Chemická skládka v bratislavskej Vrakuni pitnú vodu zatiaľ neohrozuje

24.08 2015, TASR

Bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa zdroje pitnej vody na Žitnom ostrove zatiaľ neohrozuje. Preukázali to výsledky rozsiahleho geologického prieskumu skládky, ktorý tu realizovalo ministerstvo životného prostredia.

Envirorezort prevezme zodpovednosť za likvidáciu dvoch envirozáťaží

06.07 2015, TASR

Za likvidáciu dvoch starých environmentálnych záťaží - skládky kalov Hampoch v lokalite Pukanec a rušňového depa Cargo v Humennom, bude zodpovedné ministerstvo životného prostredia. Návrh na jeho určenie za povinnú osobu dnes odobrila vláda. To umožní na ich likvidáciu čerpať peniaze z eurofondov.

Víťazné informačné video a hlasovanie o najlepší Odkaz z Envirózy

03.06 2015,

Infoška je sprievodná súťaž školského programu a outdoorovej hry Enviróza. V  školskom roku 2014/2015 mali hráči za úlohu pripraviť informačné video zachytávajúce realizáciu programu Enviróza v škole.

Príbeh o stopercentnej recyklácii

20.05 2015, Enviroportal

SCI-FI je sprievodná súťaž realizovaná v rámci školského programu a outdoorovej hry Enviróza. V  školskom roku 2014/2015 bolo úlohou hráčov vymyslieť príbeh na tému Stopercentná recyklácia.

Istebné: Investor sanácie haldy trosky sa opiera o výskum verejnej mienky

13.05 2015, TASR

Akciová spoločnosť OFZ Istebné, investor pripravovaného projektu sanácie starej haldy odpadovej trosky z výroby ferozliatin s nákladmi na úrovni 40 miliónov eur, ktorý vyvolal vlnu nevôle vrátane protestnej petície, argumentuje výsledkami zrealizovaného prieskumu verejnej mienky.

Odkazy z Envirózy

25.03 2015, Enviroportal

Fotozáťaž je súťaž o najlepšiu fotografiu, realizovaná v rámci školského programu a outdoorovej hry Enviróza na portáli www.enviroza.sk.

Bratislava: Z devínskonovoveského Srdca začali odvážať gudróny

06.02 2015, TASR

Z bývalého kameňolomu Srdce v Devínskej Novej Vsi dnes po pol deviatej ráno odišlo prvé vozidlo naložené gudrónmi. Potom, čo od 8. januára odviezli z lokality 12.000 ton znečistenej zeminy, pokračuje sanácia environmentálnej záťaže naberaním a odvozom nebezpečného chemického odpadu.

Za envirozáťaže bez pôvodcu bude zodpovedné MŽP SR

26.01 2015, TASR

Za environmentálne záťaže, ktorých pôvodcov nie je možné určiť, by malo byť zodpovedné ministerstvo životného prostredia. Návrh o určení príslušného rezortu dnes schválila vláda. Tento krok umožní čerpanie alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky envirozáťaží a plnenie Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží.

BA: Ťažbu gudrónov skontrolovalo MŽP, autá so zeminou prikázalo zakryť

16.01 2015, TASR

Ťažbu gudrónov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi dnes prišlo skontrolovať Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Pred niekoľkými dňami zo skládky začali vyvážať odpad a hoci nákladné autá vozili zatiaľ len zeminu, nie gudróny, u ľudí to vyvolávalo obavy. Autá totiž so zeminou chodili cez mestskú časť nezakryté. To dnes firme rezort nakázal ihneď zmeniť.

Z bratislavskej skládky gudrónov vyvážajú zeminu, nie všetkým sa páči ako

15.01 2015, TASR

Zo skládky v bratislavskej Devínskej Novej Vsi už niekoľko dní odchádzajú cez mestskú časť nákladné autá a odvážajú odpad. Do konca augusta by odtiaľ mali vyťažiť nebezpečné gudróny, ktoré mestskú časť trápia už vyše 50 rokov. Zatiaľ robotníci vozia iba zeminu, no aj to už u niektorých vyvolalo obavy.