Preskočit na obsah

Návrh nového zákona smeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu

03.10 2022, Enviroportal

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Vláda schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

30.09 2022, TASR

Bratislava 30. septembra – Vládny kabinet schválil návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Urobil tak počas piatkového online zasadnutia vlády. Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030.

MŽP aj poslanci chcú viac peňazí z predaja emisných povoleniek na pokles emisií

22.09 2022, TASR

Bratislava 21. septembra – Poslanci aj Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chcú, aby z predaja emisných povoleniek šlo na znižovanie emisií viac peňazí. Rezort tvrdí, že poslanecké návrhy, ktoré sú aktuálne predložené v Národnej rade SR, s nimi vopred nekonzultovali. Uviedol štátny tajomník MŽP Michal Kiča.

Program starostlivosti o Volovské vrchy má zlepšiť stav 4 druhov vtákov

20.09 2022, TASR

Bratislava 19. septembra – Hlavným cieľom programu starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je zlepšiť stav štyroch druhov vtákov, hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého a pôtika kapcavého. Má sa zachovať aj priaznivý stav ďalších 21 druhov vtákov.

Via Iuris vyzýva poslancov, aby odmietli návrh novely zákona o EIA

13.09 2022, TASR

Bratislava 12. septembra – Občianske združenie Via Iuris vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby odmietli návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Plénum má o novele hlasovať na najbližšej schôdzi.

Ak má klimatický zákon priniesť zmenu, treba konkrétne ciele

26.08 2022, TASR

Bratislava 25. augusta – Ak má klimatický zákon priniesť potrebnú zmenu, musí obsahovať konkrétne ciele, kontrolu a vymáhateľnosť. Vyhlásili to predstavitelia iniciatívy Klimatická koalícia. Silný klimatický zákon považujú za príležitosť na nevyhnutnú transformáciu spoločnosti, ktorá bude pre všetkých spravodlivá.

Ministerstvo životného prostredia SR pokračuje v príprave zákona o klíme

24.08 2022, TASR

Bratislava 23. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pokračuje v príprave zákona o klíme, ktorý má priviesť Slovensko do éry uhlíkovej neutrality. Do medzirezortného pripomienkového konania ho chce predložiť na jeseň.  Uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Návrh zákona o Klimatickom fonde pre pôdu nie je dostatočný

22.08 2022, TASR

Bratislava 20. augusta – Návrh zákona o Klimatickom fonde pre pôdu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložil rezort pôdohospodárstva, nie je dostatočný. Problémom sú predovšetkým zdroje financovania fondu a viaceré technické otázky. Uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

MŽP pripravuje nový zákon o EIA, má skĺbiť tri legislatívy

04.08 2022, TASR

Bratislava 3. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Je pri ňom potrebné skĺbenie troch legislatív na povoľovanie stavieb.

Proces EIA je potrebné zjednodušiť pre zelené investície

28.07 2022, TASR

Bratislava 27. júla – Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je potrebné zjednodušiť pre zelené investície, akými sú aj projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.