Po výhradách EK sa opäť novelizuje zákon o EIA

18.08 2016, TASR

Slovensko po kritike zo strany Európskej komisie opäť mení legislatívu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Vláda dnes schválila novelu zákona, ktorá reaguje na niektoré jej výhrady.

Plán postaviť v Petržalke pumpu musí prejsť procesom EIA

04.08 2016, TASR

Zámer postaviť na bratislavskej Budatínskej ulici čerpaciu stanicu má prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Po podnete od mestskej časti o tom rozhodlo ministerstvo životného prostredia (MŽP).

V obci Žirany spaľovňa odpadu nebude, navrhovateľ stiahol svoj zámer

02.05 2016, TASR

Pripravovaná spaľovňa odpadov v Žiranoch neďaleko Nitry nebude. Spoločnosť Ekomunal Nitra, s.r.o., stiahla z Ministerstva životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, predložený zámer energetického zhodnocovania komunálnych odpadov a ostatných odpadov splyňovaním.

Obec Ľubica vydala súhlasné stanovisko na výstavbu poldra v jej katastri

11.03 2015, TASR

Obec Ľubica súhlasí s výstavbou poldra v jej katastri, Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) tak môže začať s jeho realizáciou. Projekt výstavby poldrov bol ohrozený práve pre to, že obce Ľubica a Tvarožná nesúhlasili s ich umiestnením.

MŽP SR podľa aktivistov neprihliada na názory miestnych komunít, rezort to vylučuje

03.03 2015, TASR

Takmer 100 ľudí podalo sťažnosť na nezákonný postup Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri schvaľovaní vodohospodárskej politiky, ktorá určuje priority pri využívaní vôd až do roku 2027.

V šiestich slovenských mestách budú školenia o procese EIA

02.03 2015, TASR

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje školenia v šiestich slovenských mestách na tému Zvyšovanie účasti obcí a verejnosti na procese EIA (Environmental Impact Assessment).

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie dostalo nové pravidlá

08.01 2015, TASR

Ochrana životného prostredia a zdravia ľudí by sa oddnes mala dostať na vyššiu úroveň. Postarať sa má o to novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorá vstúpila do platnosti.

EIA/SEA: Zhodnotenie konferencie

13.07 2012, Enviroportal

V dňoch 29. a 30. mája 2012 sa na Táloch v Nízkych Tatrách konal II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2012, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Štátnou ochranou prírody SR, Katedrou krajinnej ekológie PRiF UK v Bratislave a Ústavom záhradnej a krajinnej architektúry FA STU v Bratislave.

II. ročník medzinárodnej konferencie o posudzovaní vplyvov na ŽP

03.02 2012, Enviroportal

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje druhý ročník medzinárodnej konferencie SEA/EIA. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA na Slovensku a v okolitých krajinách EÚ a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. Konferencia sa uskutoční 29. až 30. mája 2012 v Nízkych Tatrách.