Do ekologických aktivít sa zapája aj Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves

15.04 2019, TASR

Košice, 12. apríla – Do ekologických aktivít neziskovej komunity Eco club z Košíc sa pravidelne zapája aj Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves. Ako pre TASR povedala jeho riaditeľka Iveta Lumtzerová, deti sa na ne tešia a zároveň prospievajú im aj prírode.

Včely v meste: malý hmyz, veľký problém

09.04 2019,

V súčasnosti včely prichádzajú o prirodzené prostredie jednak znečisťovaním ovzdušia, jednak včasnou kosbou, kedy lúky často nemajú šancu zakvitnúť. Naopak v meste je širšia ponuka kvetov a kvitnúcich rastlín a tie svojou prítomnosťou lákajú včely, ktoré môžu celý ekosystém ozdraviť.

Bratislava: Enviroučebňa Sandberg má pomôcť vzdelávať deti priamo v prírode

09.04 2019, TASR

Bratislava, 8. apríla – Zázemie na výučbu environmentálnej výchovy priamo v prírode má poskytovať nová enviroučebňa Sandberg. Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, a to v lokalite Na Skale v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Mestská časť ju predstavila v pondelok.

Zvolen: Takmer 30 mladých ľudí zo štyroch krajín hovorí v meste o odpadoch

09.04 2019, TASR

Zvolen, 8. apríla - Takmer 30 mladých ľudí z Nemecka, Bulharska, Chorvátska a Slovenska vo veku od 17 do 25 rokov sa v týchto dňoch zúčastňuje vo Zvolene a okolí na vzdelávacom projekte Erasmus+ s názvom When zero means more than one alebo Keď je nula viac ako jeden. Témou projektu sú odpady.

V Trenčianskom kraji vzniknú centrá environmentálneho vzdelávania

05.04 2019, TASR

Trenčín, 4. apríla - Na území Trenčianskeho kraja vzniknú centrá environmentálneho vzdelávania. S iniciatívou prišiel Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý v tejto súvislosti pripravuje i krajskú koncepciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Návrh koncepcie predstavil TSK na štvrtkovej odbornej konferencii v Trenčíne.

Mladí reportéri opäť priniesli svoj pohľad na problémy životného prostredia

05.04 2019, TASR

Trenčín, 5. apríla - Žiaci a pedagógovia zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie aj v tomto školskom roku svojou účasťou v súťaži ukázali, že sú akční, tvoriví a profesionálni. Do národného kola súťaže prihlásili 55 príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video.

Zvolen: Deti budú súťažiť v tvorbe knihy s témou lesný kalendár

02.04 2019, TASR

Zvolen, 1. apríla - Spojenie les a kniha dalo podnet na realizáciu už 9. ročníka projektu pre školopovinné deti Les ukrytý v knihe. V období od 1. apríla do 15. mája budú lesní pedagógovia čítať deťom o lese v knižniciach po celom Slovensku.

Informačná aktivita pre študentov zameraná na problematiku environmentálnych záťaží

27.03 2019,

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach 5-dňovú informačnú aktivitu zameranú na problematiku environmentálnych záťaží (EZ) spojenú s exkurziami na vybrané lokality EZ.

Žiaci fotografovali vodu, písali o nej aj hrali futbal za čistú vodu

26.03 2019,

Liptovskomikulášski vodári sa pripojili k množstvu organizácií a inštitúcií na celom svete, ktoré si aj tento rok pripomenuli Svetový deň vody aktivitami, aby verejnosti pripomenuli dôležitosť vody pre existenciu všetkých živých organizmov.

Fotosúťaž na zviditeľnenie udržateľných potravín, udržateľnej energetiky a mobility

26.03 2019,

Spôsob výroby a spotreby potravín a energie a spôsob dopravy ľudí a tovarov vplýva na naše životné prostredie, ovzdušie a zdravie. Európska environmentálna agentúra vyhlásila novú fotosúťaž s názvom Sustainably Yours (S udržateľným pozdravom) a vyzýva Európanov, aby poslali súťažné príspevky o výzvach spojených s lepšou udržateľnosťou potravín, energie a mobility, ako aj o možnostiach, ktoré v týchto oblastiach existujú.