Preskočit na obsah

Stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy je možné pripomienkovať

23.04 2021, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zverejnilo informáciu o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a informáciu o verejnom prerokovaní. 

Investor lyžiarskej haly je pripravený podať žalobu na súd pre zastavenie EIA

21.04 2021, TASR

Bratislava, 20. apríla Investor letnej lyžiarskej haly na Donovaloch je pripravený podať žalobu na súd pre zastavenie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v oblasti výstavby haly ministerstvom životného prostredia. 

Recyklačná linka v Leopoldove má spracúvať kaly pre druhotné použitie

13.04 2021, TASR

Leopoldov, 12. apríla – Do 23. apríla môže verejnosť nahliadnuť do zámeru výstavby zberne odpadov a recyklačnej linky na zhodnocovanie odpadov v Leopoldove.

MŽP predložilo do EIA návrh Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 – 2030

29.03 2021, TASR

Bratislava 26. marca (TASR)  Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) návrh Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050. 

O prevádzke spracovania pneumatík v Handlovej chce investor s ľuďmi diskutovať

09.03 2021, TASR

Handlová, 8. marca - O plánovej prevádzke spracovania pneumatík v areáli Východnej šachty v Handlovej plánuje investor s verejnosťou diskutovať, stanovisko odborníkov k tejto problematike víta a považuje ho za podnetné. 

Handlová: Iniciatíva spustila petíciu za zelenú budúcnosť Východnej šachty

08.03 2021, TASR

Handlová, 5. marca - Plánovaná investícia v podobe vybudovania a prevádzky spracovania pneumatík termálnou depolymerizáciou v areáli Východnej šachty v Handlovej môže vážne poškodiť tamojšie životné prostredie. 

Investor letnej lyžiarskej haly na Donovaloch podal námietku voči postupu MŽP

01.02 2021, TASR

Bratislava, 29. januára - Spoločnosť Donovalley, ktorá plánuje na Donovaloch postaviť letnú lyžiarsku halu, podala námietku proti doterajšej zákonnosti postupu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Envirorezort ju v decembri 2020 požiadal, aby do 30 dní predložila zámer navrhovanej činnosti s 556 parkovacími miestami, tak ako to uviedla v správe o hodnotení.

MŽP dokončuje reformné zákony v rôznych oblastiach

21.12 2020, TASR

Bratislava, 18. decembra - Envirorezort dokončuje reformné zákony v rôznych oblastiach životného prostredia. Významný balík majú tvoriť zákony o vode a zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Pripravuje sa aj zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Informoval o tom hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Pavol Fejér.

Stará Kremnička: Aktivisti žiadajú prešetrenie povolenia ťažby bentonitu

18.12 2020, TASR

Stará Kremnička, 17. decembra – Občianske združenie (OZ) Kremnické vrchy pre život podalo na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podnet na prešetrenie rozhodnutia Obvodného banského úradu (OBÚ) Banská Bystrica. OBÚ v júli 2020 podľa aktivistov povolil organizácii Energogaz otvárku, prípravu a dobývanie bentonitu v lokalite Stará Kremnička II. v rozpore zo zákonom.

I. Obšajsník: Spoločnosť v procese výstavby lyžiarskej haly nepochybila

24.11 2020, TASR

Bratislava, 23. novembra - Spoločnosť Donovalley v procese výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch nepochybila. Riadila sa vždy právoplatnými rozhodnutiami úradov. Pre TASR to uviedol projektový manažér haly Igor Obšajsník.