Slovensko prekročilo redukčný záväzok emisií skleníkových plynov

13.04 2015, TASR

Slovensko prekročilo svoj redukčný záväzok pri znižovaní emisií skleníkových plynov vyplývajúci z Kjótskeho protokolu. Uvádza to ministerstvo životného prostredia v Správe o priebežnom stave plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti zmeny klímy za rok 2014, ktorú 8. apríla prerokovala vláda.

Životné prostredie Európy 2015: budúcnosť závisí od odvážnejších krokov v oblasti politiky, znalostí, investícií a inovácií

04.03 2015, Enviroportal

Politické opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy priniesli Európe značné výhody - zlepšenie stavu životného prostredia a kvality ľudského života a zároveň stimuláciu inovácií, tvorbu pracovných miest a hospodársky rast.

F-plyny pod drobnohľadom EEA

08.10 2014, Enviroportal

Fluórované skleníkové plyny (F-plyny) sú do atmosféry vypúšťané v relatívne malých množstvách, avšak ich vplyv na klímu je značný, častokrát väčší ako vplyv CO2. Európska environmentálna agentúra publikovala novú správu mapujúcu produkciu, využitie, dovoz, vývoz a likvidáciu F-plynov v roku 2013.

Vyšla Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2011

13.01 2014, Enviroportal

Významnou formou realizácie osvetových aktivít a zabezpečovania informovanosti o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia  pravidelne od roku 1993.