Na zmenu klímy sa treba adaptovať, upozorňuje Karpatský rozvojový inštitút

18.02 2015, TASR

Karpatský rozvojový inštitút (KRI) upozorňuje na potrebu reagovať na dôsledky globálnej zmeny klímy, a to aj na lokálnej úrovni. Popri zmierňovaní príspevku človeka k tzv. globálnemu otepľovaniu v podobe znižovania produkcie skleníkových plynov je dôležitá aj adaptácia na zmenu klímy.

WMO: OSN určila rok 2014 za najteplejší v dejinách meraní na Zemi

03.02 2015, TASR

Svetová meteorologická organizácia (WMO) určila dnes rok 2014 za najteplejší rok v dejinách meraní na Zemi. Rozdiel medzi teplotami nameranými v rokoch 2010 a 2005 je však podľa WMO tak minimálny, že je ťažké s istotou povedať, ktorý z týchto troch rokov bol skutočne tým najhorúcejším v dejinách robenia záznamov, napísala agentúra AP.

Gore a Pharrell oznámili koncerty Live Earth, zamerané na otázku zmeny klímy

26.01 2015, TASR

Koncertné podujatia nazvané Live Earth, ktorých cieľom bude žiadať opatrenia v otázke klimatickej zmeny, sa uskutočnia 18. júna na siedmich kontinentoch sveta vrátane Antarktídy. Oznámili to dnes bývalý americký viceprezident Al Gore a hudobník Pharrell Williams.

Pan Ki-mun vymenoval Maďara J.Pásztora za námestníka pre klimatické zmeny

19.01 2015, TASR

Doterajší riaditeľ Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) pre politiku a vedu János Pásztor z Maďarska sa stal dnes námestníkom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre zmenu klímy.

Košice: Karpatský rozvojový inštitút pripravuje seminár o vplyvoch zmeny klímy

19.01 2015, TASR

Karpatský rozvojový inštitút v Košiciach pripravuje seminár o rozhodovaní na miestnej úrovni v súvislosti s dôsledkami globálnych problémov so zameraním na zmenu klímy. Riaditeľ inštitútu Andrej Šteiner TASR informoval, že zmena klímy, globálna ekonomická kríza, výkyvy cien surovín a ďalšie globálne problémy majú priame následky aj na lokálny rozvoj.

Trnava: Konferencia o adaptácii miest na zmenu klímy

12.01 2015, TASR

Dvojdňovú celoštátnu konferenciu Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy pripravuje na záver januára v Trnave Karpatský rozvojový inštitút v spolupráci s trnavskou radnicou, Združením miest a obcí Slovenska a Združením urbanistov a územných plánovačov Slovenska.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.