Vláda: Prístup verejnosti k informáciám v procese EIA sa má posilniť

01.03 2017, TASR

Prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa rozhodovania o významných stavbách a činnostiach s vplyvom na životné prostredie sa má posilniť. Vláda SR dnes odobrila návrh ministerstva životného prostredia opäť novelizovať zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorý má transponovať európsku legislatívu. Naposledy sa menil vlani.

Vláda odsúhlasila novelu zákona o trvalom ukladaní CO2 do zeme

01.03 2017, TASR

Vláda dnes odsúhlasila novelu zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého (CO2) do geologického prostredia. Zmeny sú výsledkom snahy o komplexné odstránenie nesúladu slovenskej legislatívy s európskou.

Legislatíva o EIA sa zmenila, po kritike Európskej komisie

02.01 2017, TASR

Slovensko po kritike zo strany Európskej komisie opäť zmenilo legislatívu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Novela zákona, ktorá dnes nadobudla účinnosť, reaguje na niektoré jej výhrady.

MŽP SR: Kritizovaný zákon o odpadoch sa bude meniť

02.01 2017, TASR

Otvorenie nového zákona o odpadoch pre spoplatnenie igelitových tašiek by sa mohlo využiť aj na zmeny, po ktorých volajú napríklad potravinári či vydavatelia.

NRSR: Liberáli chcú z hľadiska životného prostredia hodnotiť aj hlbinné vrty

05.09 2016, TASR

Zaviesť povinnosť vykonať hodnotenie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie aj pre hlbinné vrty. To je hlavná myšlienka návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorú na septembrovú schôdzu NR SR predložili poslanci Anna Zemanová a Martin Klus (obaja SaS).

Po výhradách EK sa opäť novelizuje zákon o EIA

18.08 2016, TASR

Slovensko po kritike zo strany Európskej komisie opäť mení legislatívu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Vláda dnes schválila novelu zákona, ktorá reaguje na niektoré jej výhrady.

Z elektrických zariadení zmiznú štyri nebezpečné látky

18.08 2016, TASR

Z elektrických a elektronických zariadení majú vymiznúť štyri nebezpečné látky. Vláda dnes schválila novelu zákona o obmedzení ich používania. Reagovala tak na európsku legislatívu.

NRSR: A. Zemanová chce posunúť niektoré lehoty v novom zákone o odpadoch

11.04 2016, TASR

Termín na spustenie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo je zodpovednosť za výrobok od uvedenia na trh až po jeho likvidáciu, sa má posunúť o pol roka na 1. januára 2017. Zmenu lehoty navrhuje v novele zákona o odpadoch opozičná poslankyňa Anna Zemanová (SaS).

EP zahlasoval za efektívnu ochranu prírody

03.02 2016,

Európsky parlament sa zasadil za zachovane kľúčových zákonov EÚ pre ochranu prírody. Poslanci Európskeho parlamentu veľkou väčšinou podporili správu o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020, ktorá požaduje zachovania Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch.

Ochranári chcú, aby sa vodná politika riadila najlepšími vedeckými poznatkami

16.12 2015, TASR

Celkom sedem požiadaviek pre zlepšenie situácie v ochrane vôd adresovalo 60 slovenských vedcov a odborníkov podporujúcich iniciatívu Za živé rieky vláde a ministrovi životného prostredia. Žiadajú v nich, aby sa upustilo od nekritického preferovania sivej infraštruktúry a tiež viac zelených opatrení vo vodnom hospodárstve.