Preskočit na obsah

SIŽP: Urobila v tomto roku 19 kontrol GMO, uložila jednu pokutu

05.10 2021, TASR

Bratislava 3. októbra – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v tomto roku 19 kontrol používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Pokutu uložila iba jednu, a to vo výške 3000 eur. Inšpektori pokutovali jeden z ústavov Slovenskej akadémie vied za nesprávny spôsob zatriedenia GMO do rizikovej triedy.

MŽP SR: Pestovanie geneticky modifikovaných plodín pod drobnohľadom štátu

06.04 2021,

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) schválili novú legislatívu, ktorá umožní zakázať pestovať geneticky modifikované organizmy na Slovensku. Novú právnu úpravu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) podporilo 111 poslancov parlamentu.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Ruský závod Majak priznal, že vypúšťa rádioaktívny izotop

14.12 2017, TASR

Moskva, 13. decembra - Vysokopostavený riadiaci pracovník ruského závodu na spracovanie jadrového paliva Majak, ktorý bol podľa podozrení zdrojom zvýšenej úrovne rádioaktivity nad Európou na prelome septembra a októbra, v stredu pripustil, že zachytený rádioaktívny izotop sa dostáva do ovzdušia v rámci výrobného cyklu v závode - avšak dodal, že jeho úrovne sú zanedbateľné.