X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Ďalších 99 škôl zo Slovenska získalo certifikát Zelenej školy

10.10 2019, TASR

Bratislava, 9. októbra – Na Slovensku pribudlo ďalších 99 škôl, ktoré získali ocenenie Zelenej školy. V Bratislave im v stredu odovzdávali certifikáty. Celosvetový program Zelená škola sa snaží motivovať stredné, základné, ale aj materské školy k organizácii vzdelávacích environmentálnych aktivít s priamym zapojením žiakov.

MŽP SR: Deti sa na Enviro dňoch 2019 učili správať ekologicky

08.10 2019, TASR

Bratislava, 7. októbra – Enviro dni 2019 v Bardejove, Žiari nad Hronom a Martine navštívilo uplynulý víkend okolo 2000 návštevníkov. Cieľom podujatia je popularizácia environmentálnej výchovy na Slovensku.

RE/ŠTART ENVIRÓZY

07.10 2019,

Slovenská agentúra životného prostredia pravidelne inovuje svoju ponuku v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Niekoľkým zmenami prešiel počas svojej existencie aj školský program vo formáte outdoorovej hry -  Enviróza, ktorého nové kolo sa spúšťa práve dnes (7. októbra 2019). Všetci hráči, ktorí sa zapoja do hľadania a určovania environmentálnych záťaží (EZ) a uverejnia  online informácie o nich, sa môžu tešiť na jeho výrazné zmeny.

Nitrianske Pravno začalo s analýzou odpadu z domácností

04.10 2019, TASR

Nitrianske Pravno, 2. októbra - Priestor za budovou Obecného úradu v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) zaplnili tento týždeň odpadky. Obec ich tam vysypala preto, aby mohla so žiakmi spojenej školy analyzovať, aký druh odpadu obyvatelia vyhadzujú a čo všetko z neho by patrilo do triedeného zberu.

Zvyšovanie záujmu žiakov o živočíchy. Od teórie k praxi

01.10 2019,

Práca je zameraná na afektívnu oblasť biologického vzdelávania. Zaoberá sa negatívnymi postojmi k určitým skupinám živočíchov, ktoré korelujú s neochotou ľudí investovať do ich ochrany.

Certifikát envirovýchovných organizácií má garantovať kvalitu poskytovaných služieb

24.09 2019,

Najdôležitejšie pre pripravovaný systém certifikácie je nastavenie kritérií kvality pre činnosť a služby environmentálnej výchovy, ktoré budú slúžiť ako návod a súčasne nástroj pre udelenie výslednej značky, certifikátu.

MŽP: Mimovládky môžu v októbri opäť požiadať o podporu vzdelávacích projektov

23.09 2019, TASR

Bratislava, 20. septembra - Začiatkom októbra môžu mimovládne organizácie opäť žiadať o financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu, ktorého cieľom je podporovať projekty mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu.

Vykroč s nami na zelenú

05.09 2019,

Vykroč s nami na zelenú je slogan, ktorým chce odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania (OEVV) Slovenskej agentúry životného prostredia upútať pozornosť žiakov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti na jeho aktivity.

Nová hra vo virtuálnej realite má žiakov naučiť triediť odpad a recyklovať

07.08 2019, TASR

Bratislava, 6. augusta – Zdôrazniť potrebu ochrany životného prostredia a triedenia odpadu má za úlohu nová hra vo virtuálnej realite. Stojí za ňou organizácia Moving Environment v spoluprácu s občianskym združením Príroda na dotyk a Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Letná univerzita vody v Košiciach sa skončila, dažďové záhrady sú hotové

15.07 2019, TASR

Košice, 12. júla – Prvý ročník Letnej univerzity vody ukončilo v piatok v Košiciach viac ako 50 dospelých účastníkov tohto kurzu zo Slovenska, Francúzska a Anglicka. Počas piatich dní vybudovali osem drevených hrádzok v lese – v Čermeľskom údolí, a dve dažďové záhrady v areáli Základnej školy Hroncova.