MŽP SR: Vyšla publikácia o ochrane krasových podzemných vôd

06.12 2017, TASR

Bratislava, 5. decembra - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zostavil a vydal krátku populárnu publikáciu obsahujúcu základné informácie o spôsobe vzniku krasových zvodnencov a formách krasovej krajiny.

Výnimočná monografia z edície Flóra Slovenska

17.07 2017,

Jednu z tohtoročných cien Slovenskej akadémie vied získal kolektív pracovníkov Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za monografiu Flóra Slovenska VI/4. Publikácia je súčasťou edície Flóra Slovenska, ktorá zahŕňa vydávanie knižných monografií s najnovšími vedeckými poznatkami o flóre Západných Karpát, priľahlých častí Východných Karpát a Panónie na území Slovenska.

Stav životného prostredia SR v kontexte globálnych megatrendov

07.06 2017,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) zorganizovalo dňa 25. 5. 2017 v Bratislave workshop - Stav životného prostredia Slovenskej republiky v kontexte globálnych megatrendov, na ktorom sa zúčastnilo takmer 60 odborníkov z rôznych oblastí, zástupcov štátnej správy, samosprávy, zástupcov Slovenskej akadémie vied, univerzít, odborných organizácií ako aj mimovládnych organizácií.

Adaptácia miest na klimatickú zmenu

06.03 2017,

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) uvádza príklady najlepšej praxe 11 európskych miest, ktoré sa týkajú podpory projektov zmierňujúcich negatívne dopady zmeny klímy.

Flóra Slovenska VI/4

09.01 2017,

Vydavateľstvo VEDA (SAV) vydalo publikáciu Flóra Slovenska VI/4.

IEP: Medzi najväčšie výzvy životného prostredia patria odpady, ovzdušie a lesy

09.01 2017, TASR

Medzi najväčšie výzvy životného prostredia na Slovensku patria nakladanie s odpadom, kvalita ovzdušia a lesy. Ukázala to štúdia Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorá mala identifikovať oblasti, v ktorých SR najviac zaostáva za krajinami OECD.

Vydaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015

21.12 2016,

Cieľom Správy o stave životného prostredia  Slovenskej republiky v roku 2015 je posúdiť kvalitu životného prostredia nielen v uvedenom roku ale aj z pohľadu dlhodobejšieho časového vývoja.

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu

19.09 2016,

Slovenská agentúra životného prostredia vydala v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR publikáciu Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu.

Publikovaná bola Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2014

16.12 2015,

Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Levice: Tekovské múzeum vydalo publikáciu o prírode Slovenska pre deti

14.12 2015, TASR

Tekovské múzeum v Leviciach vydalo novú detskú publikáciu o prírode Slovenska, zameranú na obojživelníky a hady.