Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

SIŽP: Urobila v tomto roku 19 kontrol GMO, uložila jednu pokutu

05.10 2021, TASR

Bratislava 3. októbra – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v tomto roku 19 kontrol používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Pokutu uložila iba jednu, a to vo výške 3000 eur. Inšpektori pokutovali jeden z ústavov Slovenskej akadémie vied za nesprávny spôsob zatriedenia GMO do rizikovej triedy.

MŽP SR: Pestovanie geneticky modifikovaných plodín pod drobnohľadom štátu

06.04 2021,

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) schválili novú legislatívu, ktorá umožní zakázať pestovať geneticky modifikované organizmy na Slovensku. Novú právnu úpravu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) podporilo 111 poslancov parlamentu.