Preskočit na obsah

Európski audítori: Množstvo nebezpečného odpadu v EÚ stále narastá

17.01 2023, TASR

Brusel/Luxemburg 16. januára – Množstvo nebezpečného odpadu v krajinách Európskej únie sa od roku 2004 neustále zvyšuje. Dochádza k tomu napriek opatreniam EÚ na zníženie jeho vzniku, uviedol v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA). Správa EDA objasňuje existujúce a budúce výzvy pri riešení nebezpečného odpadu.

Nové požiadavky na zabezpečenie lepšej kvality pitnej vody a prístupu k nej nadobúdajú plnú účinnosť

13.01 2023, Enviroportal

Od dnešného dňa sa Európanom zabezpečuje lepšia kvalita pitnej vody a prístup k nej, keďže nové požiadavky vyplývajúce z revidovanej smernice o pitnej vode sa stávajú normou v celej EÚ.

COP15: historická globálna dohoda pre prírodu a ľudí

22.12 2022, Enviroportal

EÚ sa 19.decembra v skorých ranných hodinách na 15. konferencii OSN o biodiverzite (COP15) v kanadskom Montreale pripojila k 195 krajinám, ktoré sú signatármi historickej dohody – globálneho rámca pre biodiverzitu z Kchun-mingu a Montrealu.

Európska zelená dohoda: 4,11 miliardy eur z modernizačného fondu na urýchlenie prechodu na čistú energiu

22.12 2022, Enviroportal

V druhom roku fungovania modernizačného fondu sa vyplatilo celkovo 4,11 miliardy eur na podporu 61 projektov vo ôsmich prijímajúcich krajinách.

Európania prejavujú neotrasiteľnú podporu reakcii EÚ na energetickú krízu

20.12 2022, Enviroportal

Z nového prieskumu Eurobarometra, ktorý bol zverejnený dnes, vyplýva, že veľká väčšina občanov EÚ hodnotí nedávne opatrenia EÚ na riešenie energetickej krízy pozitívne.

EÚ dosiahla dohodu o významnej reforme na trhu s uhlíkom

19.12 2022, TASR

Brusel 18. decembra – Členské štáty EÚ a europarlament v nedeľu oznámili dohodu o významnej reforme na trhu s uhlíkom v rámci ambície znížiť jeho emisie a investovať do technológií šetrných ku klíme.

EÚ sa dohodla na novom predpise o udržateľnejších a recyklovateľnejších batériách v záujme energetickej transformácie a konkurencieschopnosti priemyslu EÚ

13.12 2022, Enviroportal

Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorej cieľom je, aby sa všetky batérie uvádzané na trh EÚ stali udržateľnejšími, bezpečnejšími a aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Dohoda vychádza z návrhu Komisie z decembra 2020 a rieši sociálne, hospodárske a environmentálne otázky týkajúce sa všetkých druhov batérií.

Stály výbor Bernského dohovoru potvrdil potrebu prísnej ochrany vlka dravého

05.12 2022, Enviroportal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) víta a podporuje rozhodnutie Stáleho výboru Bernského dohovoru zachovať náležitú ochranu vlka dravého. MŽP SR je zároveň sklamané z rezolúcie poslancov Európskeho parlamentu, ktorá chce oslabiť ochranu vlka a ďalších voľne žijúcich veľkých šeliem. MŽP SR presadzuje systémové riešenia, spočívajúce v preventívnych opatreniach, lepšej podpore pastvy a vo férovom vyplácaní náhrady škôd pre chovateľov hospodárskych zvierat.

Eurokomisia predstavila nové pravidlá týkajúce sa obalov a obalového odpadu v EÚ

02.12 2022, TASR

Brusel 1. decembra – Európska komisia (EK) v stredu poobede navrhla nové celoeurópske pravidlá týkajúce sa obalov s cieľom riešiť sústavne rastúci zdroj odpadu v Európe.

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje certifikáciu odstraňovania CO₂ v snahe pomôcť dosiahnuť nulovú bilanciu emisií

02.12 2022, Enviroportal

Európska komisia dnes prijala návrh prvého celoúnijného dobrovoľného rámca na spoľahlivé certifikovanie vysokokvalitného odstraňovania CO₂. Návrh má podporiť inovačné technológie odstraňovania CO₂ a udržateľné riešenia uhlíkového poľnohospodárstva.