X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Výzva na predkladanie žiadostí pre potenciálnych členov Platformy pre udržateľné financie

25.06 2020,

Európsky parlament formálne prijal nariadenie o taxonómii. Na základe toho môže Európska komisia oficiálne začať s procesom zakladania Platformy pre udržateľné financie, ktorá bude vykonávať poradnú funkciu v oblasti posudzovania ekonomických činností z hľadiska ich udržateľnosti.

EP schválil pravidlá označovania hospodárskej činnosti za ekologicky udržateľnú

22.06 2020, TASR

Brusel, 18. júna - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili vo štvrtok nové pravidlá, na základe ktorých bude možné označiť hospodársku činnosť za environmentálne udržateľnú.

EK: Konzultácie k zelenej obnove

16.06 2020,

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu v rámci iniciatívy vlna renovácie, ktorá by mala zahŕňať konkrétne opatrenia na podporu renovácie budov v EÚ, tak verejných, ako aj súkromných, na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

MŽP: Slovensko neodmietlo žiadnu kontrolu pri klimatickom zákone EK

15.06 2020, TASR

Bratislava, 13. júna - Slovensko neodmietlo žiadnu kontrolu a nezmenilo ani ciele na dosiahnutie uhlíkovej neutrality pri klimatickom zákone z dielne Európskej komisie (EK). Ten má nastaviť rámec pre krajiny Európskej únie (EÚ) na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

EÚ: Vlk naďalej zostáva chráneným druhom aj mimo chránených území

12.06 2020, TASR

Brusel, 11. júna - Vlk zostáva podľa smernice Európskej únie o ochrane prirodzených biotopov aj naďalej chráneným druhom, a to aj v prípade, že sa zatúla do ľudských sídiel. Rozhodol tak vo štvrtok Súdny dvor Európskej únie, na ktorý sa odvolala agentúra AFP.

Verejné konzultácie k Nariadeniu o preprave odpadu

09.06 2020,

Európska komisia oznámila verejné konzultácie k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, aby získala informácie a výzvy, pokiaľ ide o možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a stanoviská vnútroštátnych orgánov, odborníkov a súkromných subjektov podieľajúcich sa na preprave odpadu a nakladaní s ním.

EÚ: Rok 2019 potvrdil vysokú kvalitu vôd na kúpanie, SR je tretia od konca

09.06 2020, TASR

Brusel, 8. júna - Kvalita vôd v Európe je aj naďalej vysoká. Vyplýva to z výročného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA), o ktorom v pondelok informovala Európska komisia (EK). Slovensko sa v kategórii najvyššej kvality vôd na kúpanie ocitlo na 28 mieste z 30 sledovaných krajín.

Zhotoviteľ D4 a R7 odmieta používanie kontaminovaného materiálu zo skládky Farná

01.06 2020, TASR

Bratislava, 29. mája – Spoločnosť D4 R7 Construction, hlavný zhotoviteľ projektu bratislavského nultého obchvatu, opätovne zdôrazňuje, že pre projekt D4/R7 nepoužíva nevhodné alebo kontaminované materiály z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec (katastrálne územie Farná). Používané materiály sú podľa nej v súlade s normami a majú potrebné certifikáty, vykonal sa aj chemický test.

OZ Ekoteam chce zníženie emisií pre cementárne, pripravilo pripomienky

26.05 2020, TASR

Bratislava, 25. mája - Cementárne na Slovensku by mali mať nižšie emisné limity. Myslí si to predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Ekoteam Mária Matiko Štarková. V pondelok na Ministerstve životného prostredia SR odovzdala petíciu za zníženie limitu emisií pre cementárne na Slovensku.

Napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody

21.05 2020,

Európska komisia otvorí v septembri 2020 výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal). Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.