Lesy SR: V tomto roku lesníci zasadili takmer 15 miliónov stromčekov

02.01 2017, TASR

Štátny podnik Lesy SR ukončil začiatkom decembra jesennú obnovu lesa, pri ktorej vysadil viac ako 1,7 milióna sadeníc lesných drevín. Spolu v roku 2016 vysadili lesníci na plochách obhospodarovaných podnikom takmer 15 miliónov kusov sadeníc na ploche 3846 hektárov, čo je približne rovnaké množstvo ako vlani.

Lesy SR: V tomto roku lesníci zasadili takmer 15 miliónov stromčekov

22.12 2016, TASR

Štátny podnik Lesy SR ukončil začiatkom decembra jesennú obnovu lesa, pri ktorej vysadil viac ako 1,7 milióna sadeníc lesných drevín.

V. Tatry: Členovia lesnej stráže dohliadajú na stromčeky pred nelegálnym výrubom

19.12 2016, TASR

Vianočné stromčeky na predaj ponúkajú aj Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP). Zároveň členovia lesnej stráže dohliadajú vo Vysokých Tatrách na lesné porasty, aby zabránili nelegálnemu výrubu stromčekov.

Vládni experti na pôde OSN o strategickom pláne pre svetové lesy

02.11 2016, TASR

Vládni experti rokujú na pôde OSN o podobe budúceho strategického plánu pre svetové lesy. Cieľom je najmä znížiť globálne odlesňovanie a zmierniť následky zmeny klímy.

Ochranári a lesníci vypestovali sadenice pôvodných druhov drevín lužných lesov

02.11 2016, TASR

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s Národným lesníckym centrom (NLC) vypestovalo sadenice pôvodných druhov drevín lužných lesov, ktoré budú následne slúžiť na obnovu pôvodného drevinového zloženia dunajských lužných lesov.

Lesy mesta Spišská Belá získali financie na ochranu lesa a spracovanie dreva

24.10 2016, TASR

Lesy mesta Spišská Belá majú dva nové projekty. Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na preventívne opatrenia proti škodcom v lesoch mesta získali 54 924 eur na obdobie rokov 2016 – 2019.

L. Sólymos: Príroda si po víchrici vo Vysokých Tatrách v roku 2004 poradila sama

14.09 2016, TASR

19. novembra uplynie 12 rokov od veternej kalamity, ktorá sa prehnala Vysokými Tatrami rýchlosťou 230 km/h a vyvrátila stromy na vyše 12.000 hektároch, poškodila infraštruktúru a viaceré tatranské objekty.

Slovenská lesnícka komora upozorňuje na vysychanie tatranských lesov

08.09 2016, TASR

Lykožrútová kalamita vo Vysokých Tatrách pokračuje a tatranské lesy vyschýnajú so všetkými nepriaznivými dosahmi na plnenie celospoločenských funkcií lesov. Podľa Slovenskej lesníckej komory (SLK) je ohrozená vodoochranná, pôdoochranná, klimatická, rekreačná aj liečebná funkcia.

Reakcia MŽP SR na vyjadrenia lesníkov ako riešiť...

07.09 2016, TASR

Informácie, že vo Vysokých Tatrách hrozí vážne riziko nenávratného odlesnenia veľkých lesných plôch a niektoré územia zostanú už navždy bez lesov, považuje rezort životného prostredia za nešťastné a pravdepodobne vychádzajú z nedostatočnej znalosti situácie v území, nakoľko takýto stav ani reálne nemôže nastať.

Lykožrút ničí tatranské lesy, ministerka G. Matečná chce problém vyriešiť

07.09 2016, TASR

Vo Vysokých Tatrách dochádza k rozsiahlemu úbytku vzácnych lesov. Následkom kalamity v roku 2004 sa vo Vysokých Tatrách extrémne premnožil lykožrút. Dochádza k erózii pôdy a vysychaniu vodných zdrojov.