V. Tatry: Súťažný kvíz o Tatranskom národnom parku pozná víťazov

14.03 2018, TASR

Tatranská Lomnica, 13. marca – Súťaž s mobilnou aplikáciou Kvíz Tatranského národného parku (TANAP), ktorú ešte koncom minulého roka spustili Štátne lesy (ŠL) TANAP, má svojich víťazov. ,,Traja šťastlivci sa už tešia zo svojej výhry," informovala Martina Petránová zo ŠL TANAP.

Zelený vzdelávací fond rozdelí na projekty 155 000 eur

12.03 2018, TASR

Banská Bystrica, 10. marca - Zelený vzdelávací fond, ktorý bol zriadený so zámerom podporiť tretí sektor v snahe o environmentálne vzdelávanie, výchovu a osvetu v spoločnosti, podporí projekty za 155 000 eur. Finančné prostriedky do fondu venovali súkromné spoločnosti, jedna súkromná osoba a rezort životného prostredia.

Nitra: Ekotopfilm ponúkol 23 dokumentárnych filmov s environmentálnou tematikou

01.03 2018, TASR

Nitra, 28. februára – Viac ako dve desiatky dokumentárnych filmov s environmentálnou tematikou priniesla do Nitry regionálna Tour Ekotopfilm – Envirofilm, ktorá sa dnes skončila v priestoroch Mlyny Cinemas. Milovníci prírody si počas dvoch dní mohli pozrieť 23 dokumentárnych filmov a zapojiť sa do zaujímavých diskusií.

L. Sólymos: Na podporu environmentálneho vzdelávania pôjde takmer 155.000 eur

26.02 2018, TASR

Bratislava, 22. februára – Takmer 155 000 eur zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) si rozdelia organizácie tretieho sektora so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Projekt vznikol z iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia.

Filmové turné Bez odpadu! chce inšpirovať k zmene

26.02 2018, TASR

Košice, 21. februára – Inšpiráciu, ako predchádzať vzniku odpadov, triediť ich a kompostovať, ponúka filmové turné Bez odpadu! spojené s diskusiami s odborníkmi, ktoré počas februára a marca zavíta do Bratislavy, Košíc a ďalších miest. Organizuje ho občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ.

Projekt Jožko Zberčík a jeho družina učí deti chrániť prírodu a triediť odpad

08.01 2018, TASR

Prievidza, 29. decembra - Ilustráciami i pomocou básní vedie brožúrka Jožko Zberčík a jeho družina žiakov základných škôl k ochrane prírody a správnemu nakladaniu s odpadom. Projekt vytvorilo občianske združenie Spolu sme Prievidza.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť ochrany vody

20.12 2017,

Liptovská vodárenská spoločnosť vyhodnotila II. ročník súťažného projektu pre študentov stredných škôl, osemročných gymnázií a odborných učilíšť v okrese Liptovský Mikuláš. V súčasnosti je celosvetovým problémom čoraz väčšie znečistenie životného prostredia, preto je dôležité na jeho ochranu aj ochranu povrchových a podzemných zdrojov pitnej vody upozorňovať študentov rôznymi formami. Jednou z foriem je aj literárna súťaž, ktorej cieľom bolo poskytnúť študentom priestor na zamyslenie, čo pre ľudí a všetky formy života na Zemi znamená voda.                        

MŽP SR zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

15.12 2017, TASR

Bratislava, 14. decembra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030. Dokument má priniesť systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy Slovenska, akými sú kvalita ovzdušia, odpady a lesy.