Preskočit na obsah

ŠGÚDŠ dostal vyše 3,7 milióna eur na monitorovanie envirozáťaží

08.07 2021, TASR

Bratislava, 1. júla  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) dostal od envirorezortu viac ako 3,7 milióna eur na zabezpečenie monitorovania envirozáťaží Slovenska. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv. 

Envirorezort sanáciu gudrónových jám v obci Predajná rieši napriek zrušeniu VO

10.06 2021, TASR

Predajná, 9. júna – Starostka obce Predajná v okrese Brezno Tatiana Čontofalská verí, že aj napriek zrušeniu verejného obstarávania (VO) na sanáciu gudrónových jám, ktoré patria u nich k dlhoročnej envirozáťaži, sa dotiahne do zdarného konca. 

MŽP vyhlási nové verejné obstarávanie na sanáciu gudrónových jám v Predajnej

09.06 2021, TASR

Bratislava, 8. júna Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zrušilo verejné obstarávanie na sanáciu gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno. V najbližšom čase vyhlási nové. 

Odstránenie sudov s PCB v Strážskom je záverom rozsiahlej operácie

07.06 2021, TASR

Strážske, 4. júna – Samotné odstránenie sudov s polychlórovanými bifenylmi (PCB) v Strážskom, ich bezpečné uskladnenie a sanácia pozemkov budú záverečnou etapou operácie, ktorá vzhľadom na rizikovosť manipulácie so sudmi musí byť pripravená do najmenších detailov. 

NR SR: Za 5 mesiacov sa s envirozáťažami na Zemplíne urobilo veľa, ale nie všetko

03.06 2021, TASR

Poša, 1. júna – S envirozáťažami v podobe odkaliska Poša a sudov s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB) vo zvernici Orlová pri bývalom štátnom podniku Chemko Strážske sa za posledných päť mesiacov urobilo veľa, ale nie všetko, čo vyplývalo z decembrového uznesenia parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

MŽP: Bezodpadová technológia vrakunskej skládky je zapracovaná v projekte

01.06 2021, TASR

Bratislava, 30. mája Zhotoviteľ sanácie toxickej vrakunskej skládky v Bratislave spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV) na využití bezodpadovej technológie čistenia podzemných vôd od roku 2019. Táto technológia je plne zapracovaná v realizačnom projekte.

MŽP SR podalo 7 návrhov na vyvlastnenie pre projekt sanácie skládky

25.05 2021, TASR

Bratislava, 25. mája – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podalo v súvislosti s projektom sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania.

Bratislava: Stavebné povolenie na sanáciu skládky má nadobudnúť právoplatnosť

21.05 2021, TASR

Bratislava, 21. mája – Stavebné povolenie pre projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni by malo nadobudnúť právoplatnosť. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu (OÚ) Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušného odvolacieho orgánu. Ten zamietol odvolania účastníkov konania a potvrdil platnosť rozhodnutia ružinovského stavebného úradu.

SAV ponúka pomoc pri záchrane podzemných vôd Žitného ostrova

18.05 2021, Enviroportal

Slovensko má najväčšiu prirodzenú zásobáreň podzemnej vody v strednej Európe – Žitný ostrov. Pri súčasnej priemernej spotrebe môže zásobovať viac ako 16 miliónov obyvateľov. Žitný ostrov je priamo a nezadržateľne ohrozený masívnym chemickým znečistením, najmä odpadmi z výroby v bývalých Chemických závodoch J. Dimitrova, ale aj ďalšou priemyselnou činnosťou na území Bratislavy. 

ČOV v Chemku fungovala šesť rokov nelegálne, SIŽP obmedzila jej činnosť

16.04 2021, TASR

Bratislava/Strážske, 15. apríla  Mechanicko-chemicko-biologická čistiareň odpadových vôd (MCHB ČOV) patriaca spoločnosti Ekologické služby so sídlom v areáli bývalého národného podniku Chemko Strážske v okrese Michalovce sa šesť rokov prevádzkovala bez príslušného povolenia.