Preskočit na obsah

Švajčiarsko podporí ochranu slovenských národných parkov sumou viac ako 23 miliónov eur

20.09 2023, Enviroportal

Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia sa dohodli na finančnej podpore ochrany prírody a biodiverzity v chránených územiach. Na tento účel Švajčiarsko venuje príspevok vo výške 23,5 milióna eur. Financie pomôžu ochrane biodiverzity, rozvoju udržateľného turizmu a podpore ochrany ekosystémov v chránených územiach. Za Slovenskú republiku dohodu dnes slávnostne podpísalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Slovensko by z Modernizačného fondu mohlo získať 2,6 miliardy eur

27.04 2022, TASR

Bratislava 26. apríla – Slovensko by mohlo na podporu investícií, ktoré majú pomôcť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, získať z európskeho Modernizačného fondu (MoF) asi 2,6 miliardy eur do roku 2030. Predpokladá to návrh investičnej stratégie, ktorá má nastaviť spôsob využitia finančných prostriedkov. 

SR by mohla prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur

09.12 2021, TASR

Bratislava 8. decembra – Slovensko by mohlo prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur už v januári 2022. Mali by byť určené pre oblasť teplárenstva a podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. 

MŽP: Negatívny vplyv na životné prostredie by sa mohol viac zdaniť

09.12 2021, TASR

Bratislava 8. decembra – Základom zelenej daňovej reformy by malo byť zvýšenie daní a poplatkov z činností, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie. Cieľom zelenej daňovej reformy je presunúť daňové bremeno k environmentálnym daniam a motivovať na zelenšie správanie sa. 

Slovenskí europoslanci sú za zavedenie tzv. uhlíkovej dane na hraniciach EÚ

12.03 2021, TASR

Brusel, 11. marca - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (10. 3.) v Bruseli podporili uznesenie, podľa ktorého by EÚ by mala spoplatniť emisie uhlíka niektorých tovarov dovážaných z krajín mimo Únie, ktoré nerešpektujú dostatočne environmentálne normy. Táto iniciatíva našla podporu aj u slovenských europoslancov zo všetkých politických frakcií v europarlamente.

Reformný plán by mal byť skokom vpred pri transformácii,tvrdia enviroorganizácie

06.10 2020, TASR

Bratislava, 5. októbra - Reformný plán by mal byť ,,skokom vpred" pri transformácii spoločnosti nielen dobiehaním doteraz zameškaných opatrení. Významnou časťou plánu by mali byť opatrenia na ochranu pred zmenou klímy a stratou biodiverzity. Uviedli to enviroorganizácie v reakcii na zverejnený národný integrovaný reformný plán.

Európska komisia: verejná konzultácia k tvorbe novej stratégie pre udržateľné financie

25.06 2020,

Cieľom novej stratégie pre udržateľné financie, ku ktorej momentálne prebieha verejná konzultácia, je poskytnúť politické nástroje na zabezpečenie toho, aby finančné systémy podporovali prechod podnikateľského sektora k udržateľnosti, a to v kontexte obnovenia ekonomiky.

Výzva na predkladanie žiadostí pre potenciálnych členov Platformy pre udržateľné financie

25.06 2020,

Európsky parlament formálne prijal nariadenie o taxonómii. Na základe toho môže Európska komisia oficiálne začať s procesom zakladania Platformy pre udržateľné financie, ktorá bude vykonávať poradnú funkciu v oblasti posudzovania ekonomických činností z hľadiska ich udržateľnosti.

EP schválil pravidlá označovania hospodárskej činnosti za ekologicky udržateľnú

22.06 2020, TASR

Brusel, 18. júna - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili vo štvrtok nové pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú.

EK: Konzultácie k zelenej obnove

16.06 2020,

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy vlna renovácie, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.