Preskočit na obsah

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond

17.05 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu na území Slovenskej republiky. V tomto ročníku bude podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) poskytnutá formou dotácie z prostriedkov Environmentálneho fondu v celkovej výške 150 tisíc eur.

 

M(i)esto pre ľudí

05.05 2022, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov Envirospektrum na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ.

Povedzte NIE letákom v schránkach

07.04 2022, Enviroportal

Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába sa z neho široké spektrum výrobkov dennej spotreby, napríklad aj obaly. Aktuálnym trendom v obalovom priemysle je nahrádzanie plastových obalov práve tými papierovými. 

NLC pripravilo program k Medzinárodnému dňu lesov

17.03 2022, Enviroportal

Pri príležitosti desiateho výročia Medzinárodného dňa lesov, ktorý sa oslavuje 21. marca,  pripravilo Národné lesnícke centrum (NLC) sériu workshopov a podujatí najmä pre materské a základné školy.

Zapojte sa do programu BOCIAN

16.03 2022, Enviroportal

S jarným príletom bocianov bielych (Ciconia ciconia) zo svojich zimovísk na naše územie začína aj ekovýchovný program BOCIAN. Výnimočný monitorovací program má už 21 rokov.

SAŽP vyzýva: Napime sa bez obalu!

03.03 2022, Enviroportal

Slovenskí spotrebitelia obľubujú pestré druhy nápojov. Nápojové obaly, takisto ako aj rozličné poháriky, slamky či miešadlá však majú životnosť iba niekoľko minút, dokonca sekúnd a stávajú sa odpadom. Problémom je ešte stále slabá dostupnosť nápojov vo vratných obaloch, ale aj naša pohodlnosť. 

Envirospektrum vyzýva: pozrime sa na naše bydliská cez fotoobjektív

01.03 2022, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ.

Elektroodpad – príliš vzácny odpad

02.02 2022, Enviroportal

Každé elektrozariadenie potrebuje k svojmu fungovaniu rôzne kovy, vrátane tých vzácnych. Výnimkou nie sú ani bežne používané smartfóny. Podľa údajov BBC z roku 2016 priemerný smartfón obsahuje okolo 0,034 g zlata, 0,34 g striebra, 0,015 g paládia a takmer jednu tisícinu gramu platiny. Z menej vzácnych kovov je to priemerne 25 g hliníka a 15 g medi. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa s elektroodpadom zaobchádzalo správne a vzácne materiály nekončili na skládkach alebo v spaľovniach.

Zatoč s odpadom upozorňuje na hrozby módneho priemyslu

10.01 2022, Enviroportal

Ročne sa vo svete vyrobí asi 80 miliárd kusov oblečenia, pričom až 80 % putuje na skládku. Textilná výroba, ako jedno z najznečisťujúcejších odvetví, vyprodukuje 1,2 miliardy ton CO2 ročne, čo je viac emisií ako z medzinárodných letov a námornej dopravy dokopy.

Decembrová výzva: darčeky nekupujte, vyrobte ich!

02.12 2021, Enviroportal

Posledná výzva tohto roka sa zameria na vianočné darčeky a ich výber. Verejnosť, školákov aj ich rodičov nabáda k zamysleniu sa nad dopadom nákupu vecí vo sviatočnom zhone – a to nielen na naše peňaženky, ale predovšetkým na životné prostredie.