Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

26.01 2015, TASR

Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dlhšie časové obdobie. Schválila ich dnes vláda, ktorá odobrila dokument ministra životného prostredia Petra Žigu (Smer-SD).

EP umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

13.01 2015, Europa.sk

Európsky parlament schválil 13. 1. 2015 legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010.

P. Muránsky: Nový zákon o odpadoch zlikviduje recyklačný priemysel

09.01 2015, TASR

Nový zákon o odpadoch v praxi zlikviduje recyklačný priemysel na Slovensku a bude znamenať koniec separácie odpadov. Tvrdí to poslanec NR SR Peter Muránsky (KDH). (Rozšírená správa.)

P. Muránsky: Nový zákon o odpadoch zlikviduje recyklačný priemysel a separovanie

08.01 2015, TASR

Nový zákon o odpadoch v praxi zlikviduje recyklačný priemysel na Slovensku a bude znamenať koniec separácie odpadov. Tvrdí to poslanec NR SR Peter Muránsky.

Štát už nemá zodpovedať za povodňové škody

08.01 2015, TASR

Štát už viac nemá zodpovedať za škody spôsobené povodňami. Predpokladajú to zmeny v zákone o vodách a v zákone o ochrane pred povodňami, ktoré dnes schválila vláda. Návrh pripravil minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD).

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie dostalo nové pravidlá

08.01 2015, TASR

Ochrana životného prostredia a zdravia ľudí by sa oddnes mala dostať na vyššiu úroveň. Postarať sa má o to novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá vstúpila do platnosti.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

Energetická účinnosť: Úspory dosiahnu miliardy eur

12.09 2012, Enviroportal

Európsky parlament v utorok schválil smernicu, ktorá zavedie povinné opatrenia na úsporu energie, napríklad pri rekonštrukciách verejných budov, schémy energetických úspor a energetické audity pre veľké spoločnosti. Zníženie spotreby energie o 20% by mohlo EÚ priniesť ročnú úsporu až 50 miliárd eur.

Význam IPKZ a prierez kľúčovou medzinárodnou a národnou legislatívou pre oblasť IPKZ

11.09 2012, www.eea.europa.eu

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (ďalej len IPKZ) z angl. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control  je súbor opatrení zameraných na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania ŽP pochádzajúceho z rozhodujúcich zdrojov znečisťovania (viďte prílohu č. 1 zákona o IPKZ); znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy; obmedzovanie vzniku odpadu a pokiaľ to nie je možné jeho správne zhodnocovanie a zneškodňovanie. Cieľom uvedených bodov je dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

MŽP SR: Nový zákon o odpadoch a ďalší postup

15.08 2012, MŽP SR

Slovensko čaká na nový zákon o odpadoch niekoľko rokov. Pre nesúlad našej legislatívy už dokonca vedie Európska komisia voči Slovenskej republike niekoľko konaní. Legislatívne zmeny, ktoré mali tento stav napraviť boli akútne už na konci roka 2010. Predchádzajúce vedenie nekonalo a argumentovalo pripravovaným novým veľkým zákonom o odpadoch. Komplexne mal riešiť problematiku odpadov a súčasne obalov.