Preskočit na obsah

Bratislava:Linka na triedenie odpadu nie je spustená,chýba povolenie

23.10 2019, TASR

Bratislava, 22. októbra – Automatizovaná separačná linka v priestoroch dotrieďovacieho závodu mestskej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo Vlčom hrdle v Bratislave stále nie je spustená.

L. Sólymos: V EIA sa má posudzovať to, čo sa bude aj realizovať

29.07 2019, TASR

Bratislava, 28. júla - Do procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA) by mali smerovať projekty v takej forme, v akej sa budú realizovať. Myslí si to minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), podľa ktorého postup podľa súčasných pravidiel zaťažuje celý aparát a stojí "obrovské peniaze".

Informačná aktivita pre študentov zameraná na problematiku environmentálnych záťaží

27.03 2019,

Slovenská agentúra životného prostredia pripravuje v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach 5-dňovú informačnú aktivitu zameranú na problematiku environmentálnych záťaží (EZ) spojenú s exkurziami na vybrané lokality EZ.

Ťažobný zámer v Liptovskom Jáne dotknuté samosprávy odmietajú

21.02 2019, TASR

Liptovský Ján, 20. februára – Zámer ťažby štrkopieskov na stohektárovej ploche v katastri Liptovského Jána, ktorý predložila spoločnosť Slovenské štrkopiesky, samosprávy dotknutých obcí a mesta Liptovský Mikuláš odmietajú. Ťažobné jamy majú susediť priamo s ich katastrami a obávajú sa vplyvu na životné prostredie či vplyvu na dopravu.

Nitra: Na Štúrovej ulici má vzniknúť nová prevádzka na spracovanie autovrakov

20.02 2019, TASR

Nitra, 19. februára – Na Štúrovej ulici v Nitre by mala vzniknúť nová prevádzka na likvidáciu vrakov áut. Podľa projektu spoločnosti Zberné suroviny Žilina sa má už existujúca prevádzka rozšíriť o zber, triedenie a zhromažďovanie nebezpečných odpadov. Projekt momentálne čaká na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Verejnosť môže zámer pripomienkovať do 8. marca.

Sólymos: Pravidlá pri posudzovaní strategických dokumentov musia ...

11.02 2019, TASR

Bratislava, 8. februára - Švajčiarska metropola hostila v dňoch 5. – 7. februára 2019 mimoriadne stretnutie strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu (Dohovor Espoo) a Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (SEA Protokol).

Vláda: SR pošle delegáciu na stretnutie strán environmentálnych dohovorov

31.01 2019, TASR

Bratislava, 30. januára - Delegáciu SR na mimoriadnom stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu (SEA) a zároveň stretnutí strán Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (Espoo) povedie minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), prípadne ďalší člen delegácie. V stredu o tom rozhodla vláda.

Nové Zámky: MŽP nesúhlasí s výstavbou zariadenia na zhodnocovanie odpadov

21.01 2019, TASR

Nové Zámky, 18. januára – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR nesúhlasí s realizáciou projektu Termické zhodnocovanie ostatných odpadov v Nových Zámkoch. Nesúhlasné stanovisko vydala sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie.

EIA/SEA: Zhodnotenie konferencie

13.07 2012, Enviroportal

V dňoch 29. a 30. mája 2012 sa na Táloch v Nízkych Tatrách konal II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2012, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Štátnou ochranou prírody SR, Katedrou krajinnej ekológie PRiF UK v Bratislave a Ústavom záhradnej a krajinnej architektúry FA STU v Bratislave.

II. ročník medzinárodnej konferencie o posudzovaní vplyvov na ŽP

03.02 2012, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje druhý ročník medzinárodnej konferencie SEA/EIA. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA na Slovensku a v okolitých krajinách EÚ a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. Konferencia sa uskutoční 29. až 30. mája 2012 v Nízkych Tatrách.