Preskočit na obsah

Zástupcovia EP a členských krajín EÚ odobrili Európsky klimatický zákon

21.04 2021, TASR

Brusel, 21. apríla  Predstavitelia Európskeho parlamentu a členských krajín EÚ odobrili v stredu ráno na rokovaniach návrh Európskeho zákona o klíme, ktorý legislatívne zakotvuje záväzok dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu a tiež zníženie emisií skleníkových plynov "o najmenej" 55 percent do roku 2030. 

EK: Verejná konzultácia k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov

12.04 2021, Enviroportal

Komisia spustila verejnú konzultáciu k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Tieto právne predpisy budú prepracované s cieľom zosúladiť ich s ambíciou Európskej zelenej dohody stimulovať obnovu budov v EÚ a s cieľom prispieť k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Program Test Farms pre startupy

08.04 2021, Enviroportal

Program Test Farms bol vytvorený pre tých, ktorí chcú inovovať poľnohospodárske postupy.  

Chcete prehĺbiť svoje znalosti o agropotravinárskych inováciách?

08.04 2021, Enviroportal

Ak áno, môžete sa prihlásiť do Akadémie GEA (EIT Food Government Executive Academy). Ide o špeciálny program poradenstva a budovania schopností, ktorý ponúka náhľad na výzvy spojené s inováciami potravinového systému, stratégiami a predpismi RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategies). Registrácia je otvorená do 9. apríla a účastníci neplatia školné.

MŽP SR: Pestovanie geneticky modifikovaných plodín pod drobnohľadom štátu

06.04 2021,

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) schválili novú legislatívu, ktorá umožní zakázať pestovať geneticky modifikované organizmy na Slovensku. Novú právnu úpravu z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) podporilo 111 poslancov parlamentu.

Europoslanci vyzvali EÚ na drastické opatrenia na zníženie morského odpadu

29.03 2021, TASR

Brusel, 26. marca - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtkovom uznesení vyslovili za dôraznejšiu podporu recyklácie v rybnom hospodárstve a za drastické zníženie množstva plastov, ktoré ohrozujú čistotu morí a oceánov a morskú faunu. 

EEA: Hodnotenie vôd SR

17.03 2021, Enviroportal

Podiel miest na kúpanie s vynikajúcou kvalitou vody v Európe sa zvýšil z 53 % v roku 1991 na 85 % v roku 2019 najmä vďaka miestnym opatreniam riadenými záväznými európskymi právnymi predpismi. Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ukazuje, ako môže zlepšenie kvality vody určenej na kúpanie slúžiť ako model úspešnej environmentálnej legislatívy a riadenia.

NKÚ: Kontroly skládok odpadu nie sú dostatočné, chýba aj efektívna prevencia

15.03 2021, TASR

Bratislava, 12. marca - Výkon kontroly skládok odpadu nie je dostatočný a prebieha bez jasne definovaných priorít. Chýba aj efektívna prevencia, ktorá by prispela k ochrane životného prostredia. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ).

Slovenskí europoslanci sú za zavedenie tzv. uhlíkovej dane na hraniciach EÚ

12.03 2021, TASR

Brusel, 11. marca - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (10. 3.) v Bruseli podporili uznesenie, podľa ktorého by EÚ by mala spoplatniť emisie uhlíka niektorých tovarov dovážaných z krajín mimo Únie, ktoré nerešpektujú dostatočne environmentálne normy. Táto iniciatíva našla podporu aj u slovenských europoslancov zo všetkých politických frakcií v europarlamente.

MŽP SR: Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú stovky Slovákov

24.02 2021, Enviroportal

Najvyššia koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší je v okolí Žiliny, Košíc a Ružomberka. V týchto oblastiach im možno pripísať viac ako 5 % úmrtí. V tejto súvislosti Slovensko čelí aktuálnej žalobe zo strany Európskej komisie (EK).