Preskočit na obsah

Slovak Challenge Fund spustil štvrtú výzvu na žiadosti o podporu pre slovenské inovácie

27.07 2023, Enviroportal

Slovenské firmy majú už po štvrtýkrát možnosť zapojiť sa do výzvy cez Slovak Challenge Fund (SCF) a ponúknuť svoje inovatívne riešenie na niektorú z rozvojových tém v štyroch krajinách.

Otvára sa tretí ročník ceny Atlas za zásluhy v ochrane prírody

02.02 2023, Enviroportal

Najvýraznejšia iniciatíva, ktorá na Slovensku zastrešuje verejné oceňovanie za výnimočné činy pre ochranu prírody, vstupuje do tretieho ročníka. Envirocena Atlas otvára prihlasovanie projektov a predstavuje sedem kategórií. Tie odzrkadľujú aktuálnu potrebu zviditeľňovať úsilie organizácií z verejného, mimovládneho, firemného a vzdelávacieho sektora.

Slovenský startup zvíťazil v medzinárodnej súťaži BASF Innovation Hub 2022

08.11 2022, Enviroportal

Spomedzi viac ako 100 prihlásených návrhov z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy porota vybrala tím Ekolive zo Slovenska a Holloid z Rakúska ako najlepšie riešenia v súťaži BASF Innovation Hub 2022. Súťaž spoločnosti BASF je určená pre startupy a inovátorov zaoberajúcich sa zelenou energiou, inteligentnou dopravou a európskou stratégiou „Z farmy na stôl“.

Pri stavbách mesto Veľký Šariš ráta so zelenými strechami

27.09 2022, TASR

Veľký Šariš 26. septembra – Mesto Veľký Šariš pri nových stavbách alebo rekonštrukcii pôvodných ráta v projektoch so zadržiavaním zrážkových vôd a zelenými strechami. Rovnako pri rekonštrukcii chodníkov využíva priepustné materiály. Reaguje tým na vplyv zmenu klímy a problémy s vodou v krajine.

Vedci zo SAV vyvinuli novú optickú metódu merania atmosférického aerosólu

21.06 2022, Enviroportal

Získavanie informácií o atmosférickom aerosóle v nočných hodinách optickými metódami bolo donedávna pre vedcov veľmi obmedzené. Drvivá väčšina doteraz používaných metód totiž využíva prítomnosť slnečného žiarenia. Kolektív autorov zo Slovenskej akadémie vied vytvoril novú experimentálne aj ekonomicky nenáročnú metódu, pomocou ktorej môžu odborníci z celého sveta študovať vlastnosti atmosférického aerosólu nepretržite počas dňa aj v noci. Prácu uverejnil renomovaný časopis Geophysical Research Letters.

Slovensko uzatvára kruh – obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

02.06 2022, Enviroportal

Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spolupracovali na príprave cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike. Jej výstupy obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zeleného stavebného sektoru, ukončenia plytvania s potravinami a lepšieho nakladania s ostatným bioodpadom.

Svidník získal viac ako 166 000 eur na vybudovanie zelenej strechy

16.02 2022, TASR

Svidník 15. februára – Mesto Svidník získalo z Ministerstva životného prostredia SR finančný príspevok vo výške 166 320,19 eura na vybudovanie zelenej strechy na pavilóne Materskej školy (MŠ) na ulici Ľudovíta Štúra. Mestskí poslanci zároveň schválili na uplynulom zastupiteľstve päťpercentné spolufinancovanie.

Pri prechode na obehové hospodárstvo pomôžu udržateľné riešenia a ekoinovácie

15.12 2021, Enviroportal

Udržateľné produkty a služby boli hlavnou témou konferencie s názvom Ekoinovačné Slovensko 2021. Podujatie 8. decembra prepojilo viac ako 100 odborníkov z verejného, súkromného, ale aj z tretieho sektora, ktorí získali aktuálny prehľad o udržateľnej produktovej a spotrebiteľskej politike. Konferenciu už po tretíkrát organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia.

BASF Innovation Hub 2021 na tému ekológie

22.11 2021, Enviroportal

Medzinárodná súťaž BASF Innovation Hub 2021 sa venovala téme ekológie vrátane agendy čistej energie, udržateľného poľnohospodárstva a cirkulárnej ekonomiky. Celkovo sa do tohto ročníka prihlásilo cez 80 start-upov a inovátorov z 11 krajín strednej a južnej Európy, ktorých projekty priamo či nepriamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja.

Zelený Merkúr ocení inovatívne nápady

04.11 2021, Enviroportal

Do tretieho ročníka súťaže Zelený Merkúr sa môžu prihlásiť firmy pôsobiace v rámci Banskobystrického kraja.