Preskočit na obsah

Februárová výzva kampane Zatoč s odpadom nabáda vymeniť mobil za knihu

02.02 2023, Enviroportal

Mobil, hracia konzola, notebook, tablet či televízor – naši verní spoločníci vo voľnom čase. Dá sa však prežiť aj inak. Prechádzkami v prírode, stretnutiami s priateľmi, športovaním, hľadaním nových záľub a koníčkov. A čo tak prečítať si dobrú knihu?

Envirovýchova nie je na školách povinná, ale je súčasťou niektorých tém

30.01 2023, TASR

Bratislava 28. januára – Environmentálna výchova nie je v súčasnosti na slovenských školách povinná, envirovzdelávanie je súčasťou prierezových tém. V súčasnosti je teda na rozhodnutí školy, akou formou ho do školského vzdelávacieho programu začlení. Informovala organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.

V okolí 42 škôl budú zisťovať mieru znečistenia ovzdušia pre dopravu

09.01 2023, TASR

Bratislava 7. januára – V okolí 42 škôl v rámci celého Slovenska budú zisťovať mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú dopravou. Školy boli vybrané v rámci prvej výzvy projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair). Tá sa zameriava na mesačné informatívne meranie oxidu dusičitého v okolí mestských či obecných škôl.

Januárová kampaň Zatoč s odpadom sa zameria na udržateľnú módu

03.01 2023, Enviroportal

Nový rok 2023 začína s výzvou Čo ukrýva môj šatník.

V Infocentre na Kamzíku prebiehajú posledné dokončovacie práce

03.01 2023, TASR

Bratislava 2. januára – V Infocentre v rekreačnom areáli Kamzík v bratislavských mestských lesoch, ktoré má slúžiť ako zázemie pre kurzy ekovýchovy, prebiehajú posledné dokončovacie práce, otvoriť by sa malo tento rok. Informovala projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová.

Mesto Martin získalo nenávratný príspevok 850.068 eur na Envirocentrum

19.12 2022, TASR

Martin 16. decembra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR schválilo mestu Martin nenávratný príspevok vo výške 850.068 eur na vybudovanie Envirocentra v mestskej časti Priekopa. Do konca roku 2023 má v Martine vyrásť centrum, ktoré bude zastrešovať všetky environmentálne aktivity v Turci.

Na Slovensku báda 60 škôl, merajú kvalitu životného prostredia vo svojom okolí

05.12 2022, TASR

Bratislava 3. decembra – Na Slovensku báda 60 škôl a vzdelávacích centier so 121 učiteľmi, ktorí merajú kvalitu životného prostredia vo svojom okolí. Vďaka ich zapojeniu prispelo do databázy, ktorú využíva aj NASA, 3544 údajmi. Informovala projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová.

Decembrová výzva SAŽP sa zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov

02.12 2022, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa v rámci decembrovej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov.

Voda je život, pripomína nový ročník súťaže Zelený svet

28.11 2022, Enviroportal

Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa nazývame zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Vieme, čo dýchame?

23.11 2022, Enviroportal

Poďte s nami merať znečistenie ovzdušia z dopravy v okolí vašej školy!