riešenie nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi

02.02 2015, TASR

Zástupcovia tretieho sektora, miestnych samospráv, štátnej správy a podnikateľských subjektov hľadali v rámci odbornej konferencie, ktorá sa uskutočnila v uplynulých dňoch v Dolnom Kubíne, čo najefektívnejšie riešenie pre nakladanie miest a obcí s biologicky rozložiteľnými odpadmi.

Odkloňovacie prvky elektrických vedení ochránia vtáky pred nárazmi

08.01 2015, TASR

Na Žitnom ostrove sa v rámci projektu LIFE Energia v krajine realizuje v týchto dňoch prieskum elektrických vedení. V rámci monitoringu mapovatelia zisťujú, ktoré úseky vedení sú rizikové pre vtáctvo z hľadiska nárazov.