Preskočit na obsah

Obci Kravany hrozí, že bude musieť vrátiť dotáciu z Envirofondu

19.10 2021, TASR

Bratislava 18. októbra – Obci Kravany v okrese Poprad hrozí, že bude v plnej výške vracať dotáciu z Environmentálneho fondu (EF) na výstavbu kanalizácie, vodovodov či čistiarní odpadových vôd. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ fondu Ľubomír Vačok s tým, že obec porušila dotačnú zmluvu.

V novom pracovisku SIŽP v Spišskej Novej Vsi pôsobí 15 inšpektorov

19.10 2021, TASR

Spišská Nová Ves 18. októbra – Zabezpečenie lepšieho dohľadu nad porušovaním zákona v oblasti životného prostredia má za cieľ nové stále pracovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti tam pôsobí 15 inšpektorov, ich počet by sa mal zvýšiť. Ide o pracovisko Inšpektorátu životného prostredia Košice.

SIŽP: Inšpektori uložili pokuty vo výške 63 796 eur

18.10 2021, TASR

Bratislava 16. októbra – Inšpektori ochrany prírody a krajiny vykonali v 1. polroku 326 kontrol. Porušenie zákonov zistili v 206 prípadoch. Právoplatne uložili pokuty v 114 prípadoch, a to v celkovej výške 63 796 eur.

SIŽP: Inšpektori zistili predbežné porušenie zákona pri úhyne rakov na Dunaji

13.10 2021, TASR

Bratislava 12. októbra – Inšpektori životného prostredia zistili predbežné porušenie zákona o ochrane prírody v súvislosti s augustovým masívnym úhynom rýb a rakov na Dunaji. Zároveň skonštatovali, že Vodohospodárska výstavba (VV) manipulovala s vodnou hladinou v súlade so schváleným dočasným manipulačným poriadkom pre sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. 

ZMOS: Spormi pri poskytovaní dotácií z EF trpia obyvatelia a životné prostredie

12.10 2021, TASR

Bratislava 11. októbra – Spormi v prípade poskytovania dotácií na vodovody a kanalizácie z Envirofondu trpí najmä životné prostredie a obyvatelia obcí. Pre TASR to povedal prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Radomír Brtáň. 

Ľ. Vačok: EF podal trestné oznámenia na dve obce v prípade výzvy Veľké vody

11.10 2021, TASR

Bratislava 9. októbra – Environmentálny fond (EF) podal trestné oznámenia na dve obce v prípade prerozdeľovania dotácií na výstavbu čistiarní odpadových vôd, kanalizácií a vodovodov v tzv. výzve Veľké vody.

SIŽP: Najvyššiu pokutu za znečistenie ovzdušia dostal tento rok Slovnaft

01.10 2021, TASR

Bratislava 30. septembra – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila od 1. januára do 18. augusta znečistenie ovzdušia v 42 prípadoch. Inšpektori uložili 29 pokút v celkovej výške 109 400 eur.

SIŽP vyzýva ľudí, aby sa nezúčastnili na slávnosti v CHVÚ Sysľovských poliach

09.08 2021, TASR

Bratislava, 6. augusta Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vyzýva ľudí, aby sa nezúčastnili na slávnosti v Chránenom vtáčom území (CHVÚ) Sysľovské polia v utorok 10. augusta večer. Podujatie nabáda k porušovaniu zákona o ochrane prírody a krajiny, pretože môže ohroziť dropa či sokola. Informovala o tom hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

SIŽP prešetruje masívny úhyn rakov a rýb na Hrušovskej zdrži

09.08 2021, TASR

Bratislava, 5. augusta – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prešetruje masívny úhyn rakov, rýb a ďalších vodných živočíchov na vodnom diele Gabčíkovo Hrušovská zdrž. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná. 

Mimoriadne znečistenie vôd možno nahlásiť nonstop

09.08 2021, TASR

Bratislava, 2. augusta – Mimoriadne zhoršenie kvality vôd môžu ľudia nahlásiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), ktorá má zriadenú 24-hodinovú pohotovostnú službu. SIŽP koordinuje všetky práce súvisiace s nápravnými opatreniami.