Preskočit na obsah

SEV Dropie prejde revolučnou premenou

17.06 2021, Enviroportal

Environmentálna výchova a vzdelávanie má pevné miesto v štruktúre Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) prakticky od jej vzniku. Zažila fázy rozmachu a budovania siete štátnych stredísk environmentálnej výchovy, ale aj fázy stagnácie a hľadania svojej úlohy a poslania v súčasnom svete. Vďaka zanieteným zamestnancom SAŽP a s podporou nórskych partnerov sa premenou Strediska Dropie agentúra môže stať lídrom neformálnej envirovýchovy na Slovensku.

Živica: Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17. ročníka programu Zelená škola

03.06 2021, TASR

Bratislava, 2. júna  – Najväčší ekologický program Zelená škola otvára svoj nový ročník. Záujemcovia zo Slovenska sa už môžu prihlásiť do jej v poradí 17. ročníka v školskom roku 2021/2022. Urobiť tak môžu do 30. júna.

MŽP podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy za 10 miliónov eur

20.05 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) otvorí 20. mája novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie environmentálnych centier pre informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na tento účel je alokovaných 10 mil. eur z Kohézneho fondu.

Šaľa: Žiaci získajú informácie o odpadoch cez online program

20.05 2021, TASR

Šaľa, 19. mája – Bezplatný online vzdelávací program pre žiakov a študentov umožní deťom a mládeži dozvedieť sa viac o problematike odpadového hospodárstva a globálnej klimatickej situácii. 

Najlepších mladých enviroreportérov čaká prezentácia na medzinárodnom fóre

23.04 2021, TASR

Trenčín, 22. apríla – Viac ako 60 článkov, fotografií a videí prihlásili mladí enviroreportéri z celého Slovenska do národného kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. TASR o tom informoval Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít Trenčín.

Slovenská akadémia vied predstaví témy doktorandského štúdia online

12.04 2021, Enviroportal

Najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku prvýkrát predstavuje témy doktorandského štúdia interaktívnou online formou. Na svojej internetovej stránke odštartovala virtuálne podujatie Týždeň otvorených dverí.

NLC chce svoje skúsenosti z lesnej pedagogiky preniesť aj do Moldavska

29.03 2021, TASR

Zvolen, 26. marca  Národné lesnícke centrum (NLC) – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen chce pomôcť kolegom z Moldavska v oblasti environmentálneho vzdelávania. V týchto dňoch predložilo svoj projektový zámer s názvom Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky do programu SlovakAid, ktorý zastrešuje rozvojovú pomoc Slovenskej republiky.

SAŽP vyhlásila 15. ročník súťaže EnvirOtázniky

26.03 2021, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XV. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky určenej žiakom II. stupňa základných škôl.

Súťaž pre deti a mládež: Ako pomôcť zvieratám putovať krajinou?

01.03 2021, Enviroportal

V rámci projektu ConnectGREEN, ktorý sa zameriava na obnovu a manažment biokoridorov v horských regiónoch povodia Dunaja, vznikla aktivita zameraná aj na deti a mládež. Štátna ochrana prírody SR spoločne s partnermi – WWF Slovensko, Slovenskou agentúrou životného prostredia a SPECTRA Centrum Excelencie EÚ pri STU v Bratislave – spúšťa videosúťaž s názvom Konektivita pre všetkých.

NLC bude vzdelávať učiteľov v oblasti lesnej pedagogiky

23.02 2021, TASR

Zvolen, 22. februára – Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania (NLC-ÚLPaV) Zvolen získalo oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov pre oblasť lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy.