Verejnosť môže pripomienkovať zámer výstavby novej ubytovne v Trnave

16.07 2018, TASR

Trnava, 13. júla – Obyvatelia Trnavy sa do tretieho augusta môžu vyjadriť k zámeru investora Terra Libera, s. r. o., z Bratislavy postaviť v lokalite pri obchodnom centre TMT a čerpacej stanici Tanker ubytovňu. Mala by podľa spoločnosti slúžiť prednostne zamestnancom okolitých firiem, obchodných centier a prevádzok.

SIŽP: Prerušila povoľovanie pezinskej skládky, dôvodom je neaktuálnosť EIA

17.05 2018, TASR

Bratislava, 15. mája – Pri povoľovaní skládky odpadov v Pezinku nie je možné využiť závery z posúdenia jej vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA) z roku 1999. Na základe takéhoto stanoviska ministerstva životného prostredia prerušila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) konanie o povoľovaní pezinskej skládky, ktoré sa opätovne začalo vlani.

Z. Čaputová: Inšpektorát ŽP prerušil konanie o povolení pezinskej skládky

15.05 2018, TASR

Bratislava, 14. mája – Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prerušila konanie o povolení pezinskej skládky odpadov. V pondelok o tom informovala právnička a členka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

20.12 2017,

Predkladaná Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 informuje a hodnotí v akom stave je životné prostredie na Slovensku a v ktorých oblastiach dochádza k pozitívnym zmenám.

Výstavbe MVE Iliaš musí predchádzať posúdenie jej vplyvov na životné prostredie

16.10 2017, TASR

Banská Bystrica, 13. októbra - Výstavbe malej vodnej elektrárne (MVE) Iliaš musí predchádzať posúdenie jej vplyvov na životné prostredie. Ako TASR informoval Juraj Rizman zo združenia Via Iuris, Krajský súd v Banskej Bystrici zrušil rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, podľa ktorého výstavbu MVE Iliaš nebolo potrebné posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie.

Envirorezort začal opäť s procesom posudzovania ťažby v Novákoch

29.09 2017, TASR

Nováky, 29. septembra - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začalo opätovne s procesom posudzovania vplyvov ťažby v 12. ťažobnom poli dobývacieho priestoru Nováky na životné prostredie. Vplyvy zámeru Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) bude skúmať po tom, čo o tom rozhodla osobitná komisia ministra životného prostredia.

NRSR: Prístup verejnosti k informáciám v procese EIA sa posilní

11.05 2017, TASR

Prístup verejnosti k informáciám týkajúcich sa rozhodovania o významných stavbách a činnostiach s vplyvom na životné prostredie sa má od polovice júna posilniť. Poslanci Národnej rady SR dnes 91 hlasmi schválili novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorý transponuje európsku legislatívu.

Alpine Oil and Gas predloží žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania pre EIA (oprava)

07.04 2017, TASR

Spoločnosť Alpine Oil and Gas, s.r.o., (AOG), ktorá sa zameriava na prieskum a využívanie podzemných zásob ropy a zemného plynu na severovýchode Slovenska oznámila, že dobrovoľne pripraví a predloží žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a to ku každému z prieskumných vrtov.

Odkalisko v Hodruši-Hámroch plánuje Slovenská banská, s.r.o., rozšíriť

05.04 2017, TASR

Spoločnosť Slovenská banská plánuje rozšíriť kapacitu odkaliska v Hodruši-Hámroch. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).