Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018

07.01 2021, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci s ďalšími organizáciami a odborníkmi pripravila správu o stave jednotlivých druhov vtákov na Slovensku.  

Ako zvrátiť stav kvality ovzdušia na Slovensku, aby bol uspokojivý?

04.12 2020, Enviroportal

Na túto otázku sa snaží odpovedať aktuálne číslo Enviromagazínu, ktoré je venované klimatickej zmene v kontexte s ochranou ovzdušia.

Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie

03.12 2020, Enviroportal

Časopis ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 2/2020 na tému presné poľnohospodárstvo prináša zaujímavé čítanie nielen o využití dronov a diaľkovom prieskume Zeme.

Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe

16.11 2020, Enviroportal

Prvá časť publikácie Environmentálne záťaže na Slovensku – príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad na sanácie záťaží po Sovietskej armáde.

Nová aplikácia má zvýšiť povedomie ľudí o kvalite ovzdušia

03.11 2020, TASR

Bratislava, 2. novembra - Zvyšovať povedomie ľudí o kvalite ovzdušia na Slovensku má nová webová aplikácia dnesdycham. sk. Cieľom je podať verejnosti informácie o stave ovzdušia a starostlivosti oň zrozumiteľne.

EK: Stav biotopov európskeho významu v SR nie je priaznivý

26.10 2020, Enviroportal

Správa Európskej komisie (EK) o stave a trendoch druhov a biotopov v rokoch 2013 - 2018, chránených smernicami o vtákoch a o biotopoch bola vypracovaná z podkladov zaslaných 28 členskými štátmi (ešte vrátane Spojeného kráľovstva). 

EEA: Najnovšie hodnotenie ukazuje, že stav prírody v Európe sa naďalej vážne zhoršuje

20.10 2020,

Neudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozrastanie miest a znečisťovanie sú najväčšími tlakmi, ktoré spôsobujú drastický úbytok biodiverzity v Európe, a to ohrozuje prežitie tisícov druhov zvierat a biotopov.

EEA: Mestá musia zrýchliť prípravy na zmenu klímy

14.10 2020, TASR

Kodaň, 13. októbra https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe- Mestá a vlády v Európe sa musia viac pripravovať na dôsledky zmeny klímy, ktoré postihnú mestské oblasti, ako napríklad zvýšené riziko záplav a sucha. V utorok to uviedla Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá je zodpovedná za životné prostredie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Nová publikácia sa zameriava na energetické zhodnocovanie odpadov

30.09 2020, TASR

Bratislava, 29. septembra - K udržateľnému odpadovému hospodárstvu a zníženiu skládkovania má prispieť Biela kniha energetického zhodnocovania odpadov. Približuje, ako môže SR znížiť podiel skládkovania a posunúť odpadové hospodárstvo k efektívnemu systému.

EEA: Zdravé životné prostredie, zdravé životy

29.09 2020, Enviroportal

Zdravá príroda poskytuje základ pre dobré zdravie a blahobyt európskeho obyvateľstva. Znečistenie v životnom prostredí je takmer všade – sme vystavení znečisteniu v našich domovoch, na našich pracoviskách, vo vonkajšom prostredí a pri väčšine činností, ktoré vykonávame.