Publikácia z dielne SAV

07.08 2018,

Monografia Krajinná pokrývka Slovenska a jej zmeny v období 1990 – 2012 je výsledkom dlhoročnej spolupráce Geografického ústavu SAV na celoeurópskych projektoch CORINE land cover (CLC).

Medzinárodné porovnanie ekologickej stopy Slovenska v rokoch 1993 – 2013

19.07 2018,

Slovenská republika od svojho vzniku v roku 1993 postupne prešla transformáciou od centrálne plánovanej ekonomiky až po implementovanie neoliberálneho trhového mechanizmu a po vstup do Európskej únie.

Odborná exkurzia študentov doktorandov a pedagógov PRIF UK Bratislava

31.05 2018,

Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala tohto roku v poradí druhú exkurziu určenú študentom, doktorandom a pedagógom vysokých škôl. Tentoraz sú účastníci 5-dňovej informačnej aktivity z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Informačná aktivita problematika environmentálnych záťaží

16.04 2018,

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Poľnohospodárskej univerzity v Nitre 5-dňovú informačnú aktivitu zameranú na problematiku environmentálnych záťaží (EZ) spojenú s exkurziami na vybrané lokality EZ.

Rozumné riadenie pre zdravú planétu a ľudí

27.03 2018,

Environmentálne hrozby - najmä tie, ktoré prekračujú hranice - vyžadujú v našom globalizovanom svete účinné reakcie, ktoré podporujú mier, spravodlivosť a rozvoj.

Filmy o environmentálnych záťažiach

19.03 2018,

SAŽP zverejnila začiatkom marca 2018 prostredníctvom webovej stránky YouTube zaujímavé videofilmy zo svojej produkcie.

Lesy SR vydali knihu o histórii lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici

08.02 2018, TASR

Zvolen, 6. februára - Jedinečnú knihu lesníka, ochrancu prírody a historika Viliama Stockmanna – Dejiny lesníckeho školstva v Banskej Štiavnici, predstavia v stredu 7. februára v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) vo Zvolene. Vydavateľom knihy je štátny podnik Lesy SR.

Kúrenie v domácnostiach trochu inak

05.02 2018,

Napriek znižovaniu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia v dlhodobom časovom horizonte, a skutočnosti, že sa  situácia v kvalite ovzdušia na Slovensku  zlepšuje, stále sa vyskytujú oblasti, kde sa nedosahuje prípustná úroveň znečistenia ovzdušia.

Zvolen: V LDM predstavia ďalší diel knihy Významné lesnícke miesta

23.01 2018, TASR

Zvolen, 22. januára - Druhý diel publikácie venovaný významným lesníckym miestam na Slovensku predstavia v Lesníckom a drevárskom múzeu (LDM) vo Zvolene vo štvrtok (25. 1.) o 14. hodine. Kniha obsahom aj formou nadväzuje na publikáciu Významné lesnícke miesta na Slovensku I, ktorú Lesy SR vydali v roku 2009 a predstavuje ďalších 34 významných lesníckych miest z rôznych lokalít krajiny.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.