MŽP SR: Diskusie majú akceptovať, že zodpovednosť za vodnú politiku nesie štát

16.12 2015, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je stále otvorené konštruktívnym rokovaniam s ochranármi a odborníkmi v otázkach ochrany našich vôd. Diskusie však majú akceptovať základný fakt, a to, že zodpovednosť za vodnú politiku, ako aj za ochranu pred povodňami nesie štát.

Prezident: Pravidlá používania fluórovaných skleníkových plynov sa upravia

27.11 2015, TASR

Slovensko od januára spresní svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluórovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu podpísal prezident SR Andrej Kiska.

NR SR: Fungovanie nízkoemisných zón sa bude riadiť európskymi pravidlami

13.11 2015, TASR

Nízkoemisné zóny budú na Slovensku od januára fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však zmenia na európsky štandard.

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o IPKZ

21.10 2015,

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

NRSR: Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

24.09 2015, TASR

Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú dnes parlament poslal do druhého čítania.

NRSR: Pravidlá používania fluórových skleníkových plynov sa majú upraviť

24.09 2015, TASR

Slovensko spresňuje svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluorovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu dnes poslal parlament do druhého čítania.

MŽP SR: Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

24.08 2015, TASR

Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší.

NRSR: J. Mičovský a M. Huba opäť volajú po ochrane ľudí pred zápachom

08.06 2015, TASR

Chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom a dať možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov obťažovaných zápachom obrátiť sa na okresný úrad. To je cieľom novely zákona o ovzduší, ktorú pripravili poslanci Mikuláš Huba (nezaradený) a Ján Mičovský (OĽaNO). Právnou normou sa začne parlament zaoberať na júnovej schôdzi. V minulosti už plénum túto novelu odmietlo.

Prezident: Nový zákon má pomôcť pri znižovaní rizika priemyselných havárií

01.06 2015, TASR

Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. To je cieľom nového zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

VIA IURIS: Správny súdny poriadok posilní práva verejnosti pri ochrane prírody

22.05 2015, TASR

Nový Správny súdny poriadok posilní podľa združenia Via Iuris práva verejnosti pri ochrane životného prostredia. Ten je súčasťou rekodifikácie civilného procesného práva, ktorú dnes schválil parlament.