Európske solárne dni na Slovensku vstupujú do druhého ročníka

14.02 2012, Enviroportal

Po úspešnom zahájení v roku 2011 pripravuje Slovak RE Agency kampaň Európskych solárnych dní na Slovensko opäť. Aj tento rok sa v období od 1. do 15. mája celá Európa rozosvieti v mene energie slnka.

Európa ocení energetickú efektívnosť

14.02 2012, Enviroportal

Propagácia jedinečných, ambicióznych a inovatívnych iniciatív, ktoré zdôrazňujú potrebu využívania obnoviteľnej energie a zvyšovania energetickej efektívnosti je cieľom Európskych ocenení udržateľnej energie, ktoré každoročne vyhlasuje Európska výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie  v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie. Prihlásiť sa  je možné do 29. februára 2010.