Preskočit na obsah

Nedostatok vody: Európska komisia radí v súvislosti s opätovným využívaním vody v poľnohospodárstve

04.08 2022, Enviroportal

Komisia dnes zverejnila usmernenia, ktoré majú pomôcť vnútroštátnym orgánom a podnikom uplatňovať pravidlá EÚ o bezpečnom opätovnom využívaní vyčistenej komunálnej odpadovej vody na poľnohospodárske zavlažovanie.

Európska komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

03.08 2022, Enviroportal

Európska komisia spustila online verejnú konzultáciu o vypracovaní možného právneho predpisu o zdraví pôdy. Cieľom návrhu je špecifikovať podmienky na zabezpečenie zdravej pôdy, určiť možnosti monitorovania pôdy a stanoviť pravidlá prispievajúce k udržateľnému využívaniu pôdy a jej obnove. Konzultácia bude otvorená do 24. októbra 2022.

EÚ plánuje merať pokrok pri plnení cieľov zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy

28.07 2022, Enviroportal

Komisia predstavila zoznam hlavných ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030, ako aj cieľa dlhodobej vízie do roku 2050 – „dobrý život v rámci možností našej planéty“.

V ochrane prírody sa práve píše história: Nová európska legislatíva nastaví jasné ciele na obnovu prírody záväzné pre všetky krajiny EÚ

23.06 2022, Enviroportal

Legislatívny návrh záväzných cieľov obnovy prírody, ktorý včera predložila Európska komisia, môže priniesť degradovaným ekosystémom v EÚ šancu na obnovu.

Európska komisia predstavila nový návrh na obnovu európskej prírody do roku 2050

23.06 2022, Enviroportal

Európska komisia prijala návrh na obnovu poškodených ekosystémov a na ozdravenie prírody v celej Európe. Ide o vôbec prvé právne predpisy, ktoré sa výslovne zameriavajú na obnovu európskej prírody, na obnovu 80 % európskych biotopov, ktoré sú v zlom stave, a na navrátenie prírody do všetkých ekosystémov.

Koncepciou vodnej politiky začne Slovensko postupne plniť záväzky EÚ

11.03 2022, TASR

Bratislava 10. marca – Koncepcia vodnej politiky, aktuálne predložená v medzirezortnom pripomienkovom konaní, môže byť potenciálom na riešenie problémov vodného hospodárstva. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. 

Slovensko musí EK vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne

21.02 2022, Enviroportal

Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy v súlade so smernicami Európskej únie. Neposudzovali sme dostatočne dopady týchto stavieb na životné prostredie. Európska komisia vyzvala Slovensko k náprave.

Prechod na obehové hospodárstvo

21.01 2022, Enviroportal

Európska hospodárska komisia (EHK) OSN pripravila na roky 2021 – 2024 projekt Urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo v regióne EHK OSN. Jeho cieľom je podporiť členské krajiny EHK (56 štátov vrátane SR) v ich prechode na obehové hospodárstvo.

Ján Budaj na zasadnutí Rady ministrov: Ide doslova o naše prežitie

21.01 2022, TASR

Amiens 20. januára – Európsky plán pre zelenú transformáciu, konkrétne boj proti odlesňovaniu, ochrana pred pesticídmi a chemikáliami a tiež projekt Fit for fifty five, boli najdôležitejšími témami neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok vo francúzskom Amiens.

Prieskum o environmentálnej stope

22.11 2021, Enviroportal

Európska komisia (EK) uskutočňuje prieskum o používaní a aplikácii metód výpočtu environmentálnej stopy. Prostredníctvom tohto prieskumu zisťuje spätnú väzbu o používaní metód environmentálnej stopy, PEFCR a OEFSR.