Preskočit na obsah

Ružomberské papierne začali realizovať opatrenia proti úniku zápachu

21.03 2019, TASR

Ružomberok, 20. marca – Ružomberský celulózovo-papierenský podnik Mondi SCP začal robiť opatrenia proti výpadkom systému spaľovania zapáchajúcich látok. Podľa vedúcej oddelenia životného prostredia v závode Marianny Matajovej to spoločnosť bude stáť desaťtisíce až stotisíce eur.

MŽP: Skládka v Považskom Chlmci je už uzatvorená a zrekultivovaná, čaká sa na EK

04.02 2019, TASR

Bratislava, 1. februára - Skládka v Považskom Chlmci, za ktorú Slovensko dostalo pokutu od európskeho súdu, je už uzavretá a zrekultivovaná. Ako pre TASR potvrdil hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák, potvrdenie o uzavretí bolo vydané 28. decembra 2018.

Význam IPKZ a prierez kľúčovou medzinárodnou a národnou legislatívou pre oblasť IPKZ

11.09 2012, www.eea.europa.eu

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (ďalej len IPKZ) z angl. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control  je súbor opatrení zameraných na integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania ŽP pochádzajúceho z rozhodujúcich zdrojov znečisťovania (viďte prílohu č. 1 zákona o IPKZ); znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy; obmedzovanie vzniku odpadu a pokiaľ to nie je možné jeho správne zhodnocovanie a zneškodňovanie. Cieľom uvedených bodov je dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

N. Hrabovec: Spoločnosť Bukocel vyvážala bielu látku protizákonne

25.05 2012, MŽP SR

Spoločnosť Bukocel, ktorá vyvážala nebezpečnú bielu látku na pole v katastri obce Nižný Hrabovec porušila zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákon o odpadoch. Vyplýva to z výsledkov kontroly, ktorú vykonala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia. Firma nevyviezla kaustifikačný kal na skládku v súlade s technicko-prevádzkovými podmienkami integrovaného povolenia, ale darovala ho spoločnosti Agrofyt v Nižnom Hrabovci na vápnenie pôdy. Na kontrolu bude nadväzovať správne konanie o uložení pokuty. Inšpektori v ňom môžu spoločnosti uložiť pokutu až takmer 332-tisíc eur.

SIŽP odhalila porušenie zákona

14.05 2012, TASR

Bratislava - Na sklonku minulého roka došlo z komína nad novým kotlom k úniku popolčeka, ktorý znečistil časť obce Hencovce na východe Slovenska. Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia. Výsledky tejto kontroly sú už známe.

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

28.02 2012, Enviroportal

Vykonáva viac ako kontroly, dozor či ukladanie pokút za porušenie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) má v kompetencii tiež povoľovanie činností v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) a je tiež špeciálnym stavebným úradom. V minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.