Preskočit na obsah

Pri nemocniciach a zoo by mohol byť zákaz používania delobuchov a rakiet

16.05 2022, TASR

Bratislava 13. mája – V blízkosti útulkov, zoo, nemocníc, domovov dôchodcov, fariem či psychiatrií by mohol byť zákaz používania pyrotechniky kategórie F2 a F3. Ide o napríklad o petardy, delobuchy či rímske sviece. Dohodla sa na tom pracovná skupina pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat.

Povinnosť recyklovať stavebný odpad by sa mala týkať stavieb...

10.05 2022, TASR

Bratislava 5. mája – Povinnosť recyklovať nie nebezpečný stavebný a demolačný odpad by sa mala týkať stavieb nad 300 štvorcových metrov (m2), veľkých developerských firiem, rekonštrukcií ciest či chodníkov. 

MŽP: Zákon o výstavbe zjednodušuje proces odstraňovania čiernych stavieb

29.04 2022, TASR

Bratislava 28. apríla – Schválený zákon o výstavbe uľahčuje povolenia a realizácie vodozádržných opatrení. Zjednodušuje aj proces odstraňovania čiernych stavieb. Legislatívou sa zabezpečí účasť dotknutej verejnosti, ak sa stavebný zámer bude týkať chránenej časti prírody.

NRSR: Plénum parlamentu schválilo zákon o územnom plánovaní

28.04 2022, TASR

Bratislava 27. apríla – Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili vládny návrh zákona o územnom plánovaní. Právna úprava hovorí o elektronizácii, kompetenciách Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstva životného prostredia, ale aj o zjednodušení procesu územného plánovania. 

Envirorezort chce zvýšiť poplatky za uloženie stavebného odpadu na skládku

25.04 2022, TASR

Bratislava 23. apríla – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zvýšiť poplatky za uloženie stavebných a demolačných odpadov na skládky. Návrh zmeny nariadenia vlády predložil envirorezort do skráteného pripomienkového konania. 

Do roku 2026 sa má obnoviť 94 kilometrov vodných tokov

19.04 2022, TASR

Bratislava 16. apríla – Do roku 2026 sa má obnoviť 94 kilometrov vodných tokov. Dopomôcť má tomu dokončenie revitalizačných štúdií s opatreniami. Zároveň by sa mali preveriť poplatky za užívanie vôd.

Správy z geologických prác by viac nemali byť utajované

07.04 2022, TASR

Bratislava 6. apríla – Súkromné spoločnosti by po novom nemali zatajovať výsledky prieskumu, ktorý potvrdzuje kontamináciu pôdy a vôd. Verejne prístupné by mali byť záverečné správy financované z verejných zdrojov, záverečné správy z geologického prieskumu životného prostredia či zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže.

Aspoň 70 % nie nebezpečného stavebného odpadu by sa malo zrecyklovať

07.04 2022, TASR

Bratislava 6. apríla – Najmenej 70 percent hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu by sa malo opätovne použiť alebo zrecyklovať. K dispozícii by malo byť aj iné zhodnotenie materiálu, pri ktorom sa ako náhrada používa odpad. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu schválila vláda.

Novela zákona o ovzduší má znížiť emisie a zlepšiť kvalitu vzduchu

29.03 2022, TASR

Bratislava 25. marca – Zlepšiť kvalitu ovzdušia, znížiť celkové emisie a obmedziť emisie pri zdroji má za cieľ novela zákona o ovzduší. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Novelou by sa malo zaviesť efektívnejšie riadenie kvality ovzdušia okresnými úradmi.

MŽP pripravuje legislatívu, ktorá prispeje k účinnejšej ochrane vodných tokov

03.03 2022, TASR

Bratislava 2. marca – Envirorezort v súvislosti s infringementom (porušením, pozn. TASR) vo veci výstavby malých vodných elektrární pripravuje legislatívne zmeny. Majú prispieť k účinnejšej ochrane vodných tokov.