Preskočit na obsah

Nový zákon o EIA má zjednodušiť a urýchliť jednotlivé povoľujúce konania

09.01 2023, TASR

Bratislava 5. januára – Pripravovaný nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) má zjednodušiť a urýchliť jednotlivé povoľujúce konania. V rozhovore to povedal dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj s tým, že príprava návrhu tohto zákona je zložitý legislatívny proces.

Strategický park Valaliky nebudú posudzovať v procese EIA

29.11 2022, TASR

Košice 28. novembra – Zámer navrhovanej činnosti Strategický park Valaliky sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z rozhodnutia zo zisťovacieho konania zverejneného na enviroportáli.

Ministerstvo životného prostredia by po novom mohlo uzatvoriť a zrekultivovať skládky

24.11 2022, TASR

Bratislava 23. novembra – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by po novom mohlo uzatvoriť a zrekultivovať skládky. Náklady by boli hradené z účelovej finančnej rezervy. Vyplýva to návrhu novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Slovenská republika má zdroje geotermálnej energie, ktoré možno využívať na výrobu tepla

02.11 2022, TASR

Bratislava 31. októbra – Slovensko má nízkoteplotné zdroje geotermálnej energie, ktoré možno využívať na priame využitie alebo výrobu tepla. Na výrobu elektriny je ekonomicky dostupný potenciál zatiaľ obmedzený. 

 

Nový zákon o EIA nemôže okresať právo verejnosti vstupovať do konaní

13.10 2022, TASR

Bratislava 12. októbra – Nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredia (EIA) má byť moderný a transparentný. Nemôže okresať právo verejnosti aktívne vstupovať do konaní. Uviedol to štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Via Iuris vyzýva poslancov, aby odmietli návrh novely zákona o EIA

13.09 2022, TASR

Bratislava 12. septembra – Občianske združenie Via Iuris vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby odmietli návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Plénum má o novele hlasovať na najbližšej schôdzi.

MŽP pripravuje nový zákon o EIA, má skĺbiť tri legislatívy

04.08 2022, TASR

Bratislava 3. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Je pri ňom potrebné skĺbenie troch legislatív na povoľovanie stavieb.

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredia sa má posudzovať podľa zákona

04.08 2022, Enviroportal

Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania.

Proces EIA je potrebné zjednodušiť pre zelené investície

28.07 2022, TASR

Bratislava 27. júla – Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je potrebné zjednodušiť pre zelené investície, akými sú aj projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Proces EIA by sa mohol zjednodušiť, P. Kremský pripravuje úpravu zákona

27.07 2022, TASR

Bratislava 26. júla – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) by sa mohlo zjednodušiť, jednotlivé subjekty by sa v procese vyjadrovali iba raz. Ak sa s tým žiadateľ vysporiada, nemohli by sa otázky a požiadavky opakovať.