Správa o stave životného prostredia za rok 2017

07.01 2019,

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydalo Správu o stave životného prostredia za rok 2017. Podľa nej sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšuje, klesá aj podiel skládkovaného komunálneho odpadu.

Zelené bývanie

04.12 2018,

Hlavnou témou posledného tohtoročného populárno-náučného časopisu ENVIROMAGAZÍN je zelené bývanie. Ako sa uplatňuje v praxi a aký je jeho význam, sa dozviete prostredníctvom príspevkov o stavebných materiáloch pre zdravé bývanie, o význame životného cyklu stavebných materiálov, ale aj celých budov.

Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny

23.11 2018,

Zmena klímy je vo všeobecnosti globálnym problémom, ale naopak minimalizácia rizík a realizácia adaptačných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy je záležitosť lokálna. Adaptačné opatrenia na zmenu klímy predstavujú súbor možností prírodných a sociálno-ekonomických systémov prispôsobiť sa prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy, s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy.

Enviromagazín zaostril na environmentálnu kriminalitu

21.11 2018,

ENVIROTÉMA v najnovšom čísle časopisu Enviromagazín je venovaná Environmentálnej kriminalite, ktorá má podľa úvodníka ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa vplyv na ohrozovanie zdravia našej krajiny a to je aj dôvod prečo envirorezort posilňuje kompetencie inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia a spoluprácu s tzv. enviropolíciou.

EEA: Znečistenie ovzdušia je najčastejšou príčinou predčasnej smrti v Európe

31.10 2018, TASR

Brusel, 29. októbra - Znečistenie ovzdušia je najčastejšou príčinou predčasnej smrti v 41 európskych krajinách. Uviedla to v pondelok vo svojej správe Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá je jednou z agentúr EÚ. Znečistenie ovzdušia podľa nej stále predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Publikácia z dielne SAV

07.08 2018,

Monografia Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012 je výsledkom dlhoročnej spolupráce Geografického ústavu SAV na celoeurópskych projektoch CORINE land cover (CLC).

Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska v rokoch 1993 – 2013

19.07 2018,

Slovenská republika od svojho vzniku v roku 1993 postupne prešla transformáciou od centrálne plánovanej ekonomiky až po implementovanie neoliberálneho trhového mechanizmu a po vstup do Európskej únie.

Odborná exkurzia študentov doktorandov a pedagógov PRIF UK Bratislava

31.05 2018,

Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala tohto roku v poradí druhú exkurziu určenú študentom, doktorandom a pedagógom vysokých škôl. Tentoraz sú účastníci 5-dňovej informačnej aktivity z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Informačná aktivita problematika environmentálnych záťaží

16.04 2018,

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Poľnohospodárskej univerzity v Nitre 5-dňovú informačnú aktivitu zameranú na problematiku environmentálnych záťaží (EZ) spojenú s exkurziami na vybrané lokality EZ.

Rozumné riadenie pre zdravú planétu a ľudí

27.03 2018,

Environmentálne hrozby - najmä tie, ktoré prekračujú hranice - vyžadujú v našom globalizovanom svete účinné reakcie, ktoré podporujú mier, spravodlivosť a rozvoj.