Preskočit na obsah

Proces EIA je potrebné zjednodušiť pre zelené investície

28.07 2022, TASR

Bratislava 27. júla – Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je potrebné zjednodušiť pre zelené investície, akými sú aj projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Proces EIA by sa mohol zjednodušiť, P. Kremský pripravuje úpravu zákona

27.07 2022, TASR

Bratislava 26. júla – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) by sa mohlo zjednodušiť, jednotlivé subjekty by sa v procese vyjadrovali iba raz. Ak sa s tým žiadateľ vysporiada, nemohli by sa otázky a požiadavky opakovať.

KOSIT chce v Bystrom zriadiť centrum úpravy odpadov

18.05 2022, TASR

Bystré 17. mája – Vytriediť z komunálneho odpadu pred jeho skládkovaním zložky vhodné na materiálové a energetické zhodnotenie, ako aj biologicky rozložiteľné zložky, má byť predmetom činnosti Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktoré by spoločnosť KOSIT rada zriadila v obci Bystré vo Vranovskom okrese. 

MŽP: Zákon o výstavbe zjednodušuje proces odstraňovania čiernych stavieb

29.04 2022, TASR

Bratislava 28. apríla – Schválený zákon o výstavbe uľahčuje povolenia a realizácie vodozádržných opatrení. Zjednodušuje aj proces odstraňovania čiernych stavieb. Legislatívou sa zabezpečí účasť dotknutej verejnosti, ak sa stavebný zámer bude týkať chránenej časti prírody.

NRSR: Plénum parlamentu schválilo zákon o územnom plánovaní

28.04 2022, TASR

Bratislava 27. apríla – Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili vládny návrh zákona o územnom plánovaní. Právna úprava hovorí o elektronizácii, kompetenciách Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstva životného prostredia, ale aj o zjednodušení procesu územného plánovania. 

Slovensko musí EK vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne

21.02 2022, Enviroportal

Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy v súlade so smernicami Európskej únie. Neposudzovali sme dostatočne dopady týchto stavieb na životné prostredie. Európska komisia vyzvala Slovensko k náprave.

Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce pokračovanie procesu EIA

24.11 2021, TASR

Bratislava 23. novembra – Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce, aby sa v prípade jeho projektu pokračovalo v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Okresnému úradu v Banskej Bystrici preto predložil doplnenú správu o hodnotení. Uviedol to advokát Marián Bošanský, zastupujúci spoločnosť Donovalley, ktorá plánuje halu postaviť.

MŽP dalo preskúmať rozhodnutia vo veci geotermálneho vrtu v Tatranskej Lomnici

18.08 2021, TASR

Bratislava,17. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR dalo preskúmať zákonnosť svojho rozhodnutia i rozhodnutia okresných úradov v prípade prieskumného vrtu pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici.

MŽP: Vo veci výstavby lyžiarskej haly na Donovaloch sa stále nerozhodlo

09.08 2021, TASR

Bratislava, 4. augusta Vo veci výstavby lyžiarskej haly na Donovaloch sa stále nerozhodlo. Na envirorezorte aktuálne prebieha rozkladové konanie. Rozklad (odvolanie) proti rozhodnutiu o zastavení konania posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podal investor haly ešte v apríli.

MŽP zhodnotí všetky vplyvy vybudovania terminálu pre LNG na Dunaji

21.07 2021, TASR

Bratislava, 21. júla Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zhodnotí všetky predkladané vplyvy vybudovania terminálu pre LNG (skvapalnený zemný plyn) na Dunaji na životné prostredie. Deklaruje, že k jeho postaveniu sa vyjadrí s dôrazom na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí.