X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

EEA sa pýta: Aká je vaša vízia trvalo udržateľnej budúcnosti?

02.02 2012, Enviroportal

Kodaň - Európska environmentálna agentúra vyhlásila súťaž Generácia´92, ktorá vyzýva mladých Európanov narodených v rokoch 1991, 1992 a 1993 k natočeniu videa prezentujúceho ich predstavy o trvalo udržateľnej budúcnosti. Najlepšie videá budú odmenené finančnou hotovosťou. Na tieto účely je vyhradených 6 000 €. Víťaz súťaže sa zúčastní podujatia venovaného trvalo udržateľnému rozvoju v Kodani. Prihlášky môžu byť zasielané od 1. marca do 2. apríla.

EEA aktualizovala mapy vodných útvarov

25.01 2012, Enviroportal

Európska environmentálna agentúra aktualizovala interaktívne mapy zobrazujúce povrchové a podzemné vody v Európe. Mapy obsahujú zhrňujúce štatistiky na úrovni jednotlivých krajín a povodí. Údaje pochádzajú z plánov manažmentu povodí jednotlivých členských krajín EÚ, ktoré krajiny predložili Európskej komisii v rámci povinností vyplývajúcich z rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Tieto informácie poskytlo celkovo 22 štátov.