Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu

19.09 2016,

Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR publikáciu Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu.

Publikovaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014

16.12 2015,

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Levice: Tekovské múzeum vydalo publikáciu o prírode Slovenska pre deti

14.12 2015, TASR

Tekovské múzeum v Leviciach vydalo novú detskú publikáciu o prírode Slovenska, zameranú na obojživelníky a hady.

ZOO Bojnice: Slovenská archa biodiverzity

27.11 2015,

Slovenská archa biodiverzity - to je názov novej publikácie, ktorú vydala Zoologická záhrada Bojnice. Na 256 stranách zachytáva autor knihy, RNDr. Peter Lupták, množstvo informácií, ktoré sa týkajú bojnickej zoo a jej zvierat. Kniha je koncipovaná pre rôznorodú čitateľskú základňu a jej príjemný štýl ju predurčuje pre širokú verejnosť.

Tekovské múzeum predstavuje rozmanitosť prírody mesta v novej publikácii

21.10 2015, TASR

Rozmanitosť prírody mesta Levice zachytáva nová publikácia Obojživelníky a plazy mesta Levice, ktorú vydalo Tekovské múzeum. Publikácia koncipovaná v populárno-náučnom štýle je určená pre čitateľa bez vekového obmedzenia.

BSK: Kraj obstaral štúdiu na ochranu proti prívalovým dažďom

06.02 2015, TASR

Analyzovať a definovať najviac ohrozené územia povodňami v Malokarpatskej oblasti má Urbanisticko-krajinárska štúdia, ktorú si obstaral Bratislavský kraj. Jej súčasťou je aj návrh opatrení na zabránenie devastácie prírody a škôd, ktoré dokážu prívalové dažde napáchať.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

EEA: Indikátorová správa 2012

29.06 2012, Enviroportal

Publikácia Európskej environmentálnej agentúry Indikátorová správa 2012 - odolnosť ekosystémov a efektivita využívania zdrojov zelenej ekonomiky v Európe zdôrazňuje dôležitosť spoľahlivých, relevantných, cielených a včasných informácií, ktoré sú základným kameňom pri realizácii zodpovednej environmentálnej politiky a pri riadení jej procesov.

SAV: Vegetácia Tatier v knižnej monografii

15.06 2012, Enviroportal

Lokalita Belianskych Tatier a Červených vrchov svojimi biotopmi so vzácnymi spoločenstvami, endemitmi a gliaciálnymi reliktami patrí k najvzácnejším a zároveň najohrozenejším pohoriam Slovenska. V monografii Zmeny vegetácie Tatier na vybraných lokalitách ovplyvnených človekom sa im venuje Veronika Piscová.