Preskočit na obsah

Zborník Slovenského banského múzea 1/2023 je už v predaji

31.10 2023, Enviroportal

V týchto dňoch vyšiel zborník SBM XXVII – 1/2023.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predstavuje nový portál starých geologických máp

22.09 2023, Enviroportal

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) oficiálne predstavil a verejnosti sprístupnil novú mapovú aplikáciu Staré geologické mapy (do roku 1918) so zameraním na územie Slovenska.

Nová kniha o Banskoštiavnickom geoparku

07.09 2023, Enviroportal

Pri príležitosti rokovania zástupcov národných komisií geoparkov krajín V4 v historických priestoroch Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici bola predstavená odborná, populárno-náučná publikácia Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia.

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

30.08 2023, Enviroportal

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 55/1/2023.

Náučný chodník v areáli Dubnických baní približuje históriu ťažby opálu

23.06 2023, TASR

Červenica 22. júna – Priblížiť históriu ťažby opálu v Slanských vrchoch nad Prešovom, ako aj upriamiť pozornosť návštevníkov na prírodu je cieľom nového náučného chodníka. Sprístupnili ho tu vo štvrtok. Vybudovali ho Slovenské opálové bane, s. r. o., v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR a Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove. Informovala marketingová manažérka Slovenských opálových baní Iveta Adamová. 

Dechtičania sú proti zvýšeniu množstva uloženého materiálu do vyťaženého lomu

20.06 2023, TASR

Dechtice 19. júna – S frekvenciou a objemom nákladnej dopravy a dosahom na strategický vodný zdroj majú problém obyvatelia obce Dechtice pri Trnave vo vzťahu k projektu likvidácie časti miestneho lomu. Predložila ho banská organizácia Jiva – Trade, ktorá má v rámci neho zámer zvýšiť objem uložených materiálov z terajších 130.000 kubických metrov (m3) na 615.139 m3, čo je v prepočte viac ako milión ton. 

Predĺžená výstava Kremeň - Kráľ nerastov v Kaplnke sv. Ignáca v Kammerhofe v Banskej Štiavnici

26.04 2023, Enviroportal

Výstava minerálov a fotografií Kremeň - Kráľ nerastov v Kaplnke sv.Ignáca v Kammerhofe je po požiari v Banskej Štiavnici jedinečnou príležitosťou vidieť aspoň zlomok zo vzácnej geologickej zbierky Slovenského banského múzea, ktorá musela byť evakuovaná.

Mineralógovia zo SAV posudzovali požiarom zasiahnuté zbierky Slovenského banského múzea

19.04 2023, Enviroportal

Historické centrum Banskej Štiavnice na Námestí svätej Trojice v sobotu 18. marca 2023 zasiahol ničivou silou požiar. Najvážnejšie škody spôsobil na budove Berggerichtu, kde je umiestnená mineralogicko-ložisková expozíciadepozitáre Slovenského banského múzea. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), zriaďovateľ múzea, sformovalo medzinárodnú odbornú skupinu, ktorá stav zbierkových predmetov posúdila a navrhla niekoľko riešení na elimináciu škôd.

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Geologické Práce, Správy

13.04 2023, Enviroportal

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vydal nové číslo časopisu Geologické Práce, Správy 138.

V minulom roku navštívilo jaskyne vyše 454.000 osôb

11.04 2023, TASR

Bratislava 10. apríla – Jaskyne v správe štátnej ochrany prírody navštívilo v minulom roku 454. 019 osôb. Návštevnosť sa oproti roku 2021 zvýšila. Najnavštevovanejšou bola Belianska jaskyňa. Uviedol riaditeľ Správy slovenských jaskýň (SSJ) Ján Zuskin.