R. Sulík: Zákon o odpadoch vytvorí monopol, musí sa zmeniť

20.02 2015, TASR

Nový zákon o odpadoch, ktorý schválila vláda a parlament ho na poslednej schôdzi posunul do druhého čítania, obsahuje viacero kontroverzných častí. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda SaS a europoslanec Richard Sulík s tým, že ide napríklad o narušenie verejnej súťaže či vytváranie monopolu pri spracovaní druhotných surovín.

MŽP SR: Materiály na pripomienkovanie

06.02 2015, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako oprávnený orgán pre vodohospodársky manažment povodí, v súlade s § 13 ods. 4 vodného zákona zverejnilo Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Návrh plánu manažmentu správneho územia povodia Visly  v lehote šiestich mesiacov od 22. 12. 2014 do 22. 06. 2015 na účely predloženia písomných pripomienok a konzultácií verejnosti, užívateľom vôd, samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom štátnej správy. Viac informácií: www.vuvh.sk

NRSR: Reforma v oblasti odpadov má podporu pléna

06.02 2015, TASR

Zvrátiť nepriaznivý stav, keď na skládkach končia až tri štvrtiny komunálneho odpadu, je hlavný cieľ nového zákona o odpadoch, ktorý dnes poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

MŽP SR: Nový zákon o odpadoch mal v Bruseli pozitívnu odozvu

26.01 2015, TASR

Európska komisia (EK) nemá zásadné pripomienky k novému zákonu o odpadoch. Podľa envirorezortu jej predstavitelia vítajú a podporujú princípy legislatívneho rámca, na ktorý slovenské odpadové hospodárstvo čaká už niekoľko rokov.

Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

26.01 2015, TASR

Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dlhšie časové obdobie. Schválila ich dnes vláda, ktorá odobrila dokument ministra životného prostredia Petra Žigu (Smer-SD).

EP umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

13.01 2015, Europa.sk

Európsky parlament schválil 13. 1. 2015 legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010.

P. Muránsky: Nový zákon o odpadoch zlikviduje recyklačný priemysel

09.01 2015, TASR

Nový zákon o odpadoch v praxi zlikviduje recyklačný priemysel na Slovensku a bude znamenať koniec separácie odpadov. Tvrdí to poslanec NR SR Peter Muránsky (KDH). (Rozšírená správa.)

P. Muránsky: Nový zákon o odpadoch zlikviduje recyklačný priemysel a separovanie

08.01 2015, TASR

Nový zákon o odpadoch v praxi zlikviduje recyklačný priemysel na Slovensku a bude znamenať koniec separácie odpadov. Tvrdí to poslanec NR SR Peter Muránsky.

Štát už nemá zodpovedať za povodňové škody

08.01 2015, TASR

Štát už viac nemá zodpovedať za škody spôsobené povodňami. Predpokladajú to zmeny v zákone o vodách a v zákone o ochrane pred povodňami, ktoré dnes schválila vláda. Návrh pripravil minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD).

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie dostalo nové pravidlá

08.01 2015, TASR

Ochrana životného prostredia a zdravia ľudí by sa oddnes mala dostať na vyššiu úroveň. Postarať sa má o to novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá vstúpila do platnosti.