Preskočit na obsah

Slovensko úspešne absolvovalo hodnotenie pokroku v plnení svojich klimatických záväzkov

11.12 2023, Enviroportal

Na svetovej klimatickej konferencii COP28 v Dubaji sa úspešne zavŕšil proces multilaterálneho hodnotenia Piatej dvojročnej správy Slovenska o plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd. Súhrnnú správu o dosiahnutom pokroku predložili experti zo slovenskej delegácie, ku ktorým sa v piatok pripojí minister životného prostredia SR.

Komisia víta predbežnú dohodu o modernizácii riadenia priemyselných emisií

30.11 2023, Enviroportal

Komisia víta predbežnú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorou sa posilňujú súčasné ustanovenia týkajúce sa emisií z priemyslu a veľkých podnikov s intenzívnym chovom.

Islandská vláda odkúpila prebytočné emisné kvóty od Slovenska

19.09 2023, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia, energetiky a klímy Islandu odkúpi jednotky prideleného množstva AUU (tzv. kvóty) potrebné na splnenie svojich redukčných záväzkov v rámci Kjótskeho protokolu od Slovenska. Minister životného prostredia SR to oznámil počas pracovnej cesty na Island, počas ktorej slovenská delegácia rokovala o opatreniach na znižovanie emisií skleníkových plynov, najmä prostredníctvom využívania geotermálnej energie.

Komisia prijala podrobné pravidlá podávania správ pre prechodnú fázu mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach

18.08 2023, Enviroportal

Európska komisia prijala pravidlá upravujúce vykonávanie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM) počas jeho prechodnej fázy, ktorá sa začína 1. októbra tohto roka a trvá do konca roka 2025.

Verejnosť sa môže zapojiť do tvorby Stratégie ochrany ovzdušia

19.07 2023, Enviroportal

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4000 až 5700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá.

Emisie metánu: najdôležitejší skleníkový plyn pri zmierňovaní zmeny klímy

12.06 2023, Enviroportal

Znižovanie emisií skleníkových plynov má zásadný význam pre riešenie negatívneho vplyvu zmeny klímy, najmä emisie metánu sa považujú za prioritnú oblasť činnosti EÚ.

Výnos z obchodovania s emisnými kvótami podporí investície do životného prostredia a národných parkov

02.06 2023, Enviroportal

Dňa 10. mája 2023 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Účinnosť by mala nadobudnúť v priebehu júna 2023.

Prezidentka podpísala novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

29.05 2023, TASR

Bratislava 26. mája – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. 

Slovenská republika skončila v hodnotení verejnej dopravy takmer na konci rebríčka

05.05 2023, TASR

Bratislava 4. mája – Slovensko skončilo v hodnotení verejnej dopravy takmer na konci rebríčka. Bratislava je spomedzi metropol piata najlepšia. Vyplýva to z novej analýzy organizácie Greenpeace v strednej a východnej Európe. 

Vláda schválila opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť smogovú situáciu v Jelšave

27.04 2023, TASR

Bratislava 26. apríla – Vláda odsúhlasila balík opatrení, ktoré pomôžu zlepšiť smogovú situáciu v Jelšave. Zároveň sa má predísť negatívnym finančným dosahom na štátny rozpočet v budúcnosti a zlepšiť zdravie obyvateľov. Realizácia opatrení si vyžiada viac ako tri milióny eur. Informovalo tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.