Odkazy z Envirózy

25.03 2015, Enviroportal

Fotozáťaž je súťaž o najlepšiu fotografiu, realizovaná v rámci školského programu a outdoorovej hry Enviróza na portáli www.enviroza.sk.

Bratislava: Z devínskonovoveského Srdca začali odvážať gudróny

06.02 2015, TASR

Z bývalého kameňolomu Srdce v Devínskej Novej Vsi dnes po pol deviatej ráno odišlo prvé vozidlo naložené gudrónmi. Potom, čo od 8. januára odviezli z lokality 12.000 ton znečistenej zeminy, pokračuje sanácia environmentálnej záťaže naberaním a odvozom nebezpečného chemického odpadu.

Za envirozáťaže bez pôvodcu bude zodpovedné MŽP SR

26.01 2015, TASR

Za environmentálne záťaže, ktorých pôvodcov nie je možné určiť, by malo byť zodpovedné ministerstvo životného prostredia. Návrh o určení príslušného rezortu dnes schválila vláda. Tento krok umožní čerpanie alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky envirozáťaží a plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.

BA: Ťažbu gudrónov skontrolovalo MŽP, autá so zeminou prikázalo zakryť

16.01 2015, TASR

Ťažbu gudrónov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi dnes prišlo skontrolovať Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Pred niekoľkými dňami zo skládky začali vyvážať odpad a hoci nákladné autá vozili zatiaľ len zeminu, nie gudróny, u ľudí to vyvolávalo obavy. Autá totiž so zeminou chodili cez mestskú časť nezakryté. To dnes firme rezort nakázal ihneď zmeniť.

Z bratislavskej skládky gudrónov vyvážajú zeminu, nie všetkým sa páči ako

15.01 2015, TASR

Zo skládky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi už niekoľko dní odchádzajú cez mestskú časť nákladné autá a odvážajú odpad. Do konca augusta by odtiaľ mali vyťažiť nebezpečné gudróny, ktoré mestskú časť trápia už vyše 50 rokov. Zatiaľ robotníci vozia iba zeminu, no aj to už u niektorých vyvolalo obavy.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.

Pozvánka na seminár v oblasti environmentálnych záťaží

11.04 2013,

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila seminár v oblasti environmentálnych záťaží (EZ), ktorý sa bude konať v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici v stredu 2. mája 2018.

Konferencia Znečistené územia

12.04 2012, Enviroportal

Konferencia sa bude zaoberať problematikou kontaminovaných území a environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú problém v lokálnom, ale aj regionálnom meradle pre členské štáty Európskej únie. Nosnou bude diskusia o súčasnej a pripravovanej legislatíve, nových stratégiách, možnostiach financovania a vývoji riešenia problematiky v budúcnosti. Konferencia má umožniť výmenu informácií, pohľadov a názorov popredných odborníkov a expertov z viacerých oblastí, ako aj zástupcov vedy, výskumu a praxe.

Problematika environmentálnych záťaží

20.01 2012, Enviroportal

Riešenie environmentálnych záťaží upravuje po rokoch zákon č. 409/2011 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára t. r. Oboznámiť odbornú verejnosť nielen o novej právnej legislatíve má za úlohu seminár Rizikové analýzy v kontexte environmentálnych záťaží, ktorý organizuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Janez Potočnik sa zaujíma o envirozáťaže na Slovensku

20.01 2012, MŽP SR

Prediskutovanie problematiky environmentálnych záťaží s uvedením konkrétnych krokov, ktoré Slovensko realizuje s cieľom ich úspešnej sanácie a ich financovanie. Toto boli najdôležitejšie témy, o ktorých na skládke gudrónov v kameňolome Srdce diskutoval minister životného prostredia József Nagy s eurokomisárom pre životné prostredie Janezom Potočnikom. Stretnutia na jednej z najhorších environmentálnych záťaží v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí sa zúčastnil aj Milan Jambor, starosta Devínskej Novej Vsi.