Stav životného prostredia SR v kontexte globálnych megatrendov

07.06 2017,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovalo dňa 25. 5. 2017 v Bratislave workshop - Stav životného prostredia Slovenskej republiky v kontexte globálnych megatrendov, na ktorom sa zúčastnilo takmer 60 odborníkov z rôznych oblastí, zástupcov štátnej správy, samosprávy, zástupcov Slovenskej akadémie vied, univerzít, odborných organizácií ako aj mimovládnych organizácií.

Adaptácia miest na klimatickú zmenu

06.03 2017,

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) uvádza príklady najlepšej praxe 11 európskych miest, ktoré sa týkajú podpory projektov zmierňujúcich negatívne dopady zmeny klímy.

Flóra Slovenska VI/4

09.01 2017,

Vydavateľstvo VEDA (SAV) vydalo publikáciu Flóra Slovenska VI/4.

IEP: Medzi najväčšie výzvy životného prostredia patria odpady, ovzdušie a lesy

09.01 2017, TASR

Medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku patria nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Ukázala to štúdia Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorá mala identifikovať oblasti, v ktorých SR najviac zaostáva za krajinami OECD.

Vydaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015

21.12 2016,

Cieľom Správy o stave životného prostredia  Slovenskej republiky v roku 2015 je posúdiť kvalitu životného prostredia nielen v uvedenom roku ale aj z pohľadu dlhodobejšieho časového vývoja.

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu

19.09 2016,

Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR publikáciu Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu.

Publikovaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014

16.12 2015,

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Levice: Tekovské múzeum vydalo publikáciu o prírode Slovenska pre deti

14.12 2015, TASR

Tekovské múzeum v Leviciach vydalo novú detskú publikáciu o prírode Slovenska, zameranú na obojživelníky a hady.

ZOO Bojnice: Slovenská archa biodiverzity

27.11 2015,

Slovenská archa biodiverzity - to je názov novej publikácie, ktorú vydala Zoologická záhrada Bojnice. Na 256 stranách zachytáva autor knihy, RNDr. Peter Lupták, množstvo informácií, ktoré sa týkajú bojnickej zoo a jej zvierat. Kniha je koncipovaná pre rôznorodú čitateľskú základňu a jej príjemný štýl ju predurčuje pre širokú verejnosť.

Tekovské múzeum predstavuje rozmanitosť prírody mesta v novej publikácii

21.10 2015, TASR

Rozmanitosť prírody mesta Levice zachytáva nová publikácia Obojživelníky a plazy mesta Levice, ktorú vydalo Tekovské múzeum. Publikácia koncipovaná v populárno-náučnom štýle je určená pre čitateľa bez vekového obmedzenia.