Preskočit na obsah

Pomoc mestám v zápase so zmenou klímy

18.03 2021, Enviroportal

KRI, 17. marca – Zmena klímy a jej negatívne dôsledky na všetky oblasti života v meste sa stali realitou. Aby sa zvýšila klimatická bezpečnosť tých, ktorí v mestách bývajú a pôsobia, musia mestá systematicky a efektívne reagovať.

Prehľad environmentálnych cieľov

17.03 2021, Enviroportal

Online brožúra Prehľad environmentálnych cieľov na obdobie rokov 2020 až 2050 platných pre Slovenskú republiku je určená všetkým, ktorí sa chcú rýchlo zorientovať v aktuálne definovaných enviro cieľoch v rámci národných a sektorových politík či strategických dokumentov, legislatíve, ale aj vybraných európskych či medzinárodných dokumentov.

EEA: Hodnotenie vôd SR

17.03 2021, Enviroportal

Podiel miest na kúpanie s vynikajúcou kvalitou vody v Európe sa zvýšil z 53 % v roku 1991 na 85 % v roku 2019 najmä vďaka miestnym opatreniam riadenými záväznými európskymi právnymi predpismi. Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ukazuje, ako môže zlepšenie kvality vody určenej na kúpanie slúžiť ako model úspešnej environmentálnej legislatívy a riadenia.

Štúdia: Emisie európskych spoločností povedú k otepleniu o 2,7 stupňov Celzia

03.03 2021, TASR

Londýn, 2. marca - Priemerná svetová teplota sa do roku 2100 zrejme zvýši o 2,7 stupňov Celzia, vyplýva z množstva emisií skleníkových plynov, ktoré v súčasnosti vypúšťajú do ovzdušia európske spoločnosti. 

WWF: Až tretine sladkovodných rýb hrozí vyhynutie

24.02 2021, Enviroportal

Sladkovodná biodiverzita klesá dvojnásobne rýchlejšie ako biodiverzita oceánovči lesov a tisíce druhov sladkovodných rýb smerujú k vyhynutiu, varuje nová správa World’s Forgotten Fishes (Stratené ryby sveta).

Kľúčové údaje o ŽP na Slovensku

17.02 2021, Enviroportal

Informačná brožúra Životné prostredie v Slovenskej republike v roku 2019 – Kľúčové údaje a informácie obsahuje informácie o životnom prostredí v prehľadnej forme a je doplnkovým materiálom k Správe o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2019.

TSK pripravuje vydanie ekomapy, pri jej tvorbe počíta aj s pomocou verejnosti

11.02 2021, TASR

Trenčín, 10. februára – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pripravuje vydanie ekomapy kraja. Určená bude všetkým, ktorí chcú byť v rámci svojich spotrebiteľských návykov čo najviac šetrní k životnému prostrediu. 

Plastové výrobky predstavujú čoraz väčší environmentálny a klimatický problém

28.01 2021, Enviroportal

Čoraz väčšie množstvo plastov, ich vplyv na biodiverzitu a podiel na zmene klímy a spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať z hľadiska obehového hospodárstva, sú témy, ktoré sú už roky súčasťou politického programu Európskej únie.

Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018

07.01 2021, Enviroportal

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v spolupráci s ďalšími organizáciami a odborníkmi pripravila správu o stave jednotlivých druhov vtákov na Slovensku.  

Ako zvrátiť stav kvality ovzdušia na Slovensku, aby bol uspokojivý?

04.12 2020, Enviroportal

Na túto otázku sa snaží odpovedať aktuálne číslo Enviromagazínu, ktoré je venované klimatickej zmene v kontexte s ochranou ovzdušia.