Lesy SR upozorňujú, že kompetencie na ochranu lesov majú aj samosprávy

15.02 2019, TASR

Bratislava, 14. februára – Lesy SR sa ohradzujú voči niektorých tvrdeniam v súvislosti s ochranou lesov a výrubmi v Bratislave a okolí. Zdôrazňujú, že zvýšiť ochranu lesov a posilniť ich rekreačné využitie sa dá požiadaním o vyhlásenie za lesy osobitného určenia, prípadne za ochranné lesy.

MPRV: Na ministerstve odovzdali petíciu, chcú zabrániť výrubu lesov v Bratislave

15.02 2019, TASR

Bratislava, 14. februára - Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v Bratislave vo štvrtok odovzdali petíciu, v ktorej obyvatelia žiadajú rezort o zastavenie masívneho a necitlivého výrubu v štátnych lesoch v Bratislave a jej okolí. Poukazujú pritom na Devínsku Kobylu. Pod petíciu, ktorú spustili v septembri 2018, sa podpísalo 5611 ľudí, vyše 5000 tak urobilo elektronickou formou.

A.Zemanová: Lesy okolo Bratislavy sa rúbu nezákonne, podala som trestné...

12.02 2019, TASR

Bratislava, 11. februára (TASR) – Výruby na území Bratislavy a jej okolí by sa mali pozastaviť do doby, kým sa nevypracuje nový a zákonný program starostlivosti o les pre lesný celok Lesy SR Bratislava.

Obec Skároš chce zberným dvorom predísť tvorbe čiernych skládok

11.02 2019, TASR

Skároš, 10. februára – S výstavbou zberného dvora sa v obci Skároš v okrese Košice-okolie začne v najbližších dňoch. Pre TASR to povedal starosta Ľubomír Vranka s tým, že v rámci projektu, na ktorý obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške približne 190. 000 eur, pribudnú kontajnery, stojiská aj dopravná technika.

Trnavský kraj vypracuje nízkouhlíkovú stratégiu

11.02 2019, TASR

Trnava, 8. februára - Nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkovej stratégie vo výške 260 756 eur získal Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dostal možnosť pripraviť ucelený strategický dokument, ktorý definuje aktivity TTSK zamerané na znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) do roku 2030.

Michalovce: Ochranári sa snažia kavky presťahovať z centra mesta na jeho okraj

08.02 2019, TASR

Michalovce, 7. februára – Ochranári sa snažia kavky tmavé presťahovať z centra Michaloviec na okraj mesta. Podľa nich patria spolu s havranmi medzi kontroverzných obyvateľov metropoly Zemplína.

Jasov: Odstránenie čiernej skládky má pomôcť ľuďom aj prírode

08.02 2019, TASR

Jasov, 7. februára (TASR) – Na sanáciu nelegálnej skládky získala koncom minulého roka obec Jasov v okrese Košice - okolie nenávratný finančný príspevok vo výške približne 50 000 eur. Ako pre TASR potvrdil starosta Marián Dzurik, v projekte bývalého vedenia obce pokračujú, aktuálne pripravujú podklady potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania.

Obec Orechová Potôň nakúpila z dotácií kompostéry na biologický odpad

01.02 2019, TASR

Orechová Potôň, 31. januára – Obec Orechová Potôň v Dunajskostredskom okrese získala dotáciu vo výške 90.915 eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na projekt s názvom Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň, ktoré už zakúpila a o presnom postupe vyžiadania kompostérov bude svojich obyvateľov informovať.

Do záhrad rodinných domov v Sobranciach pribudne takmer 1250 kompostérov

31.01 2019, TASR

Sobrance, 29. januára – Sobranská samospráva bola úspešná pri získaní financií na projekt, ktorý sa týka biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do záhrad rodinných domov v meste poputuje takmer 1250 kompostérov.

Lehnice získali dotáciu na zvýšenie úrovne separácie odpadu

31.01 2019, TASR

Lehnice, 29. januára – Obec Lehnice v Dunajskostredskom okrese získala z eurofondov od Ministerstva životného prostredia SR v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia dotáciu vo výške 335 797,26 eura na zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne separácie odpadov v obci. Z toho spolufinancovanie obce je päť percent.