NRSR: Liberáli chcú z hľadiska životného prostredia hodnotiť aj hlbinné vrty

05.09 2016, TASR

Zaviesť povinnosť vykonať hodnotenie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie aj pre hlbinné vrty. To je hlavná myšlienka návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú na septembrovú schôdzu NR SR predložili poslanci Anna Zemanová a Martin Klus (obaja SaS).

Po výhradách EK sa opäť novelizuje zákon o EIA

18.08 2016, TASR

Slovensko po kritike zo strany Európskej komisie opäť mení legislatívu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Vláda dnes schválila novelu zákona, ktorá reaguje na niektoré jej výhrady.

Z elektrických zariadení zmiznú štyri nebezpečné látky

18.08 2016, TASR

Z elektrických a elektronických zariadení majú vymiznúť štyri nebezpečné látky. Vláda dnes schválila novelu zákona o obmedzení ich používania. Reagovala tak na európsku legislatívu.

NRSR: A. Zemanová chce posunúť niektoré lehoty v novom zákone o odpadoch

11.04 2016, TASR

Termín na spustenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo je zodpovednosť za výrobok od uvedenia na trh až po jeho likvidáciu, sa má posunúť o pol roka na 1. januára 2017. Zmenu lehoty navrhuje v novele zákona o odpadoch opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS).

EP zahlasoval za efektívnu ochranu prírody

03.02 2016,

Európsky parlament sa zasadil za zachovane kľúčových zákonov EÚ pre ochranu prírody. Poslanci Európskeho parlamentu veľkou väčšinou podporili správu o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020, ktorá požaduje zachovania Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch.

Ochranári chcú, aby sa vodná politika riadila najlepšími vedeckými poznatkami

16.12 2015, TASR

Celkom sedem požiadaviek pre zlepšenie situácie v ochrane vôd adresovalo 60 slovenských vedcov a odborníkov podporujúcich iniciatívu Za živé rieky vláde a ministrovi životného prostredia. Žiadajú v nich, aby sa upustilo od nekritického preferovania sivej infraštruktúry a tiež viac zelených opatrení vo vodnom hospodárstve.

MŽP SR: Diskusie majú akceptovať, že zodpovednosť za vodnú politiku nesie štát

16.12 2015, TASR

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je stále otvorené konštruktívnym rokovaniam s ochranármi a odborníkmi v otázkach ochrany našich vôd. Diskusie však majú akceptovať základný fakt, a to, že zodpovednosť za vodnú politiku, ako aj za ochranu pred povodňami nesie štát.

Prezident: Pravidlá používania fluórovaných skleníkových plynov sa upravia

27.11 2015, TASR

Slovensko od januára spresní svoju legislatívu, ktorej cieľom je eliminácia vplyvov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Do zákona o fluórovaných skleníkových plynoch zapracúva zmeny vyplývajúce z najnovšieho nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Novelu podpísal prezident SR Andrej Kiska.

NR SR: Fungovanie nízkoemisných zón sa bude riadiť európskymi pravidlami

13.11 2015, TASR

Nízkoemisné zóny budú na Slovensku od januára fungovať podľa európskych pravidiel. Ustanoviť zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov umožňuje už súčasná legislatíva, pravidlá sa však zmenia na európsky štandard.

V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o IPKZ

21.10 2015,

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon NR SR č. 262/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.