NRSR: Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

24.09 2015, TASR

Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší, ktorú dnes parlament poslal do druhého čítania.

NRSR: Pravidlá používania fluórových skleníkových plynov sa majú upraviť

24.09 2015, TASR

Slovensko spresňuje svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluorovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu dnes poslal parlament do druhého čítania.

MŽP SR: Fungovanie nízkoemisných zón sa má riadiť európskymi pravidlami

24.08 2015, TASR

Nízkoemisné zóny by na Slovensku mali fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však majú zmeniť na európsky štandard. Ministerstvo životného prostredia zmeny navrhlo v novele zákona o ovzduší.

NRSR: J. Mičovský a M. Huba opäť volajú po ochrane ľudí pred zápachom

08.06 2015, TASR

Chrániť občanov pred neprípustnou mierou obťažovania zápachom a dať možnosť skupine najmenej 20 obyvateľov obťažovaných zápachom obrátiť sa na okresný úrad. To je cieľom novely zákona o ovzduší, ktorú pripravili poslanci Mikuláš Huba (nezaradený) a Ján Mičovský (OĽaNO). Právnou normou sa začne parlament zaoberať na júnovej schôdzi. V minulosti už plénum túto novelu odmietlo.

Prezident: Nový zákon má pomôcť pri znižovaní rizika priemyselných havárií

01.06 2015, TASR

Predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok a obmedzenie následkov takýchto havárií na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok. To je cieľom nového zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

VIA IURIS: Správny súdny poriadok posilní práva verejnosti pri ochrane prírody

22.05 2015, TASR

Nový Správny súdny poriadok posilní podľa združenia Via Iuris práva verejnosti pri ochrane životného prostredia. Ten je súčasťou rekodifikácie civilného procesného práva, ktorú dnes schválil parlament.

Európsky parlament obmedzil nehospodárne využívanie plastových tašiek

29.04 2015, Enviroportal

Európsky parlament v utorok (28. 4.) schválil legislatívny návrh, ktorý prinúti členské štáty drasticky znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek.

MŽP SR: Trend v článku o Zákone o odpadoch zavádza a ignoruje fakty

21.04 2015, TASR

Ministerstvo životného prostredia SR sa dôrazne ohradzuje proti článku v týždenníku Trend pod názvom „Odpad smrdí od hlavy“. Okrem toho, že logiku nedáva ani samotný titulok, je článok zavádzajúci, obsahuje viacero faktických chýb a chýbajú v ňom aj dôležité informácie.

Starostovia MČ Bratislavy chcú zriadiť komisiu na prípravu nového VZN o odpadoch

21.04 2015, TASR

Starostovia mestských častí Bratislavy navrhujú zriadiť špeciálnu mestskú komisiu, ktorá by sa zaoberala prípravou nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o odpadoch. 

SaS: Vyzývame prezidenta, aby nepodpísal zákon o odpadoch

07.04 2015, TASR

Opozičná SaS vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby nepodpísal nový zákon o odpadoch. Liberáli totiž tvrdia, že parlamentom schválená právna norma nie je v záujme občanov.