Preskočit na obsah

Koordinátorom pre implementáciu Sociálno-klimatického fondu bude Úrad vlády

21.09 2023, TASR

Bratislava 20. septembra – Úrad vlády (ÚV) SR bude koordinátorom pre implementáciu Sociálno-klimatického fondu. Mal by pomôcť domácnostiam, malým podnikom či používateľom dopravy, ktorí môžu byť najviac ohrození energetickou alebo dopravnou chudobou. Vyplýva to z uznesenia, ktoré v stredu schválila vláda.

Správa NP Slovenský kras predstavila návrh zonácie, starostovia sú proti Zádiel

13.09 2023, TASR

11. septembra (TASR) - Správa národného parku (NP) Slovenský kras v pondelok v Zádieli predstavila verejnosti návrh jeho zonácie. V najprísnejšie chránenom režime má byť 8500 hektárov (ha).

ZMOS žiada stiahnuť zákon o krajinnom plánovaní z legislatívneho procesu

11.09 2023, TASR

Bratislava 8. septembra (TASR) - Návrh zákona o územnom plánovaní významným spôsobom zasahuje do kompetencií miest a obcí. Vylučuje aj transparentné zapojenie samospráv i občanov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) preto nesúhlasí s opätovným predložením zákona. Žiada jeho stiahnutie z legislatívneho procesu a komplexné prepracovanie. Informovala poverená ústredná riaditeľka kancelárie združenia Zuzana Špačeková. 

Aké práva nám, občanom Slovenskej republiky, priniesol nový zákon o ochrane ovzdušia?

05.09 2023, Enviroportal

Každý z nás má v zmysle Ústavy SR právo na priaznivé životné prostredie a na včasné a úplné informácie o jeho stave, príčinách a následkoch tohto stavu. Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane ovzdušia) nadobudol účinnosť 1. júla 2023 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré účinnosť nadobudnú v neskoršom období. Svojimi jednotlivými ustanoveniami prispieva k napĺňaniu uvedeného ústavného práva.

Zákon o krajinnom plánovaní má zvýšiť a zlepšiť ochranu a obnovu krajiny

31.08 2023, TASR

Bratislava 30. augusta – Zákon o krajinnom plánovaní má zvýšiť a zlepšiť ochranu, obnovu a tvorbu krajiny. Vytvoriť by sa mal nástroj integrovaného manažmentu krajiny, ktorým sa má zabezpečiť udržateľný rozvoj a starostlivosť o životné prostredie. Novú legislatívu predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania. 

Komisia prijala podrobné pravidlá podávania správ pre prechodnú fázu mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

18.08 2023, Enviroportal

Európska komisia prijala pravidlá upravujúce vykonávanie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začína 1. októbra tohto roka a trvá do konca roka 2025.

Počet chránených území Natura 2000 by sa mal znížiť zo 739 na 644

16.08 2023, TASR

Bratislava 15. augusta – Celkový počet chránených území európskeho významu Natura 2000 by sa mal znížiť zo 739 na 644. Z prvého stupňa ochrany prejde do prísnejšieho druhého stupňa 1196 hektára. Do najvyššieho, piateho, stupňa sa presunie 582 hektárov. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ho predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. 

Výzva pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti

20.07 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa výzvu pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade záujmu o získanie, prípadne overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť žiadosť na ministerstvo v termíne do 15. augusta 2023.

Novela zákona o Envirofonde nadobudla účinnosť

11.07 2023, TASR

Bratislava 10. júla – Novela zákona o Environmentálnom fonde nadobudla počas uplynulého týždňa účinnosť. Niektoré procesy v Envirofonde majú byť efektívnejšie a rýchlejšie. V rámci mimoriadnych environmentálnych situácií bude možné financovať kalamitný výskyt hmyzu a zosuvy pôdy. 

Od júla 2023 je účinná nová právna úprava ochrany ovzdušia

10.07 2023, Enviroportal

Od 1. júla 2023 nadobudol účinnosť nový zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia spolu aj s vykonávacími predpismi – vyhláškami (ich zoznam na stránke MŽP SR). Hlavným cieľom novej právnej ochrane ovzdušia je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia, zníženie celkových emisií a obmedzovanie emisií priamo pri zdroji.