Preskočit na obsah

EEA: Indikátorová správa 2012

29.06 2012, Enviroportal

Publikácia Európskej environmentálnej agentúry Indikátorová správa 2012 - odolnosť ekosystémov a efektivita využívania zdrojov zelenej ekonomiky v Európe zdôrazňuje dôležitosť spoľahlivých, relevantných, cielených a včasných informácií, ktoré sú základným kameňom pri realizácii zodpovednej environmentálnej politiky a pri riadení jej procesov.

Ekosystémové účtovníctvo

31.05 2012, Enviroportal

V rámci 8. ročníka konferencie Enviro-i-Fórum 2012 sa 13. júna uskutoční medzinárodný seminár Ekosystémove účtovníctvo, na ktorom bude predstavená problematika ekosystémového účtovníctva vrátane jeho metodiky, služieb a identifikácie národných priorít.

EEA: Ekonomické oživenie a studená zima 2010 zvýšili emisie skleníkových plynov v EÚ

31.05 2012, Enviroportal

Chladná zima a ekonomické oživenie v roku 2010 viedli v Európe k zvýšeniu emisií skleníkových plynov a to aj napriek intenzívnejšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Inventarizácia skleníkových plynov potvrdila predchádzajúce odhady Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

EEA: Európa musí zefektívniť využívanie vodných zdrojov

19.03 2012, Enviroportal

Európa by mala efektívnejšie využívať vodné zdroje, ak chce predísť ďalšiemu poškodzovaniu životného prostredia a zdravia obyvateľstva, konštatuje správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) - Smerom k efektívnejšiemu využívaniu vodných zdrojov v Európe.

EEA sa pýta: Aká je vaša vízia trvalo udržateľnej budúcnosti?

02.02 2012, Enviroportal

Kodaň - Európska environmentálna agentúra vyhlásila súťaž Generácia´92, ktorá vyzýva mladých Európanov narodených v rokoch 1991, 1992 a 1993 k natočeniu videa prezentujúceho ich predstavy o trvalo udržateľnej budúcnosti. Najlepšie videá budú odmenené finančnou hotovosťou. Na tieto účely je vyhradených 6 000 €. Víťaz súťaže sa zúčastní podujatia venovaného trvalo udržateľnému rozvoju v Kodani. Prihlášky môžu byť zasielané od 1. marca do 2. apríla.

EEA aktualizovala mapy vodných útvarov

25.01 2012, Enviroportal

Európska environmentálna agentúra aktualizovala interaktívne mapy zobrazujúce povrchové a podzemné vody v Európe. Mapy obsahujú zhrňujúce štatistiky na úrovni jednotlivých krajín a povodí. Údaje pochádzajú z plánov manažmentu povodí jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré krajiny predložili Európskej komisii v rámci povinností vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Tieto informácie poskytlo celkovo 22 štátov.