MŽP dokončuje reformné zákony v rôznych oblastiach

21.12 2020, TASR

Bratislava, 18. decembra - Envirorezort dokončuje reformné zákony v rôznych oblastiach životného prostredia. Významný balík majú tvoriť zákony o vode a zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Pripravuje sa aj zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Informoval o tom hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Pavol Fejér.

Stará Kremnička: Aktivisti žiadajú prešetrenie povolenia ťažby bentonitu

18.12 2020, TASR

Stará Kremnička, 17. decembra – Občianske združenie (OZ) Kremnické vrchy pre život podalo na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podnet na prešetrenie rozhodnutia Obvodného banského úradu (OBÚ) Banská Bystrica. OBÚ v júli 2020 podľa aktivistov povolil organizácii Energogaz otvárku, prípravu a dobývanie bentonitu v lokalite Stará Kremnička II. v rozpore zo zákonom.

I. Obšajsník: Spoločnosť v procese výstavby lyžiarskej haly nepochybila

24.11 2020, TASR

Bratislava, 23. novembra - Spoločnosť Donovalley v procese výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch nepochybila. Riadila sa vždy právoplatnými rozhodnutiami úradov. Pre TASR to uviedol projektový manažér haly Igor Obšajsník.

J. Budaj: Lyžiarska hala na Donovaloch je mimoriadnym zásahom do prostredia

20.11 2020, TASR

Bratislava, 19. novembra - Letná lyžiarska hala, ktorá sa má postaviť na Donovaloch, je mimoriadnym zásahom do životného prostredia. Povedal to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) po štvrtkovom rokovaní vlády. Podotkol, že ak posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré prešlo v tejto veci pod envirorezort, dopadne dobre, nebude ho politicky blokovať.

Envirorezort preberá konanie o letnej lyžiarskej hale na Donovaloch

18.11 2020, TASR

Bratislava, 16. novembra - Envirorezort preberá konanie o výstavbe letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort na Donovaloch. Dôkladne preverí aj podmienky na vydanie záverečného stanoviska s dôrazom na ochranu prírody a pozrie sa aj na kroky, ktoré doteraz podnikol Okresný úrad (OÚ) v Banskej Bystrici.

NAP má zvýšiť pripravenosť SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

18.11 2020, TASR

Bratislava, 16. novembra - Zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy má Akčný plán pre implementáciu stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP). Zaviesť by sa tak mali prierezové a špecifické adaptačné opatrenia a úlohy. Akčný plán je zverejnený v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Investor nateraz nemôže pokračovať vo výstavbe lyžiarskej haly na Donovaloch

26.10 2020, TASR

Bratislava, 21. októbra - Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu (OÚ) Banská Bystrica zrušil rozhodnutie obce Donovaly o umiestnení lyžiarskej haly Donovalley Resort. Vec vracia na nové prerokovanie a rozhodnutie. Vyplýva to z rozhodnutia OÚ Banská Bystrica zverejnenom na webovej stránke.

Na výstavbu kanalizácie v samosprávach bude potrebných 635 miliónov eur

05.10 2020, TASR

Bratislava, 4. októbra - Na výstavbu kanalizácie pre samosprávy nad 2000 obyvateľov bude potrebných 635 miliónov eur. Malo by tak ísť o 85-percentné vybudovanie stokovej siete v aglomerácii. Vyplýva to z plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027. Zverejnený je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Žarnovica: Betonáreň chce zvýšiť výrobu o 100 %, mesto podalo podnet na MŽP

30.09 2020, TASR

Žarnovica, 29. septembra – Betonáreň spoločnosti RBR betón v Žarnovici chce zvýšiť výrobu o viac ako 100 %. Okresný úrad rozhodol, že navrhovaná činnosť nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Mesto sa však obrátilo na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, za prioritu totiž považuje kvalitu života obyvateľov.

FCC Zohor tvrdí, že pri návrhu na rozšírenie skládky konala podľa predpisov

09.09 2020, TASR

Bratislava, 7. septembra - Spoločnosť FCC Zohor má za to, že pri návrhu na rozšírenie skládky Zohor na Záhorí konala podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.