Preskočit na obsah

Na Slovensku sa oteplilo dvojnásobne v porovnaní s celosvetovým priemerom

21.07 2023, TASR

Bratislava 20. júla – Globálne otepľovanie sa na Slovensku, respektíve v strednej Európe prejavuje výraznejšie v porovnaní s celosvetovým priemerom. 

Global Gateway: Posilňujeme spoluprácu s Čile na udržateľných dodávateľských reťazcoch kritických surovín

20.07 2023, Enviroportal

Na samite Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (EÚ – CELAC) 17. a 18. júla v Bruseli sa predsedníčka Ursula von der Leyenová a prezident Čile Gabriel Boric zúčastnili podpisovania memoranda o porozumení o spoločnom partnerstve EÚ a Čile v oblasti udržateľných hodnotových reťazcov surovín. Memorandum o porozumení podpísali komisár Thierry Breton a minister zahraničných vecí Čile Alberto van Klaveren Stork.

Samit EÚ – CELAC: EÚ a Uruguaj prehlbujú spoluprácu v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a obnoviteľného vodíka

20.07 2023, Enviroportal

EÚ a Uruguaj sa rozhodli zintenzívniť svoju spoluprácu pri prechode na čistú energiu. Na samite EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli komisárka pre energetiku Kadri Simsonová a uruguajský minister zahraničných vecí Francisco Bustillo Bonasso v prítomnosti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a prezidenta Uruguajskej východnej republiky Luisa Lacalleho Poua podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa energie z obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a obnoviteľného vodíka.

Samit EÚ – CELAC: EÚ a Argentína posilňujú spoluprácu v oblasti prechodu na čistú energiu a energetickej bezpečnosti

18.07 2023, Enviroportal

EÚ a Argentína podpísali na samite EÚ – CELAC v Bruseli memorandum o porozumení a prehlbujú tak svoju spoluprácu v oblasti energetiky.

Obehové hospodárstvo: zlepšenie projektovania a riadenia vozidiel po skončení životnosti v záujme efektívnejšieho využívania zdrojov v automobilovom odvetví

14.07 2023, Enviroportal

Komisia navrhuje opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po skončení životnosti. Táto iniciatíva zlepší prístup hospodárstva EÚ k zdrojom, prispeje k plneniu cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy a zároveň posilní jednotný trh a prispeje k riešeniu výziev spojených s prebiehajúcou transformáciou automobilového priemyslu.

Ekologizácia nákladnej dopravy v záujme väčšieho hospodárskeho zisku s menším vplyvom na životné prostredie

12.07 2023, Enviroportal

Komisia navrhuje opatrenia na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti nákladnej dopravy, a to zlepšením riadenia železničnej infraštruktúry, poskytnutím silnejších stimulov pre nízkoemisné nákladné vozidlá a lepšími informáciami o emisiách skleníkových plynov z nákladnej dopravy. Cieľom je zvýšiť efektívnosť v tomto odvetví a pomôcť mu prispieť k cieľu zníženia emisií z dopravy o 90 % do roku 2050, ako sa stanovuje v Európskej zelenej dohode, a zároveň umožniť, aby jednotný trh EÚ naďalej rástol.

Európska zelená dohoda: udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

10.07 2023, Enviroportal

Komisia prijala balík opatrení na udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktorý zároveň posilní odolnosť potravinových systémov a poľnohospodárstva EÚ.

BASF otvorila prvé európske centrum pre batériové materiály a recykláciu akumulátorov

30.06 2023, Enviroportal

BASF je prvá spoločnosť, ktorá zriadila spoločné centrum pre materiály a recykláciu akumulátorov a uzavrela kruh v európskom hodnotovom reťazci akumulátorov.

Globálne vyhliadky elektrických vozidiel na rok 2023

23.06 2023, Enviroportal

Trhy s elektrickými automobilmi (EV) zaznamenávajú exponenciálny rast, ich predaj v roku 2022 prekročil 10 miliónov. Očakáva sa, že predaj EV bude do roku 2023 výrazne pokračovať. IEA očakáva, že do konca roka 2023 sa dosiahnu predaje 14 miliónov EV, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %, pričom nové nákupy sa zrýchlia v druhej polovici tohto roka.

Vedci Slovenskej akadémie vied zdokonaľujú techniky merania svetelného znečistenia

21.06 2023, Enviroportal

Prestížny vedecký časopis Science prizval vedcov zo Slovenskej akadémie vied, aby zhodnotili súčasné výskumné techniky a poskytli svoj pohľad na riešenie svetelného znečistenia do budúcnosti.