Preskočit na obsah

Na búranie čiernych objektov pri Oravskej priehrade nasadili ťažkú techniku

23.08 2022, TASR

Námestovo 22. augusta – Na búranie nelegálnych objektov pri Oravskej priehrade od pondelka nasadili ťažkú techniku. Potvrdil to riaditeľ Správy povodia horného Váhu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Štefan Repa. Na pobrežných pozemkoch pri Oravskej priehrade sa nachádza približne 115 nelegálnych objektov.

Zastavenie znečistenia z bane v Nižnej Slanej nepokračuje, ako by malo. Minister Budaj apeluje na urýchlené prijatie účinných riešení

19.08 2022, TASR

Bratislava 18. augusta – Špeciálne technické opatrenie v sideritovej bani pri obci Nižná Slaná z minulého týždňa prispelo k zníženiu vytekania znečistených banských vôd, nie však k jeho úplnému zastaveniu.

Najnovší prieskum potvrdil, že v rieke Slaná je život

15.08 2022, TASR

Bratislava 12. augusta – Najnovší prieskum stavu rieky Slaná ukázal, že vodné rastlinstvo nebolo výrazne zasiahnuté znečistenou vodou z bane. Zároveň potvrdil, že do rieky sa vracajú aj jednotlivé druhy rýb. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. 

Na odber vody z vodných tokov pomocou čerpadiel je potrebné povolenie

12.08 2022, TASR

Bratislava 11. augusta – Odber vody z vodných tokov pomocou čerpadiel alebo iných zariadení si vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Upozorňuje na to Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) s tým, že nepovoleným odberom dochádza k porušovaniu zákona na úseku ochrany vôd a v súčasnom období sucha môže dôjsť aj ku škodám na životnom prostredí.

V bani v Nižnej Slanej začali s odčerpávaním vody do Kobeliarskeho potoka

10.08 2022, TASR

Nižná Slaná 9. augusta – V bani v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava začali s odčerpávaním nekontaminovaných vôd do Kobeliarskeho potoka. Technické opatrenie má znížiť hladinu banských vôd a dotovať vodou časť bane, ktorá silne mineralizovanými vodami znečisťuje rieku Slaná.

Monitoring kvality vody zo studní v okolí Slanej by sa mal rozšíriť

08.08 2022, TASR

Bratislava 5. augusta – Monitoring kvality vody v studniach v okolí znečistenej rieky Slaná by sa mal v najbližšom čase rozšíriť. Malo by ísť približne o 50 studní v okrese Rožňava. Hygienici majú na dlhodobé monitorovanie prisľúbené financie.

Obsah železa v rieke Slaná dosiahol prípustné hodnoty pre povrchové vody

04.08 2022, TASR

Bratislava 3. august – Výsledky posledného rozboru vody v znečistenej rieke Slaná potvrdili pokles železa o 96 percent. Taktiež pokles obsahu celkových rozpustených látok o 95 percent a pokles obsahu ostatných ťažkých kovov od 90 do 95 percent. Obsah železa tak v rieke Slaná dosiahol prípustné hodnoty pre povrchové vody.

Práce v bani v Nižnej Slanej skončili, časť znečistenej vody stále vyteká

24.06 2022, TASR

Nižná Slaná 23. júna – Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) minulý týždeň ukončila práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. Koncentráciu rozpustených látok vo vytekajúcej vode do rieky Slaná sa podarilo znížiť o približne 80 percent. Ako uviedol riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan, štátny podnik na riešení situácie so znečistením rieky naďalej pracuje.

Nízke tresty a škoda v státisícoch eur, ktorú štát nevymáha. Čo zistila správa o protiprávnej činnosti voči chránených druhom?

21.06 2022, Enviroportal

Štát si za trestné činy proti chráneným druhom nevymáha náhradu škody. Tresty sa pohybujú na dolnej hranici trestnej sadzby, prípadne sú ešte nižšie a neodrádzajú páchateľov od protiprávnej činnosti. To sú jedny z hlavných zistení “Národnej správy o protiprávnej činnosti zameranej na chránené druhy”, v ktorej tím WWF Slovensko zosumarizoval a analyzoval dostupné informácie o trestných činoch a priestupkoch z oblasti pytliactva, porušovania ochrany rastlín a živočíchov, vrátane nelegálneho obchodovania s ohrozenými druhmi.

Práce v bani v Nižnej Slanej pokročili, vodu sa podarilo odkloniť

13.06 2022, TASR

Nižná Slaná 10. júna – Práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktoré majú za cieľ prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky Slaná, pokročili. Vody vtekajúce do hlbších častí bane sa podarilo odkloniť priamo na povrch. Informoval o tom v piatok riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan.