Preskočit na obsah

Greenpeace: Správa od IPCC je ostrým varovaním pre vlády a tvorcov politík

10.08 2021, TASR

Bratislava, 9. augusta Najnovšia správa od Medzivládnej komisie pre zmenu klímy (IPCC) je ostrým varovaním pre vlády a tvorcov politík. Obsahuje jasný odkaz, že klimatická kríza je tu a pokiaľ nezačneme konať a znižovať emisie, môže ľudstvo prehrať. Uviedla to riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková.

IPCC zverejní najnovšie hodnotenie vplyvov globálneho otepľovania

09.08 2021, TASR

Paríž, 9. augusta Medzivládna komisia pre zmenu klímy (IPCC) v pondelok zverejní najnovšie hodnotenie vplyvov globálneho otepľovania. Dokument bude súčasťou už šiestej hodnotiacej správy, ktorú komisia pôsobiaca pri Organizácii Spojených národov zverejní v roku 2022. 

SHMÚ vydalo správu o kvalite povrchových a podzemných vôd

19.07 2021, Enviroportal

Správa Slovenského hydrometeorologického ústavu o kvalite povrchových a podzemných vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 vyhodnocuje výsledky monitorovacích programov realizovaných v období 2011 až 2020.

Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest umožní kontrolovať úrovne znečistenia ovzdušia vo vašom bydlisku

12.07 2021, Enviroportal

Znečistenie ovzdušia je v mnohých európskych mestách vážnym problémom, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Európska environmentálna agentúra (EEA) spustila Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest. Vďaka nemu máte teraz možnosť skontrolovať kvalitu ovzdušia za posledné dva roky v meste v ktorom žijete, a porovnať ju s inými európskymi mestami.

Európa: Kvalita vody na kúpanie je výborná

03.06 2021, Enviroportal

Podľa výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Najnovšie hodnotenie, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, vychádza z monitorovania z roku 2020, ktoré zahŕňalo 22 276 lokalít na kúpanie v celej Európe. 

NLC chystá odborné brožúry pre nových vlastníkov lesov, zorientujú ich

25.05 2021, TASR

Zvolen, 24. mája – Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene pripravuje sériu brožúr pre nových vlastníkov lesov, ktoré im pomôžu pri základnej právnej orientácii pri trvalo udržateľnom hospodárení. TASR o tom informovala Katarína Golianová z centra. 

RÚZ: Rozšírená zodpovednosť výrobcov za recykláciu odpadov funguje a plní ciele

03.05 2021, TASR

Bratislava, 30. apríla – I keď Slovensko podľa predbežných výsledkov nesplnilo cieľ recyklovať minimálne 50 % komunálneho odpadu, pozitívne sa vyvíja plnenie cieľov, ktoré sú prenesené na výrobcov v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). 

Minulý rok bol jedným z najteplejších v histórii

20.04 2021, TASR

Ženeva, 19. apríla – Minulý rok bol jedným z najteplejších v histórii, zatiaľ čo koncentrácie skleníkových plynov sa zvýšili, a to aj napriek ekonomickému útlmu spojenému s koronavírusovou pandémiou. Uviedla to v pondelok Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej správe o globálnom stave podnebia za rok 2020, o ktorej informovala agentúra AFP.

Pomoc mestám v zápase so zmenou klímy

18.03 2021, Enviroportal

KRI, 17. marca – Zmena klímy a jej negatívne dôsledky na všetky oblasti života v meste sa stali realitou. Aby sa zvýšila klimatická bezpečnosť tých, ktorí v mestách bývajú a pôsobia, musia mestá systematicky a efektívne reagovať.

Prehľad environmentálnych cieľov

17.03 2021, Enviroportal

Online brožúra Prehľad environmentálnych cieľov na obdobie rokov 2020 až 2050 platných pre Slovenskú republiku je určená všetkým, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať v aktuálne definovaných enviro cieľoch v rámci národných a sektorových politík či strategických dokumentov, legislatíve, ale aj vybraných európskych či medzinárodných dokumentov.