OECD spustila portál s interaktívnymi údajmi o životnom prostredí

19.11 2019, TASR

Paríž, 19. novembra - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj spustila novú stránku s interaktívnymi údajmi o životnom prostredí pre svojich 36 členských štátov.

Alchýmia odpadu pre všetky mestá a obce na Slovensku

23.10 2019,

Chcete vedieť, ako správne triediť odpady a ako im predchádzať vo vašej obci?

Obehové hospodárstvo je stále v plienkach

01.10 2019,

Podľa správy Paving the way for a circular economy: insights on status and potentials, ktorú vydala Európska environmentálna agentúra, je obehové hospodárstvo stále v plienkach a potrebuje viac investícií do monitorovania pokroku.

Zvyšovanie záujmu žiakov o živočíchy. Od teórie k praxi

01.10 2019,

Práca je zameraná na afektívnu oblasť biologického vzdelávania. Zaoberá sa negatívnymi postojmi k určitým skupinám živočíchov, ktoré korelujú s neochotou ľudí investovať do ich ochrany.

IUCN: Vyše polovica druhov stromov rastúcich len v Európe je ohrozená

30.09 2019, TASR

Ženeva, 27. septembra - Viac než polovici druhov stromov, ktoré rastú len v Európe, hrozí vyhynutie. Vyplýva to zo štúdie Medzinárodnej únie pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN), ktorú zverejnili v piatok.

História oceánov

26.09 2019,

Svoju históriu majú národy aj štáty, obyvatelia všetkých kontinentov Zeme, planéty, na ktorej žijeme. Svoju históriu však majú aj modré oceány, ktorých celková rozloha je väčšia, ako plocha všetkých súší. Preto sa neraz o Zemi hovorí ako o modrej planéte.

Slovensko skončilo v rebríčku spracovania odpadu ako deviate najhoršie

26.09 2019, TASR

Bratislava, 25. septembra - Slovensko skončilo v rebríčku The Global Waste Index, ktorý vyhodnocuje krajiny OECD z pohľadu environmentálnych dosahov ich nakladania s odpadom, na deviatom najhoršom mieste z 36. Informovala o tom spoločnosť Sensoneo, ktorá index vytvorila.

Na svete je prvý školský atlas starých odrôd jabloní a hrušiek

24.09 2019, TASR

Zvolen, 23. septembra – Stovku starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré ešte stále možno nájsť na slovenskom vidieku, mapuje atlas starých odrôd s názvom 50 na 50, ktoré v týchto dňoch vydalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v rámci projektu školských ovocných sadov Sadovo.

Správa o cieľoch udržateľného rozvoja

18.09 2019,

Organizácia spojených národov vydala v rámci svojho programu životné prostredie publikáciu The Sustainable Development Goals Report 2019 (Správa o cieľoch udržateľného rozvoja z roku 2019), ktorá konštatuje, že v niektorých kritických oblastiach životného prostredia sa dosiahol pokrok.

Slovnaft sprístupnil dáta o kvalite ovzdušia v okolí rafinérie

15.07 2019, TASR

Bratislava, 11. júla – Spoločnosť Slovnaft verejne sprístupnila údaje o kvalite ovzdušia zo svojich meracích staníc. Údaje sú na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Vyhovela tak požiadavke komunít žijúcich v okolí rafinérie a poskytla im platformu na monitorovanie sledovaných látok v ovzduší v reálnom čase.