Ochrana lesov zachraňuje aj ľudské životy

20.10 2015, TASR

Až 170 miliónov hektárov lesa by mohlo v najbližších 15 rokoch zmiznúť zo zemského povrchu – to je päťnásobok rozlohy Nemecka. Najväčšie straty hrozia v tropických oblastiach: iba v Amazónii vyrúbu v najhoršom prípade takmer 50 miliónov hektárov dažďového pralesa, teda tretinu jeho súčasnej rozlohy.

EP umožní členským štátom zakázať geneticky modifikované plodiny na svojom území

13.01 2015, Europa.sk

Európsky parlament schválil 13. 1. 2015 legislatívny návrh, ktorý umožní členským štátom obmedziť alebo zakázať na svojom území kultiváciu plodín obsahujúcich geneticky modifikované organizmy, a to aj v prípade, že boli schválené na úrovni EÚ. Smernica, na ktorej znení sa Parlament neformálne dohodol s Radou v decembri, bola pôvodne predložená už v roku 2010.

EÚ: Členské krajiny by mohli blokovať pestovanie GMO na svojom území

11.11 2014, TASR

Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín dnes odsúhlasil, že členské krajiny Európskej únie dostanú právomoc zabrániť pestovaniu geneticky modifikovaných plodín (GMO) na svojom území aj v prípade, že by tieto plodiny boli schválené celým blokom.

MŽP SR: Inšpektori biologickej bezpečnosti zistili len jedno porušenie zákona

23.09 2014, TASR

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonáva od vstupu našej krajiny do Európskej únie aj štátny dozor nad používaním genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov.

Inšpektori zistili pri kontrolách biologickej bezpečnosti päť porušení zákona

20.03 2014, MŽP SR

Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili vlani 296 kontrol. Väčšinu z nich zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

Poslanci EP odmietajú vpustiť geneticky modifikovanú kukuricu na trh EÚ

17.01 2014, Europa.sk

Geneticky modifikovaná kukurica Pioneer 1507 by nemala získať povolenie na pestovanie v EÚ, nakoľko jej hmyzu odolný peľ môže ohroziť necieľové druhy motýľov, a Rada EÚ by preto návrh Komisie na jej autorizáciu mala zamietnuť.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

SIŽP kontrolovala GMO

06.09 2013,

Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti biologickej bezpečnosti 153 kontrol.

SIŽP vlani na Slovensku neodhalila nepovolené GMO

19.03 2013, MŽP SR

Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili v minulom roku 351 kontrol. Väčšinu zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, tzv. zámerného uvoľňovania GMO v životnom prostredí a v uzavretých priestoroch. 130 kontrol smerovalo na environmentálne označovanie výrobkov.

EEA žiada viac opatrnosti pri nových technológiách

24.01 2013, Euractiv.sk

Napriek tomu, že niektoré inovácie môžu mať niekedy veľmi škodlivé vplyvy, v mnohých prípadoch sa včasné varovné náznaky potláčajú alebo ignorujú. Európska environmentálna agentúra poukazuje na prípady, kedy signály prešli bez povšimnutia a viedli k úmrtiam, chorobám a environmentálnej deštrukcii.