Preskočit na obsah

Európska komisia podniká kroky na zaručenie dostatočného množstva cenovo dostupných hnojív v EÚ a na celom svete

10.11 2022, Enviroportal

Hnojivá majú zásadný význam pre potravinovú bezpečnosť. Ich výroba a náklady na ne do veľkej miery závisia od zemného plynu. Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila celosvetovú krízu dodávok minerálnych hnojív a energetickú krízu, ktoré ohrozujú celosvetovú potravinovú bezpečnosť a odrážajú sa v cenách potravín.

Európska zelená dohoda: Európska komisia navrhuje pravidlá pre čistejšie ovzdušie a vodu

27.10 2022, Enviroportal

Komisia dnes navrhuje prísnejšie pravidlá týkajúce sa znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší, v povrchových a podzemných vodách a čistenia komunálnych odpadových vôd. 

Takmer dve tretiny Slovákov uvádzajú, že vojna na Ukrajine a vysoké ceny energií by mali urýchliť zelenú transformáciu

27.10 2022, Enviroportal

Po namáhavom roku, kedy invázia Ruska na Ukrajinu vyvolala súčasnú energetickú krízu a urýchlila infláciu v celej Európe, a extrémne leto sa podpísalo pod rekordné vlny horúčav a súch, si Slováci ešte viac uvedomili vplyv zmeny klímy a potrebu konať.

Domácnosti v EÚ v roku 2020 vyhodili 70 kg potravín na osobu

26.10 2022, TASR

Luxemburg 25. októbra – Domácnosti v Európskej únii (EÚ) v roku 2020 vyhodili 70 kilogramov potravín na osobu, čo predstavuje vyše polovicu potravinového odpadu v 27 členských štátoch EÚ. V utorok to uviedol štatistický úrad EÚ, Eurostat. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.

Slovensko na rade ministrov pre životné prostredie: EÚ musí ukázať líderstvo v celosvetovom zápase za ochranu klímy a biodiverzity

26.10 2022, Enviroportal

Celosvetové líderstvo EÚ v investíciách do klimatických opatrení, ochrany biodiverzity, ale tiež revízia smerníc o priemyselných emisiách a ekodizajn udržateľných výrobkov. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Luxemburgu. Delegáciu Slovenskej republiky na rokovaniach viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

Európania sú vážne znepokojení kvalitou ovzdušia a vyzývajú na prijatie dôraznejších opatrení

25.10 2022, Enviroportal

Podľa dnes uverejneného osobitného prieskumu Eurobarometra sú Európania znepokojení vplyvom, ktorý má znečistenie ovzdušia na zdravie a životné prostredie. Väčšina z nich si tiež myslí, že priemysel, verejné orgány i zamestnávatelia musia robiť viac na zlepšenie kvality ovzdušia.

Európska komisia stanovuje opatrenia na digitalizáciu odvetvia energetiky s cieľom zlepšiť efektívnosť a integráciu obnoviteľných zdrojov energie

19.10 2022, Enviroportal

Európska zelená dohoda a plán REPowerEU si vyžadujú hlbokú transformáciu nášho energetického systému, ktorý sa musí stať interaktívnejším a inteligentnejším, aby spotrebiteľom pomohol využívať výhody zelenej transformácie.

Európska komisia dala zelenú dekarbonizačným schémam za vyše miliardu eur

13.10 2022, Enviroportal

Zníženie produkcie emisií skleníkových plynov v slovenskom priemysle získa podporu viac ako 1 miliardu eur. Rozhodli o tom Európska komisia a Európska investičná banka, ktorá v pondelok a v utorok schválila Slovensku dve schémy štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu v celkovej výške jednej miliardy eur do roku 2030.

Európski občania podporujú spravodlivú zelenú transformáciu

11.10 2022, Enviroportal

Európska komisia dnes uverejnila osobitný prieskum Eurobarometra o vnímaní spravodlivosti zelenej transformácie.

Európa by mala byť v súvislosti s klimatickou zmenou oveľa ambicióznejšia

06.10 2022, TASR

Nikózia 5. októbra – Európa by mala byť v oblasti klimatickej zmeny oveľa ambicióznejšia, keďže jej emisie skleníkových plynov stále stúpajú. Európske štáty preto musia začať recyklovať, prijať prísnejšie normy o kvalite vzduchu či zvýšiť výdavky na ochranu životného prostredia. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu podľa agentúry Reuters zverejnila Organizácia Spojených národov (OSN).