Preskočit na obsah

Európa: Kvalita vody na kúpanie je výborná

03.06 2021, Enviroportal

Podľa výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Najnovšie hodnotenie, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, vychádza z monitorovania z roku 2020, ktoré zahŕňalo 22 276 lokalít na kúpanie v celej Európe. 

NLC chystá odborné brožúry pre nových vlastníkov lesov, zorientujú ich

25.05 2021, TASR

Zvolen, 24. mája – Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene pripravuje sériu brožúr pre nových vlastníkov lesov, ktoré im pomôžu pri základnej právnej orientácii pri trvalo udržateľnom hospodárení. TASR o tom informovala Katarína Golianová z centra. 

RÚZ: Rozšírená zodpovednosť výrobcov za recykláciu odpadov funguje a plní ciele

03.05 2021, TASR

Bratislava, 30. apríla – I keď Slovensko podľa predbežných výsledkov nesplnilo cieľ recyklovať minimálne 50 % komunálneho odpadu, pozitívne sa vyvíja plnenie cieľov, ktoré sú prenesené na výrobcov v rámci princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV). 

Minulý rok bol jedným z najteplejších v histórii

20.04 2021, TASR

Ženeva, 19. apríla – Minulý rok bol jedným z najteplejších v histórii, zatiaľ čo koncentrácie skleníkových plynov sa zvýšili, a to aj napriek ekonomickému útlmu spojenému s koronavírusovou pandémiou. Uviedla to v pondelok Svetová meteorologická organizácia (WMO) vo svojej správe o globálnom stave podnebia za rok 2020, o ktorej informovala agentúra AFP.

Pomoc mestám v zápase so zmenou klímy

18.03 2021, Enviroportal

KRI, 17. marca – Zmena klímy a jej negatívne dôsledky na všetky oblasti života v meste sa stali realitou. Aby sa zvýšila klimatická bezpečnosť tých, ktorí v mestách bývajú a pôsobia, musia mestá systematicky a efektívne reagovať.

Prehľad environmentálnych cieľov

17.03 2021, Enviroportal

Online brožúra Prehľad environmentálnych cieľov na obdobie rokov 2020 až 2050 platných pre Slovenskú republiku je určená všetkým, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať v aktuálne definovaných enviro cieľoch v rámci národných a sektorových politík či strategických dokumentov, legislatíve, ale aj vybraných európskych či medzinárodných dokumentov.

EEA: Hodnotenie vôd SR

17.03 2021, Enviroportal

Podiel miest na kúpanie s vynikajúcou kvalitou vody v Európe sa zvýšil z 53 % v roku 1991 na 85 % v roku 2019 najmä vďaka miestnym opatreniam riadenými záväznými európskymi právnymi predpismi. Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ukazuje, ako môže zlepšenie kvality vody určenej na kúpanie slúžiť ako model úspešnej environmentálnej legislatívy a riadenia.

Štúdia: Emisie európskych spoločností povedú k otepleniu o 2,7 stupňov Celzia

03.03 2021, TASR

Londýn, 2. marca - Priemerná svetová teplota sa do roku 2100 zrejme zvýši o 2,7 stupňov Celzia, vyplýva z množstva emisií skleníkových plynov, ktoré v súčasnosti vypúšťajú do ovzdušia európske spoločnosti. 

WWF: Až tretine sladkovodných rýb hrozí vyhynutie

24.02 2021, Enviroportal

Sladkovodná biodiverzita klesá dvojnásobne rýchlejšie ako biodiverzita oceánovči lesov a tisíce druhov sladkovodných rýb smerujú k vyhynutiu, varuje nová správa World’s Forgotten Fishes (Stratené ryby sveta).

Kľúčové údaje o ŽP na Slovensku

17.02 2021, Enviroportal

Informačná brožúra Životné prostredie v Slovenskej republike v roku 2019 – Kľúčové údaje a informácie obsahuje informácie o životnom prostredí v prehľadnej forme a je doplnkovým materiálom k Správe o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2019.