Ochranári chcú,aby samosprávy kosili menej,druhá strana v tom vidí riziko

14.08 2019, TASR

Bratislava, 13. augusta - Samosprávy by mali kosiť výrazne menej a inak. Myslia si to členovia Slovenského ochranárskeho snemu (SOS), ktorý na radikálnu zmenu prístupu k starostlivosti o zelené plochy vyzývajú mestá a obce.

Čierne skládky treba nahlasovať, apeluje ZMOS, MŽP ich rieši odpadovou politikou

12.08 2019, TASR

Všímavosť ľudí považuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pri čiernych skládkach za dôležitú. „Včasné odstránenie čiernej skládky je omnoho lacnejšie, ako jej neskoršia, finančne drahá likvidácia s problematickým dokazovaním jej pôvodcu,“ pripomenul hovorca združenia Michal Kaliňák.

MŽP: Zabezpečenie komunálneho odpadu znižuje šancu na stret s medveďmi

12.08 2019, TASR

Bratislava, 9. augusta - Zodpovednejší prístup ku komunálnemu odpadu je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR najlepšou cestou, ako predísť stretom s medveďmi. Samosprávy aj verejnosť preto vyzýva, aby nezabúdali na jeho zabezpečenie. Odchyt medveďov považuje envirorezort za krajné riešenie, ktoré je možné iba na základe výnimky po posúdení zásahovým tímom.

B. Bystrica: Na stavbu protipovodňových opatrení už dozerá environmentálny dozor

09.08 2019, TASR

7. augusta – Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) od minulého roka realizuje projekt protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica. Hoci samospráva nie je jeho investorom, aktívne výstavbu sleduje.

Za prevádzku kompostárne zaplatí mesto Prievidza takmer 200 000 eur

07.08 2019, TASR

6. augusta - Samospráva Prievidze zaplatí za prevádzku novovybudovanej kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) takmer 200 000 eur. Zmluvu s firmou, ktorá už v Prievidzi zabezpečuje odvoz a nakladanie s komunálnym odpadom, uzatvorila na štyri roky.

Mesto Trenčín dostane na revitalizáciu parku a na zeleň viac ako 600.000 eur

07.08 2019, TASR

Trenčín, 6. augusta – Viac ako 600 000 eur z eurofondov a štátneho rozpočtu dostane mesto Trenčín na revitalizáciu parku Úspech a na zeleň vo vnútrobloku na sídlisku Sihoť. Rozhodlo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Žiar nad Hronom: Mesto chce zvýšiť povedomie obyvateľov o triedení odpadov

06.08 2019, TASR

5. augusta - Žiarska samospráva chce zvýšiť úroveň separovania odpadu obyvateľmi mesta. Plánuje preto sériu informačno-propagačných aktivít zacielených na všetky vekové skupiny, ktoré majú tomu pomôcť.

O grant TSK v rámci programu Zelené oči možno požiadať do konca augusta

06.08 2019, TASR

Trenčín, 5. augusta – Predložiť enviroprojekty v rámci grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Zelené oči môžu žiadatelia do konca augusta. Vďaka grantovému systému môžu žiadatelia prispieť k zlepšeniu životného prostredia na území kraja.

53. výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

06.08 2019,

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Viac iformácií: www.op-kzp.sk

MŽP SR: S komunitným kompostoviskom by mal súhlasiť majiteľ pozemku i domácnosti

05.08 2019, TASR

Pred zriadením komunitného kompostoviska je vhodné získať súhlas vlastníka pozemku, kde bude kompostovisko stáť. Súhlasiť by mala aj nadpolovičná väčšina domácností, ktorých sa zriadenie kompostoviska bezprostredne dotýka.