O znečistených územiach sa bude hovoriť on-line

17.09 2020, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia sa v roku 2020 podieľala na príprave dvoch významných medzinárodných konferencií v oblasti znečistených území.

Sereď: Hľadajú dobrovoľníkov pre petíciu Z čiernej na zelenú

07.09 2020, TASR

Sereď, 4. septembra – Iniciátori petície za vyriešenie environmentálnej záťaže Sereď – Niklová huta chcú zbierať podpisy sympatizantov aj mimo seredský región.

Reakcia MŽP SR na tlačovú konferenciu, zvolanú zástupcami odkaliska Poša

02.09 2020, TASR

Minister Ján Budaj je presvedčený, že postup Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v prípade preskúmania zákonných povinností prevádzkovateľa odkaliska Poša v areáli Chemka Strážske, bol správny a v súlade s platnými zákonmi.

Energochemica SE považuje tvrdenia o odkalisku Poša za nepravdivé

27.08 2020, TASR

Bratislava, 26. augusta - Tvrdenia o zväčšovaní environmentálnej záťaže, o vypúšťaní odpadových vôd plných arzénu do odkaliska a zhoršovaní stavu prírody a krajiny sa nezakladajú na faktoch.

J. Budaj: Škodlivá odpadová voda z čistiarne vteká do odkaliska Poša

25.08 2020, TASR

Bratislava, 24. augusta - Škodlivá odpadová voda z čistiarne odpadových vôd vteká do odkaliska Poša a mieša sa s nebezpečnými látkami. Odtiaľ sa dostáva do Kyjovského potoka, rieky Ondava a Tisa. Poškodzovanie životného prostredia fungovalo na základe povolenia, ktoré bolo v rozpore so zákonom.

Bratislava: Stavebné konanie vo veci sanácie vrakunskej skládky pokračuje

14.08 2020, TASR

Bratislava, 11. augusta – Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove ako príslušný stavebný úrad pokračuje v stavebnom konaní vo veci sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni.

MŽP poskytlo viac ako 3,9 milióna eur na monitorovanie enviro záťaží

14.08 2020, TASR

Bratislava, 10. augusta - Ministerstvo životného prostredia poskytlo financie Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra na monitorovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. Nenávratný finančný prostriedok predstavuje sumu 3.971. 026 eur.

MŽP: V Bratislave je registrovaných 82 environmentálnych záťaží

06.08 2020, TASR

Bratislava, 5. augusta - V Bratislave je registrovaných 82 environmentálnych záťaží. Z hľadiska rizikovosti je 25 záťaží vysoko a 20 stredne prioritných. Štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana rokoval s námestníčkou primátora hlavného mesta Tatianou Kratochvílovou o spôsobe riešenia envirozáťaží v Bratislave.

Traja ministri budú spolupracovať pri riešení envirozáťaže po Chemko Strážske

03.08 2020, TASR

Bratislava, 30. júla – Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) sa dohodli na spolupráci pri riešení skládky toxického odpadu z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske.

Strážske: Prioritou pri odstraňovaní toxického odpadu bude ošipáreň

24.07 2020, TASR

Strážske, 22. júla – Prioritou pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s toxickým odpadom z výroby bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uloženým vo zvernici Orlová bude odstránenie sudov z budovy ošipárne. Zároveň budú vedci zo Slovenskej technickej univerzity (STU) pripravovať projekt na filtráciu vody vytekajúcej z kopca navozenej skládky.