Preskočit na obsah

Via Iuris vyzýva poslancov, aby odmietli návrh novely zákona o EIA

13.09 2022, TASR

Bratislava 12. septembra – Občianske združenie Via Iuris vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby odmietli návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Plénum má o novele hlasovať na najbližšej schôdzi.

MŽP pripravuje nový zákon o EIA, má skĺbiť tri legislatívy

04.08 2022, TASR

Bratislava 3. augusta – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Je pri ňom potrebné skĺbenie troch legislatív na povoľovanie stavieb.

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredia sa má posudzovať podľa zákona

04.08 2022, Enviroportal

Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania.

Proces EIA je potrebné zjednodušiť pre zelené investície

28.07 2022, TASR

Bratislava 27. júla – Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je potrebné zjednodušiť pre zelené investície, akými sú aj projekty obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

Proces EIA by sa mohol zjednodušiť, P. Kremský pripravuje úpravu zákona

27.07 2022, TASR

Bratislava 26. júla – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) by sa mohlo zjednodušiť, jednotlivé subjekty by sa v procese vyjadrovali iba raz. Ak sa s tým žiadateľ vysporiada, nemohli by sa otázky a požiadavky opakovať.

KOSIT chce v Bystrom zriadiť centrum úpravy odpadov

18.05 2022, TASR

Bystré 17. mája – Vytriediť z komunálneho odpadu pred jeho skládkovaním zložky vhodné na materiálové a energetické zhodnotenie, ako aj biologicky rozložiteľné zložky, má byť predmetom činnosti Centra mechanicko-biologickej úpravy odpadov, ktoré by spoločnosť KOSIT rada zriadila v obci Bystré vo Vranovskom okrese. 

MŽP: Zákon o výstavbe zjednodušuje proces odstraňovania čiernych stavieb

29.04 2022, TASR

Bratislava 28. apríla – Schválený zákon o výstavbe uľahčuje povolenia a realizácie vodozádržných opatrení. Zjednodušuje aj proces odstraňovania čiernych stavieb. Legislatívou sa zabezpečí účasť dotknutej verejnosti, ak sa stavebný zámer bude týkať chránenej časti prírody.

NRSR: Plénum parlamentu schválilo zákon o územnom plánovaní

28.04 2022, TASR

Bratislava 27. apríla – Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili vládny návrh zákona o územnom plánovaní. Právna úprava hovorí o elektronizácii, kompetenciách Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Ministerstva životného prostredia, ale aj o zjednodušení procesu územného plánovania. 

Slovensko musí EK vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne

21.02 2022, Enviroportal

Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy v súlade so smernicami Európskej únie. Neposudzovali sme dostatočne dopady týchto stavieb na životné prostredie. Európska komisia vyzvala Slovensko k náprave.

Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce pokračovanie procesu EIA

24.11 2021, TASR

Bratislava 23. novembra – Investor lyžiarskej haly na Donovaloch chce, aby sa v prípade jeho projektu pokračovalo v posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Okresnému úradu v Banskej Bystrici preto predložil doplnenú správu o hodnotení. Uviedol to advokát Marián Bošanský, zastupujúci spoločnosť Donovalley, ktorá plánuje halu postaviť.