Preskočit na obsah

KSK spustil súťaž pre stredoškolákov Voda nad zlato

20.09 2021, TASR

Košice 19. septembra – Stredoškoláci nematuritných ročníkov z Košického kraja sa môžu zapojiť do súťaže Voda nad zlato, ktorej témou je adaptácia na klimatickú zmenu a obnova poškodenej krajiny. Za úlohu majú vymyslieť projekt, ktorý má pozitívny vplyv na životné prostredie, zadržiavanie vody, biodiverzitu či klímu. Víťazi získajú príspevok na realizáciu svojho projektu.

Ohorok z cigarety patrí do komunálu, nie na zem, upozorňuje nová kampaň

13.09 2021, TASR

Bratislava 12. septembra – Cigaretový filter obsahuje plasty, netreba ho preto odhadzovať na zem, ale do zmiešaného komunálneho odpadu. Motivovať fajčiarov na zmenu správania a správne vyhadzovanie ohorkov má nová kampaň Cigaretovník. TASR o tom informoval Roman Záhorec z PR agentúry Neopublic.

Tento školský rok zatočíme s odpadom!

07.09 2021, Enviroportal

Zatoč s odpadom je nový online projekt Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorý má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti o aktuálnej téme nakladania s odpadmi. Projekt odštartoval v pondelok 6. septembra 2021.

Živica vzdeláva žiakov o elektroodpade

02.09 2021, Enviroportal

Mobily, počítače, tablety. V čase pandémie sa stali pre život ešte dôležitejšie. Na jednej strane nám technologický pokrok výrazne zjednodušuje život, na strane druhej  má obrovský dopad na životné prostredie. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celá planéta.

Nový ročník súťaže Zelený svet: Lokálnosť je naša budúcnosť

26.08 2021, Enviroportal

Ako môže človek prispieť svojím životným štýlom k zdraviu a odolnosti našej planéty? Akým spôsobom má zmeniť svoje správanie, aby bol viac lokálny? K zamysleniu nad týmito otázkami vyzýva našu najmladšiu generáciu a jej pedagógov už 26. ročník medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet.

Dvetisíc stromov pre Slovensko

11.08 2021, Enviroportal

Environmentálny projekt Recyklohry a Zelený vzdelávací fond zapojili žiakov, študentov, učiteľov, rodičov aj samosprávy do výsadby stromov. Dve tisícky vysadených stromov ozdravia Slovensko aj napriek online výučbe.

SEV Dropie prejde revolučnou premenou

17.06 2021, Enviroportal

Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete štátnych stredísk environmentálnej výchovy, ale aj fázy stagnácie a hľadania svojej úlohy a poslania v súčasnom svete. Vďaka zanieteným zamestnancom SAŽP a s podporou nórskych partnerov sa premenou Strediska Dropie agentúra môže stať lídrom neformálnej envirovýchovy na Slovensku.

Živica: Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17. ročníka programu Zelená škola

03.06 2021, TASR

Bratislava, 2. júna  – Najväčší ekologický program Zelená škola otvára svoj nový ročník. Záujemcovia zo Slovenska sa už môžu prihlásiť do jej v poradí 17. ročníka v školskom roku 2021/2022. Urobiť tak môžu do 30. júna.

MŽP podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy za 10 miliónov eur

20.05 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) otvorí 20. mája novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie environmentálnych centier pre informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na tento účel je alokovaných 10 mil. eur z Kohézneho fondu.

Šaľa: Žiaci získajú informácie o odpadoch cez online program

20.05 2021, TASR

Šaľa, 19. mája – Bezplatný online vzdelávací program pre žiakov a študentov umožní deťom a mládeži dozvedieť sa viac o problematike odpadového hospodárstva a globálnej klimatickej situácii.